ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, February 19, 2012

"ปู"ครวญ"สตรี"โดนดูถูก-ข่มเหง ไม่เว้นแม้สาดโคลนการเมือง

ที่มา thaifreenews

โดย bozo

"ปู"ครวญ"สตรี"โดนดูถูก-ข่มเหง ไม่เว้นแม้สาดโคลนการเมือง
วอนให้เกียรติ-เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
เวลา 09.30 น. เดินทางมายังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงาน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์สวมเสื้อสูทสีชมพูและยิ้มแย้มแจ่มใส
โดยมีเครือข่ายสตรี 4 ภาค นำดอกกุหลาบสีแดงเข้าให้กำลังใจ
โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์มีสีหน้าสดชื่นและกล่าวขอบคุณ ก่อนจะเดินเข้าเปิดงาน


น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวเปิดงานใจความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า
ประชากรสตรีมีกว่าครึ่งของประชากรทั้งประเทศ
แต่สตรีมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และความเป็นผู้นำ
และอยู่ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ
หรือแม้แต่ภาคการเมือง บทบาทสตรีไทยจึงไม่ด้อยกว่าชาติอื่น
ทั้งบทบาทแม่ของลูก ภรรยา และผู้นำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยมายาวนาน


น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ปัญหาสตรีในปัจจุบันที่ต้องพัฒนา คือ
แม้เพศหญิงเป็นเพศที่มีความอดทนอดกลั้น
แม้การตัดสินใจทำอะไรลงไปของสตรีอาจตัดสินใจด้วยความยากลำบาก
แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้ว จะทำด้วยใจ และอดทนอดกลั้น
การให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปัญหาความไม่เท่าเทียมทำให้สตรีตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
ตามที่สังคมไทยมีค่านิยมให้สตรีเป็นช้างเท้าหลังเสมอ ไม่ว่าทางการเมืองก็ตาม

นอกจากนั้นก็ยังมีหลายๆ มุมมองที่ถูกมองสตรีในมุมที่เสียหาย
ก็เป็นที่น่าเศร้าใจ ถ้าคนไทยด้วยกันมองในมุม
ที่ดูถูกดูแคลนหรือข่มเหงน้ำใจหญิงไทยนั้น
เพื่อให้ได้ความได้เปรียบทั้งทางเพศ การงาน ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการเมือง
ก็ไม่อยากเห็นช่องว่างเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทย