ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, December 19, 2009

คำว่า “ละครจัดฉาก” ทำ ไทย – เขมร สัมพันธ์ขาดวิ่น!

ที่มา บางกอกทูเดย์

พลพรรคของรัฐบาล “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” จำนวนไม่น้อยรุมโจมตี กรณีการได้รับพระราชทานอภัยโทษของ“นายศิวรักษ์ ชุติพงษ์” ว่าเป็น “การเล่นละคร”มีการเขียนบทตั้งแต่ต้นจนจบ มีพล็อตเรื่องมีบทละคร มีตัวละครที่กำหนดการเล่นว่าจะออกมาเล่นเมื่อไร บทอย่างไร...หรือการกล่าวหาว่าเป็น ปาหี่“เป็นการจัดฉาก”โดยกลุ่มคนที่ดำเนินการโจมตีดังกล่าว แม้ว่าต้องการโจมตี “พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ” หรือ โจมตี “อดีตนายกฯ ทักษิณ” ก็ตามแต่พวกเขาก็รู้ทั้งรู้ว่า...การระดมโจมตีดังกล่าว แท้ที่จริงแล้วพวกเขากำลังโจมตีประเทศกัมพูชาทั้งประเทศ โจมตีระบบศาลสถิตยุติธรรมของประเทศกัมพูชาใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาว่า...

ประเทศกัมพูชา ร่วมเล่นละคร ร่วมเล่นปาหี่ดังกล่าวด้วยเพราะหากไม่มีการจับกุมตัว นายศิวรักษ์ ชุติพงษ์ไปควบคุมในเรือนจำเป็นเวลาประมาณ 30 วัน และหากไม่มีการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลสถิตยุติธรรมของกัมพูชาโดยมีคำพิพากษาว่า...มีความผิดฐานจารกรรมตามกฎหมายของกัมพูชา ทำให้ต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับ10 ล้านเรียล แล้วจะมีกระบวนการในการขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ครับ แล้วจะมีการพระราชทานอภัยโทษให้กับนายศิวรักษ์ ชุติพงษ์ ได้

หรือไม่ครับท่านผู้อ่านทุกท่านก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ต้องไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นนี่แสดงว่าที่กลุ่มคนของรัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งสื่อสีเหลืองสื่ออมาตยาธิปไตยบางส่วนที่ได้ รวมหัวกัน ปั้นเรื่องเท็จใส่ร้ายป้ายสี ว่า เรื่องทั้งหมดเป็นการ เล่นละครเป็นปาหี่ เป็นการจัดฉากย่อมต้องรู้อยู่แก่ใจว่า...เป็นการกล่าวหาประเทศกัมพูชาอย่างร้ายแรงทั้งหมดด้วยเช่นกัน ว่า ร่วมอยู่ในการเล่นละคร ร่วมอยู่ในการสร้างปาหี่ ร่วมอยู่ในการจัดฉากคราวนี้ด้วยนี่มิใช่เป็นการสร้างความ

เป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านดอกหรือ?ผมเชื่อมั่นนะครับว่า...ประชาชนไทยทั้งประเทศไม่มีใครต้องการตั้งตนเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็นร้ายแรงใดๆ อย่างแน่นอนแต่นี่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และสื่อเหลืองอมาตยาธิปไตยทั้งหลายกำลังทำในสิ่งตรงกันข้ามกล่าวคือผลักไสประเทศไทยประชาชนไทยให้ไปเป็นศัตรูกับประเทศและประชาชนเพื่อนบ้านพวกคุณต้องการเช่นนั้นหรือ หากเกิดสงครามระหว่างประเทศขึ้น พวกคุณหรือเปล่าที่ต้องไปทำการสู้รบ

ผมอยากจะกราบเรียนประชาชนไทยทุกคนว่าถ้าหากเกิดสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงรัฐบาลนี้...ต้องบังคับให้คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ สื่อสีเหลืองอมาตยาธิปไตยไปรบนะครับประชาชนไทยคนอื่นอย่าออกไปรบเลย...เพราะพวกเขาจงใจในการทำให้เกิดสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่มีประชาชนไทยคนไหนต้องการ โดยไม่มีเหตุไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น...เพราะ “นายคำรบปาลวัฒน์วิไชย” โทรศัพท์ไปหา “นายศิวรักษ์ ชุติ

พงษ์”เพื่อขอข้อมูลตารางการบินของอดีต นายกฯ ทักษิณแม้ว่าในความเข้าใจของ “นายศิวรักษ์ ชุติพงษ์”อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความลับหรือไม่ผิดกฎหมายก็ตามแต่ในเมื่อมีการนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของไทยในกัมพูชาเรื่องก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศกัมพูชาในทันที แล้วก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงด้วยสิ่งนี้เจ้าหน้าที่ทูตไทยต้องรู้ดี กระทรวงต่างประเทศไทยต้องรู้ดี รัฐมนตรีต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีไทยต้องรู้ดี หาก

ตอบว่า...ไม่รู้ก็ไม่สมควรที่ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไปแต่หากว่ารู้แล้วก็ยังยืนยันให้ดำเนินการต่อไป นี่ก็เท่ากับเป็นการประจานให้คนไทยทั้งประเทศและชาวโลกรู้ว่า...รัฐบาลชุดนี้ต้องการที่ละเมิดกฎหมายกัมพูชาต้องการที่จะกล่าวร้ายประเทศกัมพูชา ต้องการที่สร้างเงื่อนไขให้ไทยทำสงครามกับกัมพูชาเรื่องเช่นนี้ ใช้สามัญสำนึกของคนทั่วไปก็ตัดสินได้แล้วว่า “ไม่ควรทำ” และน่าจะนำไปสู่ความผิดใหญ่โตได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาของผู้เป็นแม่ต้องพยายาม

ทำทุกวิถีทางในการที่จะช่วยลูกของตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวงและผ่อนหนักให้เป็นเบาในขณะนี้แม้แต่เด็กๆ ไทยก็ยังรู้ว่า สมเด็จฯ ฮุน เซนของกัมพูชา เกลียด อภิสิทธิ์-กษิต อย่างเข้ากระดูกดำดังนั้น การติดต่อขอความช่วยเหลือจากกัมพูชาหากผ่านสองคนนี้แล้วแทนที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาอาจจะกลายเป็นซํ้าเติมให้หนักขึ้นก็ได้ดังนั้น การที่พลพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสงสัยว่า...ทำไมสมเด็จฯ ฮุน เซน จึงให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีทำไมจึงเร็วนักจึง

สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณที่ตํ่าช้าของพลพรรคประชาธิปัตย์ที่ถือเอา พวกอื่นๆ ที่การเมืองไม่ตรงกันพวกตนเป็นศัตรูที่ไม่อาจร่วมโลกกันได้ต้องทำลายทุกวิถีทางทั้งใส่ร้ายป้ายสีทั้งโกหกปั้นเรื่องเท็จกระทั่งก้าวลํ้าไปผลักให้ประเทศไทยประชาชนไทยไปเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านก็ยังทำเช่นนี้แล้ว ท่านผู้อ่านเห็นสมควรให้รัฐบาลประเภทนี้บริหารประเทศต่อไปอีกไหมครับ? 

จปร.จ่าเป็นนายร้อย

ที่มา บางกอกทูเดย์

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ....แค่ 1 ปี...มีตำรวจชั้นประทวนมากกว่า 6 หมื่นนาย..พากันไปสอบเพื่อจะได้เป็นชั้นสัญญาบัตรว่ากันว่า...วิชาที่นำไปออกเป็นข้อสอบนั้น..คนสอบผ่านจะต้องทำคะแนนมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไปถึงจะอยู่ในบัญชีผู้สอบผ่าน..ปีนี้อาจจะถึงร้อยละ 80 เพราะอัตราส่วนระหว่างผู้สอบได้กับผู้สอบตกนั้น ...ประมาณกันว่าใน 100 คนเอาแค่ 1 คน...อีกร้อยละ 99 ต้องรอสอบใหม่ปีหน้าหรือ...ล้มความตั้งใจจะดีกว่าหรือไม่...หากในแต่ละจังหวัดแต่ละองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด...จะมีตำรวจของตนเองในกิจการที่เป็นการให้ความสะดวกและบริการ....เหมือนกรุงเทพมหานครมีเทศกิจตำรวจในความหมายที่แท้จริงนั้น...ไม่ได้มีงานมากมายอย่างตำรวจไทย..ตำรวจคือผู้รักษากฎหมาย..ตำรวจคือผู้คลี่คลายคดีตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายไม่มีใครเอาตำรวจมานั่งเฝ้าร้านทองหรือธนาคาร..เหมือนตำรวจไทย..ในเงินเดือนระดับสัญญาบัตร..ตำรวจชั้นประทวนที่มีอายุมาก..จะได้มีช่องทางระบายและได้ตำรวจใหม่ๆเข้ามาแทนที่จะดีกว่าหรือ

ไม่....ที่ระบบโยกย้ายกันไปทั่วประเทศของตำรวจชั้นสัญญาบัตร..จะล้มเลิกกันเสียที..ตำรวจในแต่ละพื้นที่จะรู้จักพื้นที่ดีกว่าการโยกย้ายไปมาปีละหลายๆ พันคน...ในแต่ละชั้นยศ...อย่างที่เป็นอยู่ตำรวจจะได้เลิกถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่ง..หรือแย่งกันลงในพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินแห่งทองคำสอบจ่าเป็นนายร้อยเมื่อ วันอาทิตย์ที่ผ่าน...ข่าวหล่นออกมาว่า...สำหรับช่องทางพิเศษ..ที่จะทำให้จ่าได้เป็นนายร้อยแบบสอบอย่างไรก็ได้นั้น...ฝันจะเป็นจริงได้ต้องใช้ปัจจัย

40 หมื่น...ยืนตัว...ว่ากันว่าขั้นตอนก็ง่ายๆ...เอาปัจจัยไปใส่แล้วเปิดบัญชีคู่กันถ้าสอบผ่านก็...ทำนิติกรรมกันใหม่เปิดทางให้กู้ได้โดยลำพังผู้หมวดใหม่ก็ตั้งอกตั้งใจใช้ดาวล้างหนี้...ประชาชีก็ต้องมีส่วนจับจ่ายอานิสงส์ว่ากันว่าที่ทยอยการสอบให้เป็นหลายครั้งย่อยๆ นั้น...เพื่อการปรับปรุงค่าเมตตาจิตไม่ให้หายหกตกหล่น...ฯลฯจะเพิ่มทั้งราคาและคุณค่าของคน มันก็ต้องกล้าแก้ไขเปลี่ยนแปลง... 

จับอาวุธ30ตัน สหรัฐสั่ง เบื้องหลังที่ไทย

ที่มา ไทยรัฐ
Pic_53901

ผอ.ข่าวกรองแห่งชาติ สหรัฐฯ ยอมรับเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐฯมีบทบาทในกรณีนี้ เผย อาวุธผิดกม. น้ำหนัก 30 ตัน จาก โสมแดงที่ถูกยึดได้ในไทย มีจุดหมายปลายทางนำไปส่งที่ตะวันออกกลาง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. อ้าง นายเดนนิส แบลร์ ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า อาวุธผิดกฎหมายน้ำหนักประมาณ 30 ตัน จากเกาหลีเหนือที่ถูกยึดได้ที่ประเทศไทย มีจุดหมายปลายทางนำไปส่งที่ตะวันออกกลาง

รายงานระบุว่า นายเดนนิส แสดงความเห็นลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ ระบุว่า หน่วยงานหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันและกับหุ้นส่วนในต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สามารถนำไปสู่การสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธของเกาหลีเหนือไปยัง ตะวันออกกลางได้สำเร็จ

นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของอาวุธที่ถูกยึดได้ในประเทศไทย และเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่าสหรัฐอเมริกามีบทบาทในกรณีนี้

นายเดนนิส ระบุด้วยว่า การยึดอาวุธดังกล่าวแสดงถึงการปรับปรุงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้าน ข่าวกรอง 16 แห่ง หลังจากที่หน่วยงานเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าขาดความร่วมมือกัน ซึ่งนำไปสู่การโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544

ถึงบางอ้อแล้ว....เกี่ยวกับคดียุบพรรคปชป....!!!!

ที่มา thaifreenews

โดย Porsche

จากคุณ : จอมยุทธเสเพล


....เพราะบักอภิชาตเป็นเพื่อนนักเรียนกับบักบัญญัติ บรรทัดฐาน นี่เอง...ขนาด3เสียงให้ยุบแต่บักอภิชาตขอตายเดี่ยวก็ยอมเพราะอะไร...ฮืม


http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P8673275/P8673275.html

ปัญหาไม่ใช่แค่ "บอร์ดการบินไทย"

ที่มา มติชน

โดย ประสงค์ วิสุทธิ์


บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ก็ไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆที่เป็นขุมทรัพย์ของผู้มีอำนาจทางการเมืองเข้ามาแสวงหาประโยชน์อย่างเป็นล่ำเป็นสันมาเป็นเวลานาน


วิธีการหลักๆ ในการเข้ามหาประโยชน์คือ การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงๆ ผลักดันให้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และกำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง จากนั้นส่งคนของตนเอาเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง


จึงไม่ใช่เรื่องแปลก (แต่ไม่ถูกต้อง) ที่จะเห็นบุคคลที่เป็นคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจฯ มาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจแบบที่ขำไม่ออก เช่น สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ส่งพ่อค้าพริกไทยมาเป็นกรรมการการบินไทย หรือปัจจุบันมีพี่ชายคนสนิทของ "พี่เน" เป็นกรรมการต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลนายสมัคร


แม้จะมีระเบียบว่า หนึ่งในสามของกรรมการรัฐวิสหกิจต้องแต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นบัญชีไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและมี พ.ร.บ.คุณสมบัติและมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กำหนดคุณสมบัติกรรมการโดยเน้นมิให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ผู้มีอำนาจก็อาศัยความ "หน้าด้าน" เลี่ยงกฎหมายส่งคนของตนเองเข้ามาเป็นกรรมการอยู่ดี


จึงเป็นไปได้ยากที่บุคคลเหล่านี้จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการ นอกจากผลประโยชน์ของ "นาย" และของตนเอง


พฤติกรรมของกรรมการการบินไทยรายหนึ่งที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวว่า ขนสัมภาระ 40 ชิ้น น้ำหนักกว่า 500 กิโลกรัมในเที่ยวบินโตเกียว-กรุงเทพ เมื่อกลางพฤศจิกายนที่ผ่านมา และยังใช้ช่องทางพิเศษที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยไม่เสียภาษีศุลากรอีกด้วย บ่งบอกได้อย่างดีว่า กรรมการการบินไทยรายดังกล่าวซึ่งได้รับการหนุนหลังจาก "พี่เน" (เหมือนกับคนในตระกูลเดียวกันทำให้มีอำนาจอยู่ในแวดวงตลาดทุน) รักษาผลประโยชน์ของใคร


ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการในการบนินไทยหละหลวม ไร้กฎเกณฑ์ กรรมการและฝ่ายบริหารสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจแล้ว ยังทำให้เห็นปัญหาอื่นทั้งในการบินไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐ อาทิ


หนึ่ง โครงสร้างการบริหารรัฐวิสาหกิจไม่ชัดเจน ทั้งๆ ที่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีฐานะเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ แต่กรรมการบริษัทไม่รู้จักอำนาจหน้าที่ของตนเองว่า มีหน้าที่เพียงกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย


แต่นี่กลับล้วงลูกทั้งในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับกลางถึงผู้อำนวยการฝ่าย เข้าไปทำหน้าที่แทนฝ่ายบริหาร ทำให้ผู้บริหารที่ได้รับการสรรหาไม่มีอำนาจที่แท้จริง ไร้น้ำยา เพราะพนักงานมักจะวิ่งเข้าหากรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแท้จริง


การบินไทยนั้น มีงบประมาณมหาศาลทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการตลาด ทำให้กรรมการบริษัทต้องเารเข้ามามีอำนาจโดยเฉพาะงบฯด้านการตลาดปีละกว่า 2,000 ล้านบาท อำนาจการอนุมัติใช้เงินก้อนนี้อยู่ที่ประธานคณะกรรมการบริหารคือ นายวัลลภ พุกกะณะสุตซึ่งเป็นกรรมการบริษัท แทนที่จะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร


สอง ไม่ใช่กรรมการรัฐวิสาหกิจที่ผู้มีอำนาจฯส่งเข้ามาเท่านั้นที่ก่อปัญหา กรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็อาจก่อปัญหาได้เช่นเดียวกัน


ลองไปพลิกดูชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆ มีผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและโบนัสสูง จะพบชื่อข้าราชการชั้นใหญ่เป็นกรรมการอยู่เพียบ


แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ไม่เคยสนใจดูว่า อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่นั้นขัดแย้งกับการเข้าไปทำหน้าที่กรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือไม่ อาทิ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย


แต่นายอำพนกลับยอมรับเป็นกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)ซึ่งโครงการลงทุนของ ปตท.และบริษัทในเครือ จำนวนมากต้องผ่านความเห็นชองของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ


จึงน่าจะมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า การที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รายใดจะรับเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจใด ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจหน้าที่ตามกำหมายของตนเอง


สาม ถ้ากรรมการการบินไทยรายดังกล่าวใช้ช่องทางพิเศษในสุวรรณภูมิขนสินค้าเข้ามาจำนวนมากโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรจริง


คำถามคือ มีผู้ยิ่งใหญ่และผู้มีอำนาจทางการเมือง ใช้ช่องทางพิเศษแบบเดียวกันขนสินค้าเข้ามาโดยไม่ต้องเสียภาษีใมากมายขนาดไหน เพราะเมื่อผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้เดินทางไป-กลับแต่ละครั้งจะมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐแห่แหนไปอำนวยความสะดวก


เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะกรมศุลากรได้ปล่อยปละละเลยหรือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการเก็บภาษีจริงหรือไม่


รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้รื้อแดนสนธยาที่สนามบินสุวรรณภูมิ มิให้มีการกระทำตามอำเภอใจได้ต่อไป

"คำรบ"โผล่แล้ว ยันบริสุทธิ์ใจไม่มีใครสั่งล้วงความลับเที่ยวบิน"แม้ว"ลั่นเสียใจ "ศิวรักษ์"ต้องติดคุก

ที่มา มติชน

"คำรบ"เปิดใจครั้งแรก ปัดมีคนสั่งจารกรรมข้อมูลการบิน"ทักษิณ" แจงเป็นแนวทางทูตต้องรายงานความเคลื่อนไหวคนสำคัญ เสียใจปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่"ศิวรักษ์"กลับได้รับผลกระทบทั้งที่บริสุทธิ์

นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่โดนขับออกนอกกัมพูชา หลังติดต่อขอทราบเที่ยวบินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากนายศิวรักษ์ ชุติพงษ์ วิศวกรชาวบ้าน ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นการจำคุก 7 ปีข้อหาจารกรรมข้อมูล ว่า ได้ติดต่อไปหน่วยงานต่างๆ รวมถึงติดต่อหานายศิวรักษ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบว่า พ.ต.ท.ทักษิณมาถึงกรุงพนมเปญแล้วจริงหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของนักการทูตทุกๆ ประเทศ ส่วนเหตุที่ต้องรายงานการเดินทางถึงกัมพูชาของ พ.ต.ท.ทักษิณนั้น เนื่องจากทางราชการติดตามความเคลื่อนไหว ไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้เท่านั้น หากได้ทราบว่ามีบุคคลสำคัญอื่นๆ ไม่ว่าไทยและต่างประเทศไปกัมพูชา ก็ต้องรายงานด้วยเช่นกัน

"กระทรวงการต่างประเทศไม่เคยมีนโยบายหรือคำสั่งให้ล้วงความลับ ทำจารกรรมใดๆ และไม่เคยได้รับอี-เมลหรือแฟกซ์ใดๆ ทั้งสิ้น รับแจ้งข้อมูลเพียงทางโทรศัพท์ (จากนายศิวรักษ์)เท่านั้น อยากแสดงความเสียใจต่อนายศิวรักษ์ที่ต้องได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยความบริสุทธิ์ใจของผมขอวิงวอนคนในสังคมให้มองนายศิวรักษ์เป็นผู้ได้รับผลกระทบในเชิงลบทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์"นายคำรบกล่าว

ทำเนียบร้อน

ที่มา ข่าวสด

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

คาดเชือก คาถาพัน
ใกล้เทศกาลปีใหม่ การเมืองภายในประเทศคงจะค่อยๆ ลดระดับความร้อนแรงลงไป อยู่ในช่วงฟิตซ้อมเตรียมข้อมูล เพื่อรอช่วงเปิดสภาในต้นปีหน้า แล้วค่อยเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน

ถึงตอนนั้นน่าจะมันหยด เพราะภายในรัฐบาลเอง ในพรรคประชาธิปัตย์เอง ก็มีอะไรให้ครื้นเครงกันอยู่ไม่น้อย เรียกว่าศึกภายในก็ไม่ธรรมดา

แต่ระหว่างนี้ไปจนถึงช่วงหยุดยาวปีใหม่ น่าจะสงบสุขไปพักใหญ่

ส่วนการเมืองข้ามประเทศ ไทย-เขมร อาจจะยังมีศึกติดพันอยู่อีกนิดหน่อย

เป้าหมายการไล่จี้ คงไปลงที่ นายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย ให้ออกมาชี้แจงแถลงไขข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงของโทรศัพท์ที่มีไปถึง นายศิวรักษ์ ชุติพงษ์ อันเป็นเหตุให้ฝ่ายเขมรอ้างในการจับกุมและสั่งจำคุก!

ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศรอยกยอดไปตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นเลย

โดนแน่นอน กษิต ภิรมย์ พร้อมกับนายกฯมาร์คที่มีประเด็นให้อภิปรายได้สารพัด

ขณะที่การเมืองเรื่องอภิปรายอยู่ในช่วงตระเตรียมการ จู่ๆ เกิดเรื่องร้อนแรงขึ้นมาในทำเนียบรัฐบาลแทนการเมือง

รับเทศกาลปีใหม่พอดี นั่นคือกรณีปฏิทินร้อนลีโอ

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข งัดพ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์มาขู่ฟันผู้จ่ายแจกปฏิทินส่งเสริมการขายเบียร์ยี่ห้อดังกล่าว

ทั้งเป็นปฏิทินแนวนู้ด ชุมนุม 6 นางแบบฮอต เลยทำให้โดนองค์กรสตรีต่อต้านด้วยอีกแรง

เถียงกันไปเถียงกันมา ปรากฏว่าจุดแรกที่มีการแจกปฏิทินอื้อฉาวดังกล่าว คือในทำเนียบรัฐบาล แจกแบบเป็นลังๆ เสียด้วย!!

โดยลูกสาวเบียร์สิงห์ซึ่งมีตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ นั่นเอง เป็นผู้เอามาแจก

ทำเอาทำเนียบแทบแตก เพราะลูกจ้าง ข้าราชการ นักการเมือง แย่งกันรับ

เสียหายไปถึงนายกฯ และรัฐมนตรีสาธารณสุข

ลงเอยเจ้าตัวรับผิดชอบด้วยการยื่นลาออก

เป็นเรื่องร้อนในทำเนียบฉลองปีใหม่!

อภิชาต-ปชป.

ที่มา ข่าวสด

คอลัมน์ เหล็กใน
พรรคประชาธิปัตย์โชคดีที่รอดพ้นจากการถูกยุบพรรคมาแล้วครั้งหนึ่ง

ต่างจากพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคนละ 5 ปี

พรรคประชาธิปัตย์มีโชคอย่างมากที่มีบุคลากรพร้อมกว่าใครอื่น ทั้งขุนพลรุ่นใหญ่ รุ่นกลางและรุ่นใหม่

นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายสุทัศน์ เงินหมื่น และอีกหลายๆ คน ถอยไปอยู่เบื้องหลัง

ปล่อยให้คนรุ่นใหม่อย่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นพระเอก โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ คอยประคองดูแล

พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเพราะมีอำนาจพิเศษเข้ามาเป็นตัวช่วย ทำให้นายอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ระยะเวลา 1 ปีที่เข้ามาบริหารงาน หลายฝ่ายเริ่มส่ายหน้า เพราะหาผลงานไม่เจอ

ดีแต่โหมโฆษณาไปวันๆ ทั้งแผ่นป้ายคัตเอาต์ สื่อโทรทัศน์ และวิทยุ

ขณะเดียวกัน ก็พยายามกล่าวหา เล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างเอาเป็นเอาตาย

สื่อต่างประเทศให้คะแนนนายอภิสิทธิ์แค่ใช้วาทกรรมเก่ง แต่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการสร้างสมานฉันท์

ช่วงนี้ พรรคประชาธิปัตย์เริ่มมีเรื่องให้ระทึกอีกครั้ง

เมื่อพยานในคดียุบพรรคไทยรักไทย 2 คน ออกมาเปิดเผยว่าถูก แกนนำบางคนว่าจ้างให้สร้างหลักฐานเท็จ เพื่อให้ยุบพรรคคู่แข่ง

กรณีรับเงินบริจาคจากทีพีไอโพลีน ผ่านบริษัท เมสไซอะ บิสสิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จำนวน 258 ล้าน

กรณีใช้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจากกกต.ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ยื่นแสดงบัญชีรายจ่ายต่อกกต.

ล่าสุด สองกรณีหลัง ที่ประชุมกกต.มีมติด้วยเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งได้แก่ ประธานกกต. ไปทำความเห็นเสนอที่ประชุมกกต.อีกครั้งว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำผิดพ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือไม่

ถ้าเห็นว่าทำผิดก็ต้องเสนอต่ออัยการสูงสุดเพื่อยื่นยุบพรรคต่อไป

อย่างไรก็ตาม เสียงของกกต.ทั้ง 5 คน ออกมา 3 แนวทาง

นั่นคือ นายประพันธ์ นัยโกวิท นางสดศรี สัตยธรรม และนายสมชัย จึงประเสริฐ มีความเห็นให้นายทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 95

นั่นคือชี้ขาดว่าการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์มีความผิดหรือไม่

ส่วนนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น มีความเห็นว่าควรเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค

ขณะที่ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ มีความเห็นสมควรให้ยกคำร้อง

เมื่อนายอภิชาตเป็นประธานกกต. และประธานกกต.ก็เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

เมื่อมติกกต.เสียงข้างมากให้นายอภิชาต ซึ่งมีความเห็นว่าสมควรยกคำร้องไปทำความเห็นมาชี้ขาดว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำผิดหรือไม่

จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่ง!!

ไร้สติ

ที่มา ไทยรัฐ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด หรือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ร้อยละ 0-0.25 ทั้งนี้ ยังมองด้วยว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าจะดีขึ้น ส่งผลให้ มีแผนที่จะยุติการปล่อยกู้เงินฉุกเฉินเริ่มในวันที่ 1 ก.พ. 2010 แน่นอน

สัญญาณดังกล่าวคงเป็นข่าวดีสำหรับทุกประเทศ รวมทั้ง ไทยเราด้วย เพราะอย่างน้อยก็มีความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ทั้งนี้ บ้านเรายังต้องมองไปที่ปัจจัยลบทางด้านการเมืองด้วย เหมือนกัน ถ้ายังกระท่อนกระแท่นอย่างนี้ก็เหมือนเครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มสูบ มัวแต่ทะเลาะกันเอง เวียดนามชิงตัดหน้า เป็นเจ้าตลาดสินค้าทางการเกษตรไปเรียบร้อยแล้ว

ตลาดข้าวล่มจมชัดเจน

เรื่องราวของคนดังฉาวโฉ่ส่งท้ายปลายปี หนีไม่พ้น ไทเกอร์ วูดส์ นักกอล์ฟชื่อก้องโลก งานนี้ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะ เป็นข่าวฮาในรอบปีที่ภรรยาตัวจริงจับได้ว่ามีภรรยาตัวปลอมอีกเป็นพวงอันเนื่องมาจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วมีของสำคัญหล่นลงมา

แต่อย่างว่า คนอเมริกันไม่ค่อยจะเอามาเป็นสาระ ส่วนรวมส่วนตัวแยกกัน บรรณาธิการข่าวกีฬาของสื่อสำนักต่างๆก็ยังโหวต ให้เป็น นักกีฬาแห่งทศวรรษ โดยวัดกันที่ผลงาน

บ้านเรา แค่ปฏิทินปีใหม่อันเดียว กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งใหญ่โต ทายาทเจ้าของผู้จ้างผลิตปฏิทินเกิดหวังดี เอาปฏิทินมาแจกคนในทำเนียบรัฐบาล แบบคนกันเอง กลายเป็นข่าวว่ามีรองโฆษกรัฐบาลไปต่อคิวรับปฏิทินบ้าง สำนักนายกฯต้นสังกัด หรือนายกฯ รวมทั้งโฆษกรัฐบาลไม่พอใจบ้าง

เป็นเรื่องเป็นราว

ทีนี้ออกมากันใหญ่ ถึงขั้น คุณมานิต นพอมรบดี รมช. กระทรวงสาธารณสุข ออกมาสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเอาผิดลงโทษผู้ผลิตและผู้ที่จำหน่ายจ่ายแจกปฏิทินชุดนี้

จะว่าไปแล้วพูดกันแบบปากตรงกับใจ สังคมบ้านเราดัดจริตกันพอสมควร ภาพโป๊ภาพเปลือยก็มีวางจำหน่ายบนแผงหนังสือมาเป็นทศวรรษแล้ว ยิ่งในอินเตอร์เน็ตจะดูอะไร ไม่เห็นต้องมาเอาเรื่องเอาราวกับปฏิทินลีโอให้ใหญ่โตขนาดนี้

หรือถ้าจะเอาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจริงๆ รัฐมนตรีที่ทุจริตกันโจ๋งครึ่ม รัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติ มานั่งหน้ายาวกันอยู่ทำไม น่าจะออกมาช่วยกันรณรงค์ไม่ให้อยู่ในสังคมด้วยซ้ำไป

นี่คือความผิดปกติของสังคมไทย

บ้านเราเลยเป็นที่หมักหมมของการสร้างภาพ การดัดจริต การทุจริต เป็นสังคมเรื่องไม่เป็นเรื่อง เอาแค่ขอเกาะกระแสดังก็พอ จะมีสาระหรือไม่เป็นอีกเรื่อง กรณีขนอาวุธสงครามก็ยังไม่เคลียร์ ไม่เห็นมีใครออกมาโวย รัฐบาลทำมึนๆคิดจะเอาอาวุธที่ถูกจับได้ไว้ใช้งานอีกแฮะ คิดได้ไง สนามเด็กเล่นแท้ๆ.

หมัดเหล็ก

ผลงาน 1 ปีรัฐบาล

ที่มา เดลินิวส์

รัฐบาลเตรียมแถลงผลงาน 1 ปี พุธ 23 ธ.ค.นี้ แต่ นปช. ตั้งฉายารัฐบาลมาร์คดักทางซะเลย

ลองไล่กันหน่อยก็ได้ “รัฐบาลเทพรับประทาน” เพราะมีข่าวทุจริตพอเพียงเต็มไปหมด “สภาตกเลข” เพราะประชุม 10 เดือน ล่มซะ 11 ครั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “เด็กดื้อข้างโพเดี้ยม” แหม โดนเลย เต็ม ๆ...รองนายกฯ สุเทพ เทือกสุบรรณ “มาเฟียความมั่นคง” โห...รมว.การต่างประเทศ กษิต ภิรมย์ “กุ๊ยมีเส้น”...ยอด ไม่ต้องอธิบาย

รมว.คมนาคม โสภณ ซารัมย์ “ซาเล้งล้อหลุด” ก็ดูหน้าพี่แกสิ แต่ขอชม เป็นนักสู้...เกินคาด

มท.1 ชวรัตน์ ชาญวีรกูล “คุณปู่สารพัดพิษ” ก็ลื่นจนจับไม่ติด ขิงแก่จริง ๆ, รมว.คลัง กรณ์ จาติกวณิช “เปรตกู้สู้ทุกดอก (เบี้ย)” จอมกู้จริง ๆ กู้แล้วไม่บอกด้วยว่า จะหาเงินคืนเงินกู้วิธีไหน ???

ใครเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ก็ว่ากันไป คอลัมน์นี้ ประชาธิปไตยของแท้ (ฮา)

มาเรื่องผลงานรัฐบาล 1 ปี บอกตรง ๆ นอกจากเก่งกู้แหลกแล้ว หาผลงานอื่นแทบไม่เจอ

การบริหารก็สอบตก จนป่านนี้ ผบ.ตร.ยังตั้งไม่ได้เลย แล้วจะไปบริหารประเทศได้ไง

นโยบายก็ดีแต่ลอกการบ้าน ประชานิยม ที่เคยประณามว่า ทุนสามานย์ แต่ตัวเองกลับสามานย์กว่า

เช่น เฮลิคอปเตอร์มันนี่ ไล่แจกคนละ 2,000 บาทดื้อ ๆ แต่นักเศรษฐศาสตร์หุบปากเงียบ แจก แจก และ แจก แจก อสม.แจกเบี้ย ยังชีพ แจกชุดนักเรียน แจก เอส เอ็ม แอล เบิ้ล 2 เท่า เพื่อเกทับของเก่า

ลืมสิ้นที่เคยด่าคนอื่นว่า ชั่ว เอาเงินภาษี ไปซื้อเสียงล่วงหน้า

ความสมานฉันท์ในประเทศก็สอบตก กับเพื่อนบ้าน ก็ร้าวฉานไปทั่ว ทั้ง กัมพูชา ลาว พม่า

แปรตลาด เป็นสนามรบ อีกรอบ

ความยุติธรรมไม่เกิด เพราะใช้กฎหมาย 2 มาตรฐาน ม็อบแดง ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง จัดการ ม็อบเหลือง สบายมาก คดียึดสนามบิน จนป่านนี้ ผู้ก่อการร้าย ยังลอยนวล กินดี มีสุข กันทุกคน

ใต้ก็ไม่สงบ ทั้งที่โอ้อวด รู้ปัญหาใต้ดีสุด แต่ไร้ปัญญาแก้ (ขนาด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ยังบอก ใช่)

สุดท้าย ขอยืมความเห็น ไมเคิล มอนเตซาโน นักวิชาการสถาบันเอเชียศึกษาของสิงคโปร์ หน่อย

“อภิสิทธิ์เล่นบทที่เขาได้รับมา คือ เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ ที่คำจำกัดความทางการเมืองของพวกเขา คือ เกลียด และ กลัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และเขาก็ไม่เคยแสดงบทบาทอื่น นอกเหนือจากนี้”

ใช่เลย นี่ล่ะ สุดยอดผลงานรัฐบาล ไล่ล่าทักษิณ... อ้อ ขอยืนยัน สื่อยุคนี้ถูกแทรกแซงมากสุดด้วย

โดยที่สถาบันสื่อ ปิดหู ปิดตา ปิดปาก สนิท ออกจะ สะใจ ซะด้วยซ้ำ เศร้าใจที่สุด !!!

ล่าสุดท่านเทพเทือกให้คะแนนผลงานรัฐบาลเต็ม 100 กล้านะ น่าจะให้ 200 ไปเลย (ฮา).

ดาวประกายพรึก

เริ่มแล้ว เขาโปรประกันดา เรื่อง "ลัทธิซาบซึ้ง" และสร้างภาพให้ทักษิณเลว ขายชาติ

ที่มา thaifreenews

บทความโดย...ลูกชาวนาไทยมีแหล่งข่าวคนละแห่ง ที่ผมได้ยินมา เขาจะระดมโหมโปรประกันดา เรื่อง "ลัทธิซาบซึ้ง" ต่อเนื่องกันตลอดสามปีต่อไปนี้ เพื่อดึงกระแสกลับ อีกแหล่งข่าวที่ผมได้ยินเขาบอกว่า จะมีการระดม "มืออาชีพทางด้านสื่อ" เพื่อสร้างกระแสให้ได้ว่าทักษิณเป็น "คนเลว ขายชาติ" เพื่อจะได้เปลี่ยนใจประชาชนให้หันมาสนับสนุนลัทธิอำมาตย์ต่อไป

สื่อมืออาชีพ คงไม่พ้นพวกเนชั่น ฯลฯ อะไรทั้งหลายแหล่ ที่มีประสบการณ์ในการทำสื่อต่างๆ เห็นมีคนบอกว่า เขาเตรียม Media และความคิดทุกอย่างเอาไว้แล้วในการ "รณรงค์ใหญ๋" ครั้งนี้


ผมไม่รู้ว่านี่เป็นโครงการเดียวกันหรือเปล่า แต่มันคงเริ่มแล้วในความเห็นของผม พวกนี้ ก็ยังมีสมมุติฐานเดิมว่า

คนเสื้อแดงโดนทักษิณหลอกมา ดังนั้น การทำลายชื่อเสียงทักษิณ เพื่อให้คนเสื่อมความนิยมทักษิณลงไป ก็คงจะสามารถแก้ไขวิกฤติของอำมาตย์นี้ได้

หากเราสังเกตุดูในบอร์ดต่างๆ จะเห็นว่า พวกเขา ระดมโพสต์ไปในทิศทางเดียว คือ "มุ่งโจมตีไปที่ทักษิณ" อย่างต่อเนื่อง

ที่จริงผมว่า "นี่เป็นความหวังครั้งสดท้ายของพวกเขาด้วยซ้ำครับ" ไม่มี ยุทธศาสตร์ อะไรที่จะทำได้อีกแล้วในการ ดึงประชาชนกลับมา นอกจากใช้ยุทธวิธีล้าหลังภายใต้ยุทธศาสตร์เดิมคือ

"ด่าทักษิณ สร้างความซาบซึ้ง"

มีแค่สองยุทธศาสตร์นี้เท่านั้นที่พวกเขาทำได้ อย่างอื่นคงไม่มี "อุดมการณ์ทางการเมือง" ที่สูงส่งอะไรมากไปกว่านี้แล้ว

1. ยุทธศาสตร์ด่าทักษิณ

คงมุ่งที่จะระดมสื่อทุกชนิด โหมโฆษณาชวนเชื่อ สร้างกระแสให้คนเห็นว่าทักษิณเลวให้ได้ ตอนนี้ ก็คงพยายามสร้างกระแส "เกลียดเขมร" โดยจับภาพทักษิณ+ฮุนเซน แล้วโจมตีว่าทักษิณ "ตัวเป็นไทยใจเป็นเขมร" ประมาณนี้

ก็คงไม่มีประวัติศาสตร์ครั้งใด ที่ "ประเทศที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่า" สร้างกระแสเกลียดประเทศที่คิดว่าด้อยกว่า"

2. ยุทธศาสตร์โคตรซาบซึ้ง เป็นคนไทยต้องซาบซึ้ง (ดนตรีการมั๊ง 55)

ก็คงชูแบบเดิมๆ แหละครับ ความดีเมื่อหลายสิบปีก่อน เอามา โปรประกันดา กันถี่ยิบ สร้างลัทธิพระเจ้าขึ้นมา


ในส่วนตัวของผม คิดว่ายุทธศาสตร์ทั้งสองยุทธศาสตร์ของเขานี้ คงได้ผลบ้างกับ "คนเสื้อเหลือง" ที่จะคลั่งขึ้น

ส่วนพวกเสื้อแดง "ตาสว่างจ้า" แล้ว ยากที่จะ "กลับไปหลับตาได้อีกเหมือนเดิม" ยิ่ง "ลัทธิซาบซึ้ง (ดนตรีการมั๊ง 555)" นี่ผมว่า พ้นยุคไปเรียบร้อนแล้ว ยิ่งโปรประกันดา จะยิ่งรู้สึกต่อต้านและเอือมระอา นี่มันยุค 2010 ไม่ใช่ ยุคกลางยุคแห่งการบูชาเทพ

คนเสื้อแดง บางคน ก็หวั่นไหวกับ "การรุกครั้งสุดท้ายของกองทัพยุคโบราณ" นี้ แต่ผมถามเขาว่า "มีมนตร์วิเศษ" อันใดบ้างที่จะที่ให้ "เขา" เปลี่ยนใจกลับไป "ซาบซึ้ง" หรือโคตรซาบซึ้งได้อีก ลองสำรวจเข้าไปในจิตใจของตัวเองว่า "อำมาตย์" จะมีคำอธิบายอย่างไร ให้เขาซาบซึ้งน้ำตาไหลพรากๆ ได้อีก

เขานิ่งพักหนึ่งแล้ว หัวเราะว่า "ยากส์" ที่จะทำให้เขากลับไปซาบซึ้งได้อีกแล้ว ไม่ว่าจะใช้ "ชุดคำอธิบายอย่างไร" ก็ยากที่จะ "เรียกน้ำตา" เขาได้อีกต่อไปแล้ว 555

เมื่อเราเข้าใจ "แก่นของยุทธศาสตร์อำมาตย์" ทั้งสองอันนี้ ก็คงนั่งหัวเราะกับกลยุทธ์โง่ๆ แบบนี้

((( เกือบ 5 ปีแล้วหรือนี่ ที่ความบอบช้ำค่อยๆจางหายไป )))

ที่มา ประชาไท

by sarapaheylo


ภาพ พีพี หลังจากคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม
มาวันนี้พลิกฟิ้นกลับมามีเสน่ห์เหมือนเดิมอีกครั้ง
ต้นปาล์มต้นเดิมยังอยู่ น้ำทะเลใสๆก็กลับมา
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนทะเลไทย
ภาพนี้อาจช่วยให้ความหวังแก่คนไทยที่กำลัง
ท้อแท้ให้มีกำลังใจสู้ต่อไปเพื่ออนาคตรุ่งโรจน์
ที่รออยู่ในวันหน้า...เฮ้อ

***ขอขอบคุณ Reuters ที่ช่วยเก็บภาพถ่ายมาเปรียบเทียบให้คนไทยได้ดูกัน
และยังช่วยเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำไม่ได้ หากเรามีความหวังและกำลังใจ

ที่ประชุมโลกร้อนล่มนาทีสุดท้าย

ที่มา ไทยรัฐ
Pic_53763

ที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากหลายฝ่ายพยายามบังคับใช้ข้อตกลงทางการเมือง ในการประชุมสุดยอดผู้นำที่ บารัก โอบามา,เวิน เจียเป่า และผู้นำจาก 110 ประเทศทั่วโลกจะเข้าร่วมประชุม..


สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ว่า ที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากหลายฝ่ายพยายามบังคับใช้ข้อตกลงทางการเมือง ในการประชุมสุดยอดผู้นำที่ บารัก โอบามา,เวิน เจียเป่า และผู้นำจาก 110 ประเทศทั่วโลกจะเข้าร่วมประชุม

ข้อโต้แย้งระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนา และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เกิดขึ้นหลังจากเปิดการประชุมมาได้ 2 สัปดาห์ ยังคงดำเนินต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสวีเดน อันเดรียส คาร์ลเกรน กล่าวว่า ยังไม่มีข้อตกลงใหม่เกิดขึ้น ในช่วง 1 ชั่วโมง ก่อนที่บรรดาผู้นำจากทั่วโลกจะเข้าร่วมประชุม

ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา จะเดินทางถึงโคเปนเฮเกนไม่นาน ลูมุมบา ดิ-อปิง จากซูดาน ผู้นำคณะผู้แทนฝั่งแอฟริกา กล่าวอย่างไม่พอใจว่า ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในข้อตกลงเลย โดยสิ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะอยู่ในข้อตกลงคือการให้ชาติพัฒนาลดการปล่อยมลภาวะ พร้อมให้เงินช่วยเหลือชาติที่ยากจน


การเจรจาทางการเมือง ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลอง หลังจากการโต้เถียงกันมากว่า 2 ปี เพื่อหาข้อสรุปในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก.

ฮือไล่เทพเทือก ไปเชียงใหม่ รอดถุงปลาร้า

ที่มา ไทยรัฐ
Pic_53757

กลุ่มคนเสื้อแดงเชียงใหม่ ฮือไล่ 'สุเทพ เทือกสุบรรณ' ที่มาราชการที่เชียงใหม่ แต่ถูกตำรวจสกัดไว้ ผู้ชุมนุมจึงขว้างถุงปลาร้าที่เตรียมไว้ ใส่รถตำรวจแทน ขณะเจ้าตัวดอดไปลงสนามบินลำปาง ...

เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น.วันที่ 18 ธ.ค. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ จับกุมรถเครื่องเสียงแห่ป้ายของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ที่กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อจะร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดง ที่จะไปทำการขับไล่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาช่วยเหลือและตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บ้านแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ทำให้ทางตำรวจได้ระดมกำลังกันไม่ให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามายังสนามบินได้ ซึ่งหลังจากการจับกุมรถเครื่องเสียงแห่ป้าย ซึ่งมีนายอภิชาติ อินสอน หรือ ดีเจอ้วน นั่งมาในรถ โดยทางตำรวจขอยึดตรวจสอบ พร้อมนำตัว ทั้งคน และรถยนต์เข้าไปในกองบิน 41 ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนเสื้อแดง ที่กำลังรวมตัวกันที่โรงแรมวโรรสแกรนด์พาเลซ เพื่อจะเดินทางไปสนามบิน ทางแกนนำ จึงได้ระบุว่าเหตุการณ์การถูกจับรถยนต์เครื่องขยายเสียง เป็นการสั่งการของ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผบช.ภ.5 อย่างแน่นอน

เวลา 11.00 น. จึงได้รวมตัวกันเดินทางไปชุมนุมที่ประตูด้านหน้าตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมทั้งกล่าวโจมตี พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ถึงเรื่องที่ต้องเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มชาวซาอุดีอาระเบีย พร้อมทั้งขับไล่ และ ยังยื่นเจรจาขอรถยนต์ที่ถูกยึดคืน จนทาง พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมน้อย รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ต้องมาเจรจา โดยบอกรถยนต์ที่ถูกตรวจยึดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และจะนำไปคืนให้ โดยทางกลุ่มผู้ชุมได้ยื่นคำขาดภายในเวลา 14.00 น.วันเดียวกันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ทำการปิดล้อมทางเข้าตำรวจภูธรภาค 5 อยู่ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทราบข่าวว่า ทางนายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะเดินทางจาก อ.อมก๋อย กลับมาที่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องกลับ จึงได้พร้อมใจกันออกจากที่ชุมนุมหน้าภาค 5 และ พากันมุ่งหน้าไปชุมนุมที่สนามบินเชียงใหม่ โดยเตรียมดอกไม้ไฟพุ่งไกล และ ปลาร้า ไปด้วย โดยเคลื่อนออกจากหน้าตำรวจภูธรภาค 5 ไปที่สนามบิน ทางตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จึงได้ปิดถนนทุกเส้นทางที่จะเดินทางไปยังสนามบินไม่ให้รถผ่านไปได้แม้แต่คันเดียว ทำให้กลุ่มรักเชียงใหม่ ได้เผชิญหน้ากันบนถนนสะพานลอยแอร์พอร์ต โดยทางตำรวจได้ใช้รถยนต์คันใหญ่ขวางไว้ ทำให้รถคนเสื้อแดงเข้าไปไม่ได้ การปิดถนนของตำรวจทำให้เส้นทางเข้าสู่สนามบินเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิง รถทุกเส้นทางเข้าสู่สนามบินติดยาวไปหมด กลุ่มผู้ชุมนุม ได้ใช้ปลาร้า ที่เตรียมมาขว้างใส่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แต่เมื่อเข้าไม่ได้จึงขว้างเข้าใส่รถตำรวจ 1 ถุง แต่พลาดตกกลางถนนส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวลไปหมดและยังมีการจุดดอกไม้ไฟชนิดพุ่งไกลโชว์ขึ้นมาอีก

หลังจากใช้เวลาเผชิญหน้าตำรวจ ร่วม 1 ชั่งโมง เวลา 14.00 น. ทางแกนนำกลุ่มทราบว่า นายสุเทพ ไม่ได้มาลงที่สนามบินเชียงใหม่ แต่จะไปลงสนามบินลำปางแทน และประกอบกับทางตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้แจ้งว่ารถผ่านการตรวจสภาพแล้ว ให้ไปรับรถคืนที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ทำให้กลุ่มคนเสื้อแดง ยอมถอนจากการไปสนามบินและไปรอรับรถยนต์ที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ แทน ก่อนที่จะสลายการชุมนุมกลับไปปักหลักที่ โรงแรมแกรนด์วโรรส ตามเดิม

มติชนไม่ใช่ มติมหาชน

ที่มา thaifreenews

บทความโดย..Bugbunny

อาจารย์ ป๋องท่านกรุณาเด็กรุ่นใหม่ ช่วยสอนวิชาสื่อสารมวลชนในหลายที่ และเชื่อมั่นเคารพในความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่พอสมควร แต่บทเรียนของการพยายามทำทุกอย่างแบบทีมเวอร์คของบรรดาสื่อมวลชนในช่วงระดม กันเล่นงาน "สมัคร สุนทรเวช" ตอนลงผู้ว่า กทม. และเล่นงาน "ทักษิณ ชินวัตร" ช่วง คมช. แล้วผลความนิยมของประชาชนตบหน้ากระทืบซ้ำทุกสื่อนั้น เป็นบทเรียนที่อาจารย์เองควรต้องเอามาศึกษาทบทวน
รู้สึกว่า ตอนนี้ก็มีความพยายามปรับตัวเองระดับหนึ่ง เพราะตลาดมันทำให้ต้องปรับตัว มีนักเขียนเกลียดอำมาตย์บางคนกลับมาเขียนได้ อีกทั้งการเคยไม่บ้าจี้สั่งไล่ออกคุณเสถียร และคุณจุฬาลักษณ์ ออกทันที ตามคำสั่งลับของผู้ทรงอำนาจในแผ่นดิน แต่ส่งไปทำงานเบื้องหลังแทนนั้น เป็นเรื่องของมิตรภาพรวมทั้งการสำนึกในความถูกต้อง ที่คนรักประชาธิปไตยต้องแสดงความขอบคุณกัน โดยอาจารย์และผู้บริหารอื่นพึงเข้าใจด้วยว่า ท่านทำสื่อเพื่อขายข่าวและข้อมูลให้กับประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ให้กับรัฐบาลที่อาจารย์ก็รู้แก่ใจว่ามาอย่างเผด็จการซ่อนรูปและใคร ตั้งมา ค่าโฆษณาของหน่วยงานรัฐบาลนั้นมันเยอะอยู่ก็จริง แต่ก็ตั้งเบิกยากเก็บเงินยากกว่าทั่วไป การที่ไอ้มาร์กมันไม่รู้เรื่องเงินหมุนเวียน ก็สั่ง ๆ ให้พรรคพวกให้โฆษณากัน โดยไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาจ่าย ผลัดแล้วผลัดอีกนั้นก็เป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่ การตอบแทนบุญคุณนั้น ควรมองให้ทะลุด้วยว่าผู้ที่เข้ามาช่วยนั้น เขาเข้ามาตอนที่มติชนลำบากยากแค้น หรือตอนที่ตั้งมั่นได้แล้ว เขามาหาประโยชน์เพราะเราเข้มแข็งอำนวยประโยชน์ให้เขาได้ หรือเขาจริงใจที่จะช่วยมาตั้งแต่ต้น ก็รู้กันทั้งวงการว่า มติชนสุดสัปดาห์ นั้น เข้มแข็งเป็นสื่อหลักของปัญญาชนไทยได้เพราะฝีมือคุณเสถียร จากพิมพ์สีเดียว ไม่ได้เย็บเล่ม มาเป็นสองสี แล้วก็กลายเป็นนิตยสารมาตรฐานสารพัดสี เย็บมุงหลังคาอย่างเรียบร้อยเพราะฝีมือและสมองใคร รวมทั้งใครที่เคยให้โฆษณาประจำ เพราะธุรกิจเขาดี จึงมุ่งเรื่อง Corporate Image Ad ผ่านทางเครือข่ายมติชน ไม่ได้มุ่งหวังทางการขายเขาก็เคยให้มาเป็นสิบปี

รู้ว่าจำเป็นต้องยอม ให้นักเขียนอำมาตย์แบบ "นงนุช สิงหเดชะ" ได้เขียนคอลัมน์เชียร์อำมาตย์ด่าทักษิณอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้ง แต่การเอาไปรวมเล่มขาย (แต่ก็ต้องพยายามมั่วซั่วตั้งชื่อหนังสือไม่ให้เป็นเรื่องด่าทักษิณ เพราะรู้ว่าจะขายไม่ออก) เพื่อแสดงว่าความคิดโง่เง่าของนังนี่ควรได้รับการอุ้มชูส่งเสริมนั้น ท่านไม่ได้มองมติมหาชนเลยนะครับ มองแต่มติเอกชนส่วนน้อยเท่านั้น การส่งเสริมนักเขียนนิยมอำมาตย์พวกนี้นั้น มีผลทำให้ "มติชน" เองยอดขายตกขนาดไหนก็เห็นกันอยู่ ตัวเลขมันน่าจะกระแทกตากระแทกใจอาจารย์และผู้บริหารอื่นบ้าง แต่เงินหมุนติดขัดธนาคารที่ใช้เขาคงช่วยแหละ เพราะเอาเป็นกระบอกเสียงได้ เนื่องจากยอดขายยังพอมี คนเสื้อแดงและคนทั่วไปหลายคนเขาต้องมาหาข้อมูลทางราชการ ธุรกิจ ฯลฯ ใน "มติชน" กันอยู่ อย่าให้เครือมติชน ต้องกลายเป็น เมเนเจอร์ ไทยโพสต์ แนวหน้า ฯลฯ เลยครับ พวกนั้นเขาอยู่ได้เพราะอะไร มืออาชีพแบบอาจารย์ก็รู้ดี


"มติชน" ไม่ใช่ "มติมหาชน"
แต่ควรรู้ว่า "มหาชน" คือมิตรแท้ของ "มติชน" ไม่ใช่ "อำมาตย์"

สนทนาธรรม3

ที่มา thaifreenews

โดย dreamcatcher

คราวที่แล้ว พูดถึง พุทธทำนาย พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเป็น เรื่อง เหตุ และ ปัจจัย ว่าไปแล้วก็เป็นการทำนายอย่างหนึ่ง

ลองอ่านดูนะครับว่า เมื่อ กว่าสองพันห้าร้อยปีที่แล้ว ที่พระพุทธองค์ ทรงสอนไว้ตรงกับประเทศเราตอนนี้มั้ย

"ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม (หมายถึงประเทศก็ได้) ที่ถึงความเป็นใหญ่ในด้านโภคสมบัติ จะดำรงอยู่ได้ยืนนาน

ก็ด้วยเหตุทั้ง 4 สถาน หรือ สถานใดสถานหนึ่ง กล่าวคือ 1. รู้จักแสวงหาสิ่งที่พินาศสูญหาย 2. ปฎิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม

3.รู้จักประมาณในการกินการใช้ 4. ตั้ง สตรี หรือบุรุษ ผู้มีศีลให้เป็นใหญ่ลองเอามาเทียบกับรัฐบาลนายหมีนะครับ ตัวอย่างนะครับ

1. รู้จักแสวงหาสิ่งที่พินาศสูญหาย ที่จริงเราเสียเขาพระวิหาร ไปตั้งแต่ศาลโลกพิพากษาแล้ว ท่าน นพดล พยายาม จดทะเบียนมรดกโลกร่วมกัน ไทย-เขมร

ก็เหมือนเราได้ของคืนมา แต่ท่านหมี กับ ลูกน้องก็ ป่วนเขมรจนเราไม่ได้ อะไรเลย จะเสียไปด้วย ถ้าเขาขอกองกำลัง U N เข้าบังคับคดีเราก็เสร็จ


2.ปฎิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม อะไรของเราที่ทรุดโทรม มากมาย ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยว เราพังพาบ พอจะฟื้น นักท่องเที่ยวจะไป เชียงใหม่

ท่านนายกหมี ก็เกิดอยาก ไปชมญาติ แพนด้าที่ เมืองเหนือขึ้นมา จนเกือบจะนอง...... กรุงเทพก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน เป็นว่าเล่น

นี่ยังไป จับเครื่องบินเค้าอีก นักท่องเที่ยวเดี๋ยวเค้าก็มาบึ้มล้างแค้นเอาหรอก ครบชุดเลย


3.รู้จักประมาณการกินการใช้ ซื้ออาวุธก็ แล้ว เครื่องฟอกอากาศให้ โรงพยาบาลต่าง จว เครื่องละ5หมื่น ร.พ . ต่าง จว ส่วนมาก เค้าไม่มีแอร์นะ

ฟอกอากาศที่ไม่มีแอร์ น้องๆเอาน้ำพริกไปละลาย แม่น้ำไนลส์ เลยนะ แม่น้ำเค้าจะมีรสชาดเผ็ด ได้เหรอ เรื่องใหญ่สุดก็กู้ๆๆๆๆๆ มาตำน้ำพริก


4.ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มี ศีลให้เป็นใหญ่ ข้อนี้แปลกที่ขึ้นต้นด้วยสตรี ก่อน ผมไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับ หรือว่าสตรีมักจะรักษาศีลได้ดีกว่า บุรุษ กระมัง


ข้อนี้ นายก หมี ไม่รักษา ศีล ตั้งแต่ข้อ1 คลิปสงกรานต์ เลือด 2 ปล่อยให้ลูกน้อง โกงไทยเข้มแข็งกันสะบั้นเลย อีกมากบรรยายไม่หมด

สรุป พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จะดำรงอยู่ได้ยืนนาน ถ้าทั้ง4 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่ง แต่ท่านหมีไม่มีเลย แต่ก็อยู่มาได้ครบปีแล้ว

เพราะมีเหตุ และ ปัจจัยคือมีคนหนุนหลัง ระวังเหอะคนหนุนหลัง ประมาทดีนักผู้บริหารประเทศที่ประมาท พระพุทธองค์ทรงพูดถึงไว้ว่า

"ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว.

จากความมัวเมา ก็เกิดความประมาท จากความประมาท ก็เกิดความเสื่อม จากความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง

ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย ผู้ปกครองรัฐจำนวนมากมีความประมาท ต้องสูญเสียประโยชน์ สูญเสียรัฐ

แม้แต่ชาวบ้านประมาท ก็สูญเสียบ้าน อนาคาริกประมาท ก็สูญเสียความเป็น อนาคาริก

เมื่อผู้ปกครองรัฐ ประมาท โภคทรัพย์ในรัฐย่อมพินาศ ทั้งหมด นี่แลเรียกว่า ทุกข์ภัยของผู้ปกครองรัฐ

ความประมาทนี้ เป็นหลักการไม่ได้


ผู้ปกครองรัฐประมาทเกินเหตุ โจรทั้งหลายก็กำจัดชนบทที่มั่งคั่งสมบูรณ์เสีย เงินทองทรัพย์สินก็ไม่มีเหลือ

เมื่อรัฐถูกปล้น ก็จะเสื่อมจากโภคสมบัติทุกอย่าง เมื่อโภคสมบัติย่อยยับหมดแล้ว ญาติมิตรสหายทั้งหลาย ก็ไม่นับถือในความคิดอ่าน

พลช้าง พลม้า พลรบ พลราบ ทั้งหลายที่อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ ก็ไม่นับถือในความคิดอ่าน


ผู้นำที่จัดการงานไม่ดี เขลา ด้อยความคิดอ่าน ทรามปัญญา ย่อมหมดศรีสง่า เหมือนคราบเก่า ที่งูทิ้งไปแล้ว

ส่วนผู้นำที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดี หมั่นขยันถูกกาล ไม่เฉื่อยชา ย่อมมีโภคสมบัติที่เจริญยิ่งขึ้นทุกด้าน

อ่านแล้วคงเข้ากับสถาณการณ์ ปัจจุบันดีนะครับ

ขอให้ทุกท่านมีโภคสมบัติที่เจริญยิ่งขึ้นทุกด้าน ครับ


ปล คุณ Bell กระทู้ในพันทิพย์ คงจบแล้วครับ ถ้าเป็นการเล่น bb gun ผมก็เรียกว่าซัดหมด แม็คการ์ซีนเลย ผมเคยไปเล่นกับ

ลูกสาว ลูกชาย เหนื่อยมากเลย พอดีผมแก่ที่สุดในสนาม แต่ผม ร.ด เก่าก็สู้ไม่ถอย ครับ

สังคมข่าวชาวเสื้อแดง(19ธ.ค.):นอนนับดาว

ที่มา Thai E-News
***กิจกรรมสำหรับพี่น้องที่มองหาที่ไปเที่ยวงานปีใหม่ เสื้อแดงจัดกันหลายที่ ใกล้ๆกรุงเทพฯก่อนแล้วกันสุดสัปดาห์นี้เจอกัน เสื้อแดงภาคตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดงานปีใหม่แบบแคมป์ปิ้งรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน (พัทยา ชลบุรี) เสาร์19-อาทิตย์ที่20ธันวาคมศกนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องเราที่อยากไปร่วมแคมป์กับเรา ที่สำคัญงานนี้ฟรีตลอดงาน สนใจรับบัตรเข้าร่วมงานติดต่อที่รายชื่อด้านล่าง สาขาใกล้บ้าน, หรืองานสื่อ online ติดต่อที่ suchart28@hotmail.com***
***

***ประสานงานกับเสื้อแดงตะวันออกเพื่อร่วมกิจกรรม ตามด้านล่างนี้

สำนักงานชลบุรี 086-1449938 (คุณปุ๊), 083-8287665 (ดาบแดง), 081-3442799 (คุณอ๋อย),
สำนักงานศรีราชา 086-0809099 (คุณเล็ก),
สำนักงานพนัสนิคม 081-8623882 (คุณป้อม),
สำนักงานพัทยา52 085-5510127 (คุณแจ๊ว), 086-8437192 (คุณปุ๊), 081-8657576 (คุณสมชาย), 081-2046400 (คุณฮก),
สำนักงานแหลมฉบัง 081-4228694 (คุณดำ), 081-5904222 (คุณนา),
สำนักงาน นปช.พัทยา 081-8194437 (คุณเบญ), 084-8701911 (คุณก้อย),
สำนักงานสัตหีบ 081-9404303 (คุณกุ้ง),
สำนักงานระยอง 086-3394365 (คุณดวงพร), 081-2561233 (คุณระพินทร์), 081-9966818 (คุณเกิน),
สำนักงานสอยดาว 086-3407554 (คุณบุญช่วย), 081-8659883 (คุณเล็ก),
สำนักงานจันทบุรี 083-1166632 (คุณปิยะพนธ์),
สำนักงานวังจันทร์ 089-6029151 (คุณสมชาย)
สำนักงานสระแก้ว 087-1288216 (คุณเยาว์), 081-8641533 (คุณปัญญา),
สำนักงานฉะเชิงเทรา 089-9922444 (คุณอ๊อด), 087-4819406 (คุณตึ๋ง), 086-3356430 (คุณทัศนพร),
สำนักงานแดงทัพยา 087-5199174 (ซ้อโอ่ง),
สภาประชาชนโป่ง 089-5424669 (คุณสโอด),
สภาประชาชนพัทยาใต้ 081-8649809 (คุณต้อม),
สภาประชาชนนาเกลือ 085-4563493 (คุณหนวด),
สภาประชาชนเนินพลับหวาน 089-2513717 (คุณสมชาย),
สภาประชาชนสุขุมวิท 75 086-3876701 (คุณอรุณ)


***สังคมข่าวชาวเสื้อแดงประจำวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 นักข่าวชาวรากหญ้า นำเสนอข่าวสังคมกิจกรรมที่ยังคึกคักทั่วไทย แดงไกลไปทั่วโลกเช่นเคย บ้านเมืองเราก็ยังมีเรื่องฮาๆต่อไป"หนังสือลับของกษิตถึงมาร์คมีแผนสังหารทักษิณภายในสิ้นปีนี้ หรือไม่เกินเมษายน2553"แทนที่คนคิดแผนชั่วจะผิด ตอนนี้สื่อไทยถามหาว่าคนที่นำแผนชั่วมาเปิดเผย"ผิดต้องติกคุก!" อืมมม์!!!คุณภาพสื่อไทย?!!***

*** ท่านใดประสงค์จะแจ้งข่าวสาร ขอเชิญเลยครับ ส่งข่าวกิจกรรมต่างๆมาได้ที่thaienews99@googlegroups.com แล้วทางเราจะลงให้ฟรีๆไม่ต้องเสียค่าลงข่าวแต่อย่างใด***

***โฮ่ๆๆๆ อยากจะแปลงร่างเป็นเสื้อแดงตัวพ่อ-เสื้อแดงตัวแม่กันไหม? ก็ซานต้าไง ไปแจกของขวัญกัน? ..24 ธันวาฯ วันคริสตมาสอีฟปีนี้ ในหมู่คนกันเอง อาจารย์วิภา ดาวมณีอยากเชิญชวนเพื่อนๆไปมอบของขวัญ+กำลังใจให้กรรมกรไทรอัมพ์ ที่ใต้ตึกกระทรวงแรงงาน ติดสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง


การต่อสู้ที่ยืดเยื้อย่อมทำให้อ่อนล้า.. กรรมกรไทรอัมพ์กำลังแสวงหาความยุติธรรมในสังคมไทยที่ไร้ความยุติธรรม กำลังรักษาสิทธิแรงงาน ขณะที่ขบวนการแรงงานแตกแยกและอ่อนแอ กำลังต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ขณะที่นับวันสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยยิ่งสูญหายไป...ไปช่วยเสริมพลังใจ...ไปมอบสิ่งดีๆ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป อยากไปด้วยกันหรือเป็นของขวัญก็ตาม ติดต่อสอบถามอาจารย์วิภา ดาวมณี 081-6134792 กิจกรรมมีตั้งแต่ 17.30-19.00 น. ป.ล.หากอยากจะอุดหนุนสินค้าชุดชั้นในของกรรมกรหญิงไทรอัมพ์ คลิ้กชมผลิตภัณฑ์ของมืออาชีพ+การต่อสู้ของพวกเขาอย่างสร้างสรรค์ ที่นี่***


***ข่าวสังคมดีๆชมรมคนเสื้อแดง แพร่ 52 ขอเชิญร่วมงาน รวมน้ำใจล้านนาเพื่อประชาธิปไตยวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 16-24.00 น. ณ โรงบ่มเก่าบ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ พบกับ.. สามเกลอความจริงวันนี้ และแกนนำอื่นๆ รายได้ เป็นทุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของชาวเสื้อแดงแพร่ บัตรมีจำหน่ายหน้างาน ใบละ 200 บาท(วีไอพี) 100บาท(ธรรมดา) ติดต่อ โทร.054-861364 , 081-8817895 , 081-9272059 ,085-0607147 , 087-1767345 , 086-1867057***

***กิจกรรม “ดนตรีเพลงปฏิวัติฉลองปีใหม่”โดยนักปฏิวัติ (ของแท้จากฐานที่มั่น)วันเสาร์ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 18:00 - 21:00 น.ณ ห้องประชุมเบญจมจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(ใกล้วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ)รายได้เพื่อบูรณะฐานที่มั่นค่าย 514 ฐานที่มั่นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประวัติศาสตร์
ดูรายละเอียดที่ http://www.cpt-song.blogspot.com***

***สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานนี้

1. การฟังเพลงปฏิวัติที่หาโอกาสได้ยาก
2. คู่มือรำวงมาตรฐานของชาวพรรค และเอกสารประกอบอื่น ๆ
3. การพบปะ สมานมิตรกับมิตรสหายจากทั่วทุกภูมิภาค หวังว่าจะได้พบมิตรสหายจากทั่วเขตงาน ทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมงานกัน แต่อย่าลืมจองที่นั่งล่วงหน้า มีที่นั่งจำกัด


งานนี้ขอรับบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานท่านละ 300 บาท (สามารถบริจาคได้เพิ่มเติมตามอัธยาศัย) เพื่อการปรับปรุง-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฐานที่มั่น ค่าย 514 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในอดีต และถือเป็น "ฐานที่มั่น" แห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน***

***ขอเชิญมิตรสหายร่วมรบร่วมงาน “ รำลึกวีรชนปฏิวัติ-อาลัยสหายผู้เสียสละตะนาวศรี ”จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มาร่วมกันรำลึกถึงวีรชนผู้วายชนม์ ผู้แบกรับภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการสรรค์สร้าง ถางทางสู่ประชาธิปไตยประชาชน และเชิญชวนทายาท พร้อมนักประชาธิปไตยรุ่นหลังให้เข้าร่วมรำลึกถึงคุณูปการของวีรชนทั้งหลาย และวีรชนเขตตะนาวศรี


คณะกรรมการจัดงาน กำหนดจะจัดงานในวันที่ ๑๙- ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ด้วยกิจกรรมตลอดทั้ง สองวัน ยามสายร่วมงานบุญ ยามค่ำคืนชื่นชมศิลปบันเทิง ยามดึกนอนดูดาว สัมผัสลมหนาวเขตงานตะนาวศรี และร่วมรำลึกวีรชนปฏิวัติ อาลัยสหายผู้เสียสละ ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยน

จึงขอเชิญท่านร่วมงานครั้งนี้ ณ อนุสาวรีย์วีรชนตะนาวศรี ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่ามกลางสถานการณ์นี้เราจักร่วมรำลึกวีรชนร่วมกัน

...........เราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศ เรามีชีวิตร่วมกันในป่าเขา

จากบ้านเกิดเมืองนอนถึงไพรลำเนา ด้วยพวกเรามีอุดมการณ์อันเดียวกัน...........

ประสานงานสหายโชติ ๐๘๑ – ๙๒๕ – ๘๓๙๐ สหายแกร่ง ๐๘๑ – ๙๒๒ – ๐๔๕๖***


***ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม และภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา ฯ จัดงานเสวนา “อนาคตประเทศไทยกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ เผชิญหน้าผลลัพธ์จากแผนฯ 10 สู่ประเด็นท้าทายในแผนฯ 11 ” วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ
09.00 น. กล่าวต้อนรับโดย ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการเสวนา พร้อมกล่าวถึงภาพรวมของโครงการเสวนา
09.15 - 11.00 น. หัวข้อการเสวนาได้แก่
1. “การเผชิญหน้ากับผลลัพธ์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สู่โอกาสบนวิกฤตภาวะโลกร้อน”

2. “ อนาคตประเทศไทยกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม : ข้อควรพิจารณา เพื่อการวางแผนฯ 11"

โดย
ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
ดร. สุธาริน คูณผล ( นักวิชาการอิสระ)
คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ (สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร)
คุณสุทธิ อัฌาศัย ( ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก, นักเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มทุนซึ่งเอารัดเอาเปรียบประชาชน )

ดำเนินรายการโดย ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม)

ติดต่อ : คุณ วิลาสินี สุขกา (ผู้ประสานงาน) มือถือ 087-987-7739 ***

***หลังจากที่ศูนย์ไผ่แดง 52 หนองแขม เพชรเกษม 114 ได้ดำเนินงานจัดทำบัตรสมาชิก นปช.(แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ)แดงทั้งแผ่นดินครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีสมาชิกมาทำบัตรกันจำนวนมาก แต่ก็ยังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมาทำบัตรกันไม่ทัน เดินทางมาขอร้อง ดังนั้น ทางศูนย์ไผ่แดงหนองแขม จึงได้เปิดทำบัตรสมาชิกขึ้นมาอีกครั้ง โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันหยุดพอดี เริ่มตั้งแต่ 10 โมงเช้าไปจนถึง 6 โมงเย็น***

***พร้อมกันนั้น ทางศูนย์ไผ่แดง ได้รับเกียรติเชิญ ท่าน ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ , ผศ.เสถียร วิพรมหา ,คุณวรวุฒิ วิชัยดิษฐและนายแพทย์เหวง โตจิราการ มาเสวนาเรื่องประชาธิปไตยในอุ้งมืออำมาตย์ เริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป พร้อมกับเรียนเชิญแกนนำแดงฝั่งธนบุรีทุกท่านเข้าร่วมงานเพื่อฟังยุทธวิธีการต่อสู้ในเดือนมกราคม ศกนี้ หากใครรู้ข่าวช่วยบอกต่อๆกันไป ถามรายละเอียดได้ที่ 0814444352ครับผม***

***นปช.เพชรบุรีนัดพบปะกันร้านกาแฟสดบ้านแอ็ค สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-6585681 พร้อมขอเชิญพี่น้องเสื้อแดงเพชรบุรีทำบัตรสมาชิกนปช.ไปพร้อมกัน***

***งานนี้งานช้าง ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ที่รักประชาธิปไตย รักความยุติธรรม ไม่ชอบสองมาตรฐาน ต่อต้านรัฐบาลอำมาตย์อุ้มพบกับรายการความจริงวันนี้ที่ดอยสะเก็ด นำทีมโดยคุณวีระ มุกสิกพงษ์, คุณณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ,คุณจตุพร พรหมพันธ์ ,แรมโบ้อิสาน สุพร อัตถาวงศ์ ,คุณวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย ,คุณอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง,พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ,ดร.ประแสง มงคลศิริ,คุณดารุณี กฤตบุญญาลัย ,คุณเจ๋ง ดอกจิก ,คุณวันชนะ เกิดดี ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 เริ่มงานเวลา 16.00 น. ณสนามกีฬาเทศบาล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มนปช.แดงดอยสะเก็ด52 , กลุ่มสันกำแพงรักประชาธิปไตย ,กลุ่มแดงแม่ออน ,กลุ่มแดงสันทราย ,และนปช.แดงเชียงใหม่ สอบถุมเพิ่มเติมที่คุณปารัชนันท์ 081-8644199 ผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์***

***อีกงานจ้าชื่อ Christmas Red Fair พันเอกพิเศษ สุรินทร์ จันทร์เพียร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี ร่วมกับ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น สมาชิกวุฒิสภา (ปี 2543-49) และผู้อำนวยการ “ไทยเรดนิวส์” และแดงภาคตะวันตก เชิญร่วมงานฉลองคริสต์มาสเรดแฟร์ “Christmas Red Fair” ณ แพ โฟล้ทติ่ง (Floating) สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 – 23.00 น.

***ขอเชิญเพื่อนชาวไทยหัวใจสีแดง และมิตรชาวต่างประเทศ ร่วมฉลองคริสต์มาส งานแดงสะพานข้ามแม่น้ำแคว แต่งชุด แดงคาวบอย สังสรรค์บนแพกลางน้ำ ในบรรยากาศสุดพิเศษ “ไทยนานาชาติ” ฟังการบรรยายของผู้นำเสื้อแดง และโฟนอินจาก “คุณจักรภพ เพ็ญแข”ร่วมลุ้นจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ (ราคาไม่ต่ำกว่า 200 บาท)ชมการแสดงตระการตา แสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำ รับประทานอาหาร พบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ บนโต๊ะจีน บัตรราคา 300 บาท โชคดีรับของขวัญพิเศษ “จากดูไบ” และผู้นำคนเสื้อแดง จองและรับบัตรร่วมงานที่ :
1. แพ โฟล้ทติ้ง ริมสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี โทร. 034-625 053
2. สถานีวิทยุ CINN สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกาญขนบุรี FM 96.25 โทร. 034-520 757-8, 081-763 5828
3. นสพ.ไทยเรดนิวส์ ชั้น 5 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว โทร. 02-934 9388, 083-705 1234, 083-706 1234, 081-148 6399***


***ส่งความสุขให้ “ดา” เนื่องในวาระใกล้ถึงวันปีใหม่นี้ กลุ่ม “พลังรวมใจ” ขอเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านร่วมโครงการ “ส่งความสุขให้-ดา” ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คุณดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล (ดา ตอร์ปิโด) นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งที่ถูกจำคุกข้อหาหมิ่นฯ***

***คุณกาญจนา ศรีพรประชา ผู้แทนกลุ่ม “พลังรวมใจ” กล่าวเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรมทุกท่านร่วมแรงร่วมใจส่งคำอวยพร และความสุขให้แก่ผู้กล้าของเรา โดยการส่งจดหมาย สคส หรือ โปสการ์ดอวยพรปีใหม่ให้แก่คุณดารณี โดยที่เนี้อหาจะต้องไม่มีการพาดพิงถึงการเมือง เขียนจ่าหน้าว่า “สคส ถึง ดา” ตู้ ปณ. 58 ปณศ (พ) พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 หรือจะสะดวกส่งเป็นe-cardมาทางอีเมล์ wemissyouda@gmail.com ทางกลุ่มจะดำเนินการจัดส่งให้คุณดารณีทุกอาทิตย์ และจะนำภาพที่ถ่ายจดหมายนี้มาดำเนินการเผยแพร่ทางเวปไซด์ หรือ งานนิทรรศการที่จะจัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยส่วนใหญ่ร่วมกันให้กำลังใจแก่คุณดา ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กาญจนา ศรีพรประชา ผู้แทนกลุ่ม “พลังรวมใจ”มือถือ 086-3190609 ***

***หนังสือพิมพ์คุณภาพใหม่ของชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย ชื่อThai Freedom ถือฤกษ์ดี วันตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2552 วางตลาดเปิดตัวในงานเคาต์ดาวน์เสื้อแดงนปช.ที่จังหวัดเชียงใหม่

Thai Freedom อิสระสื่อเสรี ซึ่งเป็นสื่อที่เกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาผู้ทำสื่อซึ่งรักในความถูกต้อง รักประชาธิปไตย ยืนหยัดข้างความเคลื่อนไหวของประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่จะปรากฏตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน ได้ฤกษ์ดีวันตากสินมหาราช 28 ธันวานี้เป็นปฐมฤกษ์วางตลาดเพื่อเปิดตัวให้กับชาวประชาธิปไตยได้รู้อ่านก่อนใครๆในงานเคาต์ดาวน์ของแนวร่วม นปช.ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดการวางแผนหนังสือทั่วประเทศในวันที่ 17 มกราคม 2553 นี้***

***หนังสือพิมพ์Thai freedomมีไพโรจน์ จันทรนิมิ ผู้อำนวยการหนังสือแนวร่วมREDและประธานชมรมสื่อเพื่อเสรีภาพไทย และเพื่อนพ้องวงการสื่อทั้งกระแสหลักและนักข่าวนักเขียนฝ่ายประชาธิปไตยในโลกอินเตอร์เน็ตร่วมกันจัดทำอย่างมืออาชีพ เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ไซส์ใหญ่(ขนาดแบบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)20หน้า พิมพ์4สี กระดาษปอนด์อย่างดี พี่น้องเสื้อแดงสามารถทดลองอ่านฟรี เพียงช่วยค่าส่งไปรษณีย์ 10 บาท ท่านที่ประสงค์จะลงโฆษณาก็ฟรีเฉพาะช่วงแนะนำตัว ติดต่อสอบถามโทร083-7876111 หรือดูรายละเอียดที่เวบไซต์ชมรม http://thaifreedompressclub.com/***


***พิเศษ!! .. ในงานเดียวกันนี้ ทางผู้บริหารชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทยได้จัดรายการพิเศษแก่คนผู้เข้าร่วมงาน ที่สนใจกางเตนท์พักแรม สามารถติดต่อสถานที่กางเตนต์หลังสวนราชพฤกษ์ที่จัดงานพืชสวนโลก กางได้ประมาณ 100 เตนท์ อยู่ติดลำธาร น้ำใสไหลเย็น กลางหุบเขา ใช้ไฟจาก พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางความศิวิไลซ์ที่ไปไกล สุดกู่ของ เชียงใหม่ จนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีพื้นที่อย่างนี้หลงเหลืออยู่ ก็อยู่ไม่ไกลจาก สนามกีฬา 700 ปีที่จะจัดงาน ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-4142694***

***สำหรับเสื้อแดงไทยในสหรัฐอเมริกา ตอนนี้RED NEWS USA ฉบับล่าสุดวางแผงให้ยลโฉมแล้ว ส่วนพี่น้องเสื้อแดงที่อยากจับต้อง เชิญคลิ้กที่ภาพข้างล่างเพื่อขยายให้แจ่มๆ***


***นิตยสารVoice of Taksin ฉบับที่ 11 ร้อนแรง ท้าทาย ด้วยเรื่องราวบทวิเคราะห์คุณภาพ

1.เปิดโปงขบวนการล้มเจ้า พร้อมหลักฐานมัดแน่น ใครคือคนที่ต้องการล้มเจ้าตัวจริง
2.เสธแดงประกาศท้าชนพลเอกอนุพงษ์ "จะย้ายเสธแดงก็มีแต่ทางนักเลงเท่านั้น"
3.รัฐธรรมนูญที่ปราศจากองคมนตรีเป็นอย่างไร พลิกไปอ่านบทความประวัติศาสตร์เขียนโดยอริน ประชาไท
4.ใครคือไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังศิวรักษณ์ ชุติพงษ์
รุกรับถอยความเป็นจริงของการต่อสู้
ฯลฯ


หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ด นายอินทร์ ดอกหญ้า บีทูเอส แพร่พิทยา ร้านหนังสือทุกจังหวัด หรือแผงหนังสือไกล้บ้านท่าน หรือสั่งซื้อที่ 087-731-6640 081-286-9705อย่าพลาดเป็นเจ้าของนิตยสาร Voice of Taksin อ่านคุณภาพใหม่ที่สื่อใหญ่ไม่กล้าตีพิมพ์***


***ข่าวสังคมธุรกิจ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมต่างๆร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนใต้ : โฮจิมินห์-นิคมอุตสาหกรรมดองไน-เกิ่นเธอ – บิ่นเยืองรับจำกัด 5-10 ท่าน งานมีระหว่าง วันที่ 21- 26 ธันวาคม 2552***

***ด้วยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน (ASEAN Niche Market Mapping) (ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม) ตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ และดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก / Focus Group และฝังตัวในพื้นที่ศึกษา การเดินทางสำรวจพื้นที่ และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามครั้งที่ 1 คณะวิจัยได้เดินทางสำรวจพื้นที่ในเวียดนามตอนเหนือ : ฮานอย - ไฮฟอง – ฮาลอง (ฮ่งไฉ่) ระหว่าง วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2552มาแล้ว***

***ในครั้งที่ 2 คณะวิจัยมีกำหนดเดินทางสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนใต้ : โฮจิมินห์-นิคมอุตสาหกรรมดองไน-เกิ่นเธอ – บิ่นเยือง ระหว่าง วันที่ 21- 26 ธันวาคม 2552 เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจ SMEs ไทย อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมต่างๆร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนใต้ : โฮจิมินห์-นิคมอุตสาหกรรมดองไน-เกิ่นเธอ – บิ่นเยืองรับจำกัด 5-10 ท่าน***

*** สาขาธุรกิจที่น่าสนใจ

1. สาขาธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และบริการยานยนต์ เช่น ซ่อมบำรุง อู่รถยนต์ car care
2. ธุรกิจก่อสร้าง-วัสดุการก่อสร้าง
3. ธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค
4. ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางธนณัฏฐ์ รูปสม โทร. 66-2-564-5000-3 ต่อ 222,418 มือถือ 087-114-3000 โทรสาร 66-2564-4777, 66-2564-4888 E-mail : rphanee@ hotmail.com website :www.asia.tu.ac.th ***

***ข่าวสังคมธุรกิจ ใครอยากซื้อ-ขายอะไรแจ้งมาเลยจ้า ให้แนบรูปมาด้วยจะดีมาก.. ประกาศขาย คอนโดมีเนียมฌ็อง เซ ลิ เซ่ ถนนศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี พื้นที่ใช้สอย 33.0 ตร.ม. ราคา 880,000 บาท เป็นห้องสตูดิโอ พื้นห้องปูกระเบื้อง ตกแต่งสวยหรู พร้อมเข้าอยู่ มีเฟอร์นิเจอร์ Built in ,ตู้เสื้อผ้า,เตียงนอน,เครื่องทำน้ำอุ่น,โทรศัพท์ อยู่ชั้น 5อาคาร F สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ สโมสร ที่จอดรถกว้างขวาง ร้านอาหาร ร้านทำเสริมสวย ร้านซักรีด ฯลฯ เข้า-ออก ด้วยระบบคีย์การ์ด***

***สถานที่ใกล้เคียง เพียง 5 นาทีจาก ทางด่วน 3 นาทีจากสวนสมเด็จย่า อยู่ใกล้โลตัส คาร์ฟูร์ แม็คโคร บิ๊กซี เมืองทองธานี และ 3 นาทีถึงโรงเรียนหอวัง นนทบุรี ใกล้โรงเรียนพระหฤทัย บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ มียามรักษาความปลอดภัย 24 ชม.เดินทางสะดวก สถานที่ใกล้เคียง
- สวนสมเด็จย่า
- สน.ปากเกร็ด
- โรงเรียนหอวังนนทบุรี
สนใจติดต่อที่คุณเชน โทร 089-6831926 หรือเมล์ ***

***ขายด่วนบ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั้น 17.5 ตารางวา ต่อเติมแล้ว น้ำไม่ท่วม 1.3ล้านบาท หมู่บ้านรินทร์ทอง ซอยรามคำแหง190 ถนน รามคำแหง สนใจติดต่อ คุณรติมา 089-814-2014(เจ้าของขายเอง)***

***อีกหลังขายด่วนหมูบ้านพุทธมลฑลสาย2 เลขที่10/19 ทางเข้าวัดบุญยประดิษฐ์ บ้านเก่าพร้อมที่ดิน 102ตารางวา (ที่ถมแล้ว)2.6 ล้านบาท ต่อรองได้ สนใจติดต่อ คุณรติมา 089-814-2014 (เจ้าของขายเอง)***

***ใครหาสำนักงานย่านรามคำแหง-สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ มีสำนักงานโฮมออฟฟิศสวยขนาด3ชั้นใหม่ มีดาดฟ้าชมดาว สไตล์โมเดิร์น จอดรถสะดวก ไปมาคล่องใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ทางด่วน ใกล้มอเตอร์เวย์ ใกล้วงแหวนรอบนอก จอดรถสะดวกไม่ต้องแย่งที่จอดกัน ห้องประชุมจุคนได้50คน ห้องทำงานพนักงานขนาด20-30คน ห้องผู้บริหารโอ่โถงภูมิฐาน ห้องการเงินบัญชีแยกต่างหากเป็นสัดเป็นส่วน เหมาะเป็นออฟฟิศขนาดกลาง ให้เช่าราคาเบาๆ ติดต่อคุณวุฒิ 0816235111***

***คนเสื้อแดงที่รวยจนปวดหมองเวลานับเงิน เชิญหาซื้อเครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ EUROX ราคาถูก !!


เชิญชมรายละเอียดที่http://www.nubbank.com Call Center 087-323-9810

ท่านเคยเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่าในการตรวจนับเงิน

1.เสียเวลาน่าเบื่อกับการนับเงิน
2.นับเงินหลายรอบแล้วยังไม่ถูกต้อง
3.เสี่ยงต่อธนบัตรปลอม (เครื่องรุ่นนี้ตรวจแบงค์ปลอมรุ่นใหม่ได้)


เราช่วยท่านได้โดยเครื่องนับธนบัตรที่มีคุณสมบัตรพิเศษ 8 ประการ

1. เป็นเครื่องนับเงินมีความแม่นยำในการนับสูง ( แสดงผลการนับ 2 ครั้ง,จออิสระอีก 1 จอ ) ตรวจธนบัตรซ้อน
2. ประหยัดเวลาในการนับเงินสุดๆ( สูงสุด 2,000 ฉบับ ต่อนาที )
3. เครื่องนับเงินสามารถตรวจสอบธนบัตรปลอมรุ่นใหม่ได้ ด้วยการตรวจสอบสาร Fiber ในธนบัตรสกุล USA
และสารแม่เหล็กในน้ำหมึกพิมพ์( ด้วย รังสี UV, MG แมคเนติกส์, Infrared*)เครื่องนับเงินนี้จะหยุดทันทีเมื่อ
เจอแบงค์ปลอม
4. ตรวจนับเงินได้ทุกสกุล รวมทั้งเช็ค ตั๋ว คูปอง และเอกสารอื่นๆ
5. นับเงินแบบธรรมดา แบบสะสม หรือตั้งจำนวนให้นับได้
6. เล็ก กะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
7. เครื่องนับเงิน Eurox รับประกัน 5 ปี เครื่องเสียมีเครื่องสำรองให้ใช้
8. ราคาประหยัด และคุณภาพสูง ตัวเครื่องนับเงินนี้ ได้รับมาตรฐาน CE, FCC

เครื่องนับเงิน EUROX เหมาะกับธุรกิจ ธนาคาร ร้านรับแลกเงิน ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม GAS โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ร้านทอง ร้านขายปลีกต่างๆ ธุรกิจหยอดเหรียญต่างๆ ติดต่อสอบถามหรือรับการสาธิตเครื่องนับเงินได้ ฟรี! คุณจ๊อบ 087-323-9810 / 086-324-6044 ยังรวมถึงสินค้าเครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเคลือบเอกสาร เครื่องเจาะเอกสาร สินค้า OA ทุกชนิดให้ท่านเลือก**

***นายตี้แจ้งมาใครหาช่างถ่ายรูปรับปริญญาขอเชิญครับ ราคากันเองครับ จะถ่ายเอง หรือมีคนรู้จัก ญาติพี่น้อง ผองเพื่อน ช่วยกรุณาแนะนำต่อๆกันไป ผมนายตี้ กำลังหาเงินส่งตัวเองเรียน ผมรับงานถ่ายรูปรับปริญญาครับ ผมเอกโฆษณา ปี 3 ม. กรุงเทพครับ ราคากันเอง คุยกันก่อนได้น่ะครับ โทรมาถามได้ครับ นายตี้ 085-414-4877***

***ท่านที่อยากแจ้งข่าวสารกิจกรรมทั้งการเมือง สังคม ธุรกิจ การค้าขายทำมาหากิน ไม่เป็นพิษเป็นภัยสังคม ไม่หลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่แจ้งมาได้ที่ thaienews99@googlegroups.comหากให้ดีกิจกรรม หรือข่าว หรือสินค้าบริการใดๆกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อสะดวก หรือรูปภาพประกอบมาด้วย ลงให้ฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์จ้า ส่วนท่านที่จะติดต่อซื้อ โปรดติดต่อกันเอง และตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ดีก่อนซื้อ ทางไทยอีนิวส์ไม่มีส่วนรับผิดชอบได้เสียใดๆ เป็นเพียงสื่อกลางแจ้งข่าวเท่านั้น ***

สังคมข่าวชาวเสื้อแดง(18ธ.ค.):เสื้อแดงตัวพ่อ

ที่มา Thai E-News


***โฮ่ๆๆๆ อยากจะแปลงร่างเป็นเสื้อแดงตัวพ่อ-เสื้อแดงตัวแม่กันไหม? ก็ซานต้าไง ไปแจกของขวัญกัน? ..24 ธันวาฯ วันคริสตมาสอีฟปีนี้ ในหมู่คนกันเอง อาจารย์วิภา ดาวมณีอยากเชิญชวนเพื่อนๆไปมอบของขวัญ+กำลังใจให้กรรมกรไทรอัมพ์ ที่ใต้ตึกกระทรวงแรงงาน ติดสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง


การต่อสู้ที่ยืดเยื้อย่อมทำให้อ่อนล้า.. กรรมกรไทรอัมพ์กำลังแสวงหาความยุติธรรมในสังคมไทยที่ไร้ความยุติธรรม กำลังรักษาสิทธิแรงงาน ขณะที่ขบวนการแรงงานแตกแยกและอ่อนแอ กำลังต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ขณะที่นับวันสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยยิ่งสูญหายไป...ไปช่วยเสริมพลังใจ...ไปมอบสิ่งดีๆ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป อยากไปด้วยกันหรือเป็นของขวัญก็ตาม ติดต่อสอบถามอาจารย์วิภา ดาวมณี 081-6134792 กิจกรรมมีตั้งแต่ 17.30-19.00 น. ป.ล.หากอยากจะอุดหนุนสินค้าชุดชั้นในของกรรมกรหญิงไทรอัมพ์ คลิ้กชมผลิตภัณฑ์ของมืออาชีพ+การต่อสู้ของพวกเขาอย่างสร้างสรรค์ ที่นี่***


***สังคมข่าวชาวเสื้อแดงประจำวันศุกร์ 18 ธันวาคม 2552 นักข่าวชาวรากหญ้า นำเสนอข่าวสังคมกิจกรรมที่ยังคึกคักทั่วไทย แดงไกลไปทั่วโลกเช่นเคย ท่านใดประสงค์จะแจ้งข่าวสาร ขอเชิญเลยครับ ส่งข่าวกิจกรรมต่างๆมาได้ที่thaienews99@googlegroups.com แล้วทางเราจะลงให้ฟรีๆไม่ต้องเสียค่าลงข่าวแต่อย่างใด***

***กิจกรรมสำหรับพี่น้องที่มองหาที่ไปเที่ยวงานปีใหม่ เสื้อแดงจัดกันหลายที่ ใกล้ๆกรุงเทพฯก่อนแล้วกัน เสื้อแดงภาคตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดงานปีใหม่แบบแคมป์ปิ้งรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน (พัทยา ชลบุรี) เสาร์19-อาทิตย์ที่20ธันวาคมศกนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องเราที่อยากไปร่วมแคมป์กับเรา ที่สำคัญงานนี้ฟรีตลอดงาน สนใจรับบัตรเข้าร่วมงานติดต่อที่รายชื่อด้านล่าง สาขาใกล้บ้าน, หรืองานสื่อ online ติดต่อที่ suchart28@hotmail.com ติดตามข่าวสารได้ที่ www.norporchorpattaya.com***


***ประสานงานกับเสื้อแดงตะวันออกเพื่อร่วมกิจกรรม ตามด้านล่างนี้

สำนักงานชลบุรี 086-1449938 (คุณปุ๊), 083-8287665 (ดาบแดง), 081-3442799 (คุณอ๋อย),
สำนักงานศรีราชา 086-0809099 (คุณเล็ก),
สำนักงานพนัสนิคม 081-8623882 (คุณป้อม),
สำนักงานพัทยา52 085-5510127 (คุณแจ๊ว), 086-8437192 (คุณปุ๊), 081-8657576 (คุณสมชาย), 081-2046400 (คุณฮก),
สำนักงานแหลมฉบัง 081-4228694 (คุณดำ), 081-5904222 (คุณนา),
สำนักงาน นปช.พัทยา 081-8194437 (คุณเบญ), 084-8701911 (คุณก้อย),
สำนักงานสัตหีบ 081-9404303 (คุณกุ้ง),
สำนักงานระยอง 086-3394365 (คุณดวงพร), 081-2561233 (คุณระพินทร์), 081-9966818 (คุณเกิน),
สำนักงานสอยดาว 086-3407554 (คุณบุญช่วย), 081-8659883 (คุณเล็ก),
สำนักงานจันทบุรี 083-1166632 (คุณปิยะพนธ์),
สำนักงานวังจันทร์ 089-6029151 (คุณสมชาย)
สำนักงานสระแก้ว 087-1288216 (คุณเยาว์), 081-8641533 (คุณปัญญา),
สำนักงานฉะเชิงเทรา 089-9922444 (คุณอ๊อด), 087-4819406 (คุณตึ๋ง), 086-3356430 (คุณทัศนพร),
สำนักงานแดงทัพยา 087-5199174 (ซ้อโอ่ง),
สภาประชาชนโป่ง 089-5424669 (คุณสโอด),
สภาประชาชนพัทยาใต้ 081-8649809 (คุณต้อม),
สภาประชาชนนาเกลือ 085-4563493 (คุณหนวด),
สภาประชาชนเนินพลับหวาน 089-2513717 (คุณสมชาย),
สภาประชาชนสุขุมวิท 75 086-3876701 (คุณอรุณ)


***ข่าวสังคมดีๆชมรมคนเสื้อแดง แพร่ 52 ขอเชิญร่วมงาน รวมน้ำใจล้านนาเพื่อประชาธิปไตยวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 16-24.00 น. ณ โรงบ่มเก่าบ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ พบกับ.. สามเกลอความจริงวันนี้ และแกนนำอื่นๆ รายได้ เป็นทุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของชาวเสื้อแดงแพร่ บัตรมีจำหน่ายหน้างาน ใบละ 200 บาท(วีไอพี) 100บาท(ธรรมดา) ติดต่อ โทร.054-861364 , 081-8817895 , 081-9272059 ,085-0607147 , 087-1767345 , 086-1867057***

***กิจกรรม “ดนตรีเพลงปฏิวัติฉลองปีใหม่”โดยนักปฏิวัติ (ของแท้จากฐานที่มั่น)วันเสาร์ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 18:00 - 21:00 น.ณ ห้องประชุมเบญจมจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(ใกล้วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ)รายได้เพื่อบูรณะฐานที่มั่นค่าย 514 ฐานที่มั่นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประวัติศาสตร์
ดูรายละเอียดที่ http://www.cpt-song.blogspot.com***

***สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานนี้

1. การฟังเพลงปฏิวัติที่หาโอกาสได้ยาก
2. คู่มือรำวงมาตรฐานของชาวพรรค และเอกสารประกอบอื่น ๆ
3. การพบปะ สมานมิตรกับมิตรสหายจากทั่วทุกภูมิภาค หวังว่าจะได้พบมิตรสหายจากทั่วเขตงาน ทั่วทุกภูมิภาคมาร่วมงานกัน แต่อย่าลืมจองที่นั่งล่วงหน้า มีที่นั่งจำกัด


งานนี้ขอรับบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานท่านละ 300 บาท (สามารถบริจาคได้เพิ่มเติมตามอัธยาศัย) เพื่อการปรับปรุง-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฐานที่มั่น ค่าย 514 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในอดีต และถือเป็น "ฐานที่มั่น" แห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน***

***ขอเชิญมิตรสหายร่วมรบร่วมงาน “ รำลึกวีรชนปฏิวัติ-อาลัยสหายผู้เสียสละตะนาวศรี ”จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มาร่วมกันรำลึกถึงวีรชนผู้วายชนม์ ผู้แบกรับภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการสรรค์สร้าง ถางทางสู่ประชาธิปไตยประชาชน และเชิญชวนทายาท พร้อมนักประชาธิปไตยรุ่นหลังให้เข้าร่วมรำลึกถึงคุณูปการของวีรชนทั้งหลาย และวีรชนเขตตะนาวศรี


คณะกรรมการจัดงาน กำหนดจะจัดงานในวันที่ ๑๙- ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ด้วยกิจกรรมตลอดทั้ง สองวัน ยามสายร่วมงานบุญ ยามค่ำคืนชื่นชมศิลปบันเทิง ยามดึกนอนดูดาว สัมผัสลมหนาวเขตงานตะนาวศรี และร่วมรำลึกวีรชนปฏิวัติ อาลัยสหายผู้เสียสละ ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยน

จึงขอเชิญท่านร่วมงานครั้งนี้ ณ อนุสาวรีย์วีรชนตะนาวศรี ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่ามกลางสถานการณ์นี้เราจักร่วมรำลึกวีรชนร่วมกัน

...........เราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศ เรามีชีวิตร่วมกันในป่าเขา

จากบ้านเกิดเมืองนอนถึงไพรลำเนา ด้วยพวกเรามีอุดมการณ์อันเดียวกัน...........

ประสานงานสหายโชติ ๐๘๑ – ๙๒๕ – ๘๓๙๐ สหายแกร่ง ๐๘๑ – ๙๒๒ – ๐๔๕๖***


***ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม และภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา ฯ จัดงานเสวนา “อนาคตประเทศไทยกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ เผชิญหน้าผลลัพธ์จากแผนฯ 10 สู่ประเด็นท้าทายในแผนฯ 11 ” วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ
09.00 น. กล่าวต้อนรับโดย ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการเสวนา พร้อมกล่าวถึงภาพรวมของโครงการเสวนา
09.15 - 11.00 น. หัวข้อการเสวนาได้แก่
1. “การเผชิญหน้ากับผลลัพธ์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สู่โอกาสบนวิกฤตภาวะโลกร้อน”

2. “ อนาคตประเทศไทยกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม : ข้อควรพิจารณา เพื่อการวางแผนฯ 11"

โดย
ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
ดร. สุธาริน คูณผล ( นักวิชาการอิสระ)
คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ (สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร)
คุณสุทธิ อัฌาศัย ( ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก, นักเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มทุนซึ่งเอารัดเอาเปรียบประชาชน )

ดำเนินรายการโดย ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม)

ติดต่อ : คุณ วิลาสินี สุขกา (ผู้ประสานงาน) มือถือ 087-987-7739 ***

***หลังจากที่ศูนย์ไผ่แดง 52 หนองแขม เพชรเกษม 114 ได้ดำเนินงานจัดทำบัตรสมาชิก นปช.(แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ)แดงทั้งแผ่นดินครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีสมาชิกมาทำบัตรกันจำนวนมาก แต่ก็ยังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมาทำบัตรกันไม่ทัน เดินทางมาขอร้อง ดังนั้น ทางศูนย์ไผ่แดงหนองแขม จึงได้เปิดทำบัตรสมาชิกขึ้นมาอีกครั้ง โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันหยุดพอดี เริ่มตั้งแต่ 10 โมงเช้าไปจนถึง 6 โมงเย็น***

***พร้อมกันนั้น ทางศูนย์ไผ่แดง ได้รับเกียรติเชิญ ท่าน ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ , ผศ.เสถียร วิพรมหา ,คุณวรวุฒิ วิชัยดิษฐและนายแพทย์เหวง โตจิราการ มาเสวนาเรื่องประชาธิปไตยในอุ้งมืออำมาตย์ เริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป พร้อมกับเรียนเชิญแกนนำแดงฝั่งธนบุรีทุกท่านเข้าร่วมงานเพื่อฟังยุทธวิธีการต่อสู้ในเดือนมกราคม ศกนี้ หากใครรู้ข่าวช่วยบอกต่อๆกันไป ถามรายละเอียดได้ที่ 0814444352ครับผม***

***นปช.เพชรบุรีนัดพบปะกันร้านกาแฟสดบ้านแอ็ค สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-6585681 พร้อมขอเชิญพี่น้องเสื้อแดงเพชรบุรีทำบัตรสมาชิกนปช.ไปพร้อมกัน***

***งานนี้งานช้าง ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ที่รักประชาธิปไตย รักความยุติธรรม ไม่ชอบสองมาตรฐาน ต่อต้านรัฐบาลอำมาตย์อุ้มพบกับรายการความจริงวันนี้ที่ดอยสะเก็ด นำทีมโดยคุณวีระ มุกสิกพงษ์, คุณณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ,คุณจตุพร พรหมพันธ์ ,แรมโบ้อิสาน สุพร อัตถาวงศ์ ,คุณวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย ,คุณอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง,พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ,ดร.ประแสง มงคลศิริ,คุณดารุณี กฤตบุญญาลัย ,คุณเจ๋ง ดอกจิก ,คุณวันชนะ เกิดดี ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 เริ่มงานเวลา 16.00 น. ณสนามกีฬาเทศบาล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มนปช.แดงดอยสะเก็ด52 , กลุ่มสันกำแพงรักประชาธิปไตย ,กลุ่มแดงแม่ออน ,กลุ่มแดงสันทราย ,และนปช.แดงเชียงใหม่ สอบถุมเพิ่มเติมที่คุณปารัชนันท์ 081-8644199 ผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์***

***อีกงานจ้าชื่อ Christmas Red Fair พันเอกพิเศษ สุรินทร์ จันทร์เพียร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี ร่วมกับ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น สมาชิกวุฒิสภา (ปี 2543-49) และผู้อำนวยการ “ไทยเรดนิวส์” และแดงภาคตะวันตก เชิญร่วมงานฉลองคริสต์มาสเรดแฟร์ “Christmas Red Fair” ณ แพ โฟล้ทติ่ง (Floating) สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 – 23.00 น.

***ขอเชิญเพื่อนชาวไทยหัวใจสีแดง และมิตรชาวต่างประเทศ ร่วมฉลองคริสต์มาส งานแดงสะพานข้ามแม่น้ำแคว แต่งชุด แดงคาวบอย สังสรรค์บนแพกลางน้ำ ในบรรยากาศสุดพิเศษ “ไทยนานาชาติ” ฟังการบรรยายของผู้นำเสื้อแดง และโฟนอินจาก “คุณจักรภพ เพ็ญแข”ร่วมลุ้นจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ (ราคาไม่ต่ำกว่า 200 บาท)ชมการแสดงตระการตา แสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำ รับประทานอาหาร พบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ บนโต๊ะจีน บัตรราคา 300 บาท โชคดีรับของขวัญพิเศษ “จากดูไบ” และผู้นำคนเสื้อแดง จองและรับบัตรร่วมงานที่ :
1. แพ โฟล้ทติ้ง ริมสะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี โทร. 034-625 053
2. สถานีวิทยุ CINN สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกาญขนบุรี FM 96.25 โทร. 034-520 757-8, 081-763 5828
3. นสพ.ไทยเรดนิวส์ ชั้น 5 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว โทร. 02-934 9388, 083-705 1234, 083-706 1234, 081-148 6399***


***ส่งความสุขให้ “ดา” เนื่องในวาระใกล้ถึงวันปีใหม่นี้ กลุ่ม “พลังรวมใจ” ขอเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านร่วมโครงการ “ส่งความสุขให้-ดา” ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คุณดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล (ดา ตอร์ปิโด) นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งที่ถูกจำคุกข้อหาหมิ่นฯ***

***คุณกาญจนา ศรีพรประชา ผู้แทนกลุ่ม “พลังรวมใจ” กล่าวเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรมทุกท่านร่วมแรงร่วมใจส่งคำอวยพร และความสุขให้แก่ผู้กล้าของเรา โดยการส่งจดหมาย สคส หรือ โปสการ์ดอวยพรปีใหม่ให้แก่คุณดารณี โดยที่เนี้อหาจะต้องไม่มีการพาดพิงถึงการเมือง เขียนจ่าหน้าว่า “สคส ถึง ดา” ตู้ ปณ. 58 ปณศ (พ) พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 หรือจะสะดวกส่งเป็นe-cardมาทางอีเมล์ wemissyouda@gmail.com ทางกลุ่มจะดำเนินการจัดส่งให้คุณดารณีทุกอาทิตย์ และจะนำภาพที่ถ่ายจดหมายนี้มาดำเนินการเผยแพร่ทางเวปไซด์ หรือ งานนิทรรศการที่จะจัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยส่วนใหญ่ร่วมกันให้กำลังใจแก่คุณดา ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กาญจนา ศรีพรประชา ผู้แทนกลุ่ม “พลังรวมใจ”มือถือ 086-3190609 ***


***นิตยสารVoice of Taksin ฉบับที่ 11 ร้อนแรง ท้าทาย ด้วยเรื่องราวบทวิเคราะห์คุณภาพ

1.เปิดโปงขบวนการล้มเจ้า พร้อมหลักฐานมัดแน่น ใครคือคนที่ต้องการล้มเจ้าตัวจริง
2.เสธแดงประกาศท้าชนพลเอกอนุพงษ์ "จะย้ายเสธแดงก็มีแต่ทางนักเลงเท่านั้น"
3.รัฐธรรมนูญที่ปราศจากองคมนตรีเป็นอย่างไร พลิกไปอ่านบทความประวัติศาสตร์เขียนโดยอริน ประชาไท
4.ใครคือไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังศิวรักษณ์ ชุติพงษ์
รุกรับถอยความเป็นจริงของการต่อสู้
ฯลฯ


หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ด นายอินทร์ ดอกหญ้า บีทูเอส แพร่พิทยา ร้านหนังสือทุกจังหวัด หรือแผงหนังสือไกล้บ้านท่าน หรือสั่งซื้อที่ 087-731-6640 081-286-9705อย่าพลาดเป็นเจ้าของนิตยสาร Voice of Taksin อ่านคุณภาพใหม่ที่สื่อใหญ่ไม่กล้าตีพิมพ์***


***ข่าวสังคมธุรกิจ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมต่างๆร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนใต้ : โฮจิมินห์-นิคมอุตสาหกรรมดองไน-เกิ่นเธอ – บิ่นเยืองรับจำกัด 5-10 ท่าน งานมีระหว่าง วันที่ 21- 26 ธันวาคม 2552***

***ด้วยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน (ASEAN Niche Market Mapping) (ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม) ตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ และดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก / Focus Group และฝังตัวในพื้นที่ศึกษา การเดินทางสำรวจพื้นที่ และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามครั้งที่ 1 คณะวิจัยได้เดินทางสำรวจพื้นที่ในเวียดนามตอนเหนือ : ฮานอย - ไฮฟอง – ฮาลอง (ฮ่งไฉ่) ระหว่าง วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2552มาแล้ว***

***ในครั้งที่ 2 คณะวิจัยมีกำหนดเดินทางสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนใต้ : โฮจิมินห์-นิคมอุตสาหกรรมดองไน-เกิ่นเธอ – บิ่นเยือง ระหว่าง วันที่ 21- 26 ธันวาคม 2552 เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจ SMEs ไทย อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมต่างๆร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนใต้ : โฮจิมินห์-นิคมอุตสาหกรรมดองไน-เกิ่นเธอ – บิ่นเยืองรับจำกัด 5-10 ท่าน***

*** สาขาธุรกิจที่น่าสนใจ

1. สาขาธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และบริการยานยนต์ เช่น ซ่อมบำรุง อู่รถยนต์ car care
2. ธุรกิจก่อสร้าง-วัสดุการก่อสร้าง
3. ธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค
4. ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางธนณัฏฐ์ รูปสม โทร. 66-2-564-5000-3 ต่อ 222,418 มือถือ 087-114-3000 โทรสาร 66-2564-4777, 66-2564-4888 E-mail : rphanee@ hotmail.com website :www.asia.tu.ac.th ***

***ข่าวสังคมธุรกิจ ใครอยากซื้อ-ขายอะไรแจ้งมาเลยจ้า ให้แนบรูปมาด้วยจะดีมาก.. ประกาศขาย คอนโดมีเนียมฌ็อง เซ ลิ เซ่ ถนนศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี พื้นที่ใช้สอย 33.0 ตร.ม. ราคา 880,000 บาท เป็นห้องสตูดิโอ พื้นห้องปูกระเบื้อง ตกแต่งสวยหรู พร้อมเข้าอยู่ มีเฟอร์นิเจอร์ Built in ,ตู้เสื้อผ้า,เตียงนอน,เครื่องทำน้ำอุ่น,โทรศัพท์ อยู่ชั้น 5อาคาร F สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ สโมสร ที่จอดรถกว้างขวาง ร้านอาหาร ร้านทำเสริมสวย ร้านซักรีด ฯลฯ เข้า-ออก ด้วยระบบคีย์การ์ด***

***สถานที่ใกล้เคียง เพียง 5 นาทีจาก ทางด่วน 3 นาทีจากสวนสมเด็จย่า อยู่ใกล้โลตัส คาร์ฟูร์ แม็คโคร บิ๊กซี เมืองทองธานี และ 3 นาทีถึงโรงเรียนหอวัง นนทบุรี ใกล้โรงเรียนพระหฤทัย บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ มียามรักษาความปลอดภัย 24 ชม.เดินทางสะดวก สถานที่ใกล้เคียง
- สวนสมเด็จย่า
- สน.ปากเกร็ด
- โรงเรียนหอวังนนทบุรี
สนใจติดต่อที่คุณเชน โทร 089-6831926 หรือเมล์ ***

***ขายด่วนบ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั้น 17.5 ตารางวา ต่อเติมแล้ว น้ำไม่ท่วม 1.3ล้านบาท หมู่บ้านรินทร์ทอง ซอยรามคำแหง190 ถนน รามคำแหง สนใจติดต่อ คุณรติมา 089-814-2014(เจ้าของขายเอง)***

***อีกหลังขายด่วนหมูบ้านพุทธมลฑลสาย2 เลขที่10/19 ทางเข้าวัดบุญยประดิษฐ์ บ้านเก่าพร้อมที่ดิน 102ตารางวา (ที่ถมแล้ว)2.6 ล้านบาท ต่อรองได้ สนใจติดต่อ คุณรติมา 089-814-2014 (เจ้าของขายเอง)***


***ใครหาสำนักงานย่านรามคำแหง-สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ มีสำนักงานโฮมออฟฟิศสวยขนาด3ชั้นใหม่ มีดาดฟ้าชมดาว สไตล์โมเดิร์น จอดรถสะดวก ไปมาคล่องใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ทางด่วน ใกล้มอเตอร์เวย์ ใกล้วงแหวนรอบนอก จอดรถสะดวกไม่ต้องแย่งที่จอดกัน ห้องประชุมจุคนได้50คน ห้องทำงานพนักงานขนาด20-30คน ห้องผู้บริหารโอ่โถงภูมิฐาน ห้องการเงินบัญชีแยกต่างหากเป็นสัดเป็นส่วน เหมาะเป็นออฟฟิศขนาดกลาง ให้เช่าราคาเบาๆ ติดต่อคุณวุฒิ 0816235111***

***คนเสื้อแดงที่รวยจนปวดหมองเวลานับเงิน เชิญหาซื้อเครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ EUROX ราคาถูก !!


เชิญชมรายละเอียดที่http://www.nubbank.com Call Center 087-323-9810

ท่านเคยเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่าในการตรวจนับเงิน

1.เสียเวลาน่าเบื่อกับการนับเงิน
2.นับเงินหลายรอบแล้วยังไม่ถูกต้อง
3.เสี่ยงต่อธนบัตรปลอม (เครื่องรุ่นนี้ตรวจแบงค์ปลอมรุ่นใหม่ได้)


เราช่วยท่านได้โดยเครื่องนับธนบัตรที่มีคุณสมบัตรพิเศษ 8 ประการ

1. เป็นเครื่องนับเงินมีความแม่นยำในการนับสูง ( แสดงผลการนับ 2 ครั้ง,จออิสระอีก 1 จอ ) ตรวจธนบัตรซ้อน
2. ประหยัดเวลาในการนับเงินสุดๆ( สูงสุด 2,000 ฉบับ ต่อนาที )
3. เครื่องนับเงินสามารถตรวจสอบธนบัตรปลอมรุ่นใหม่ได้ ด้วยการตรวจสอบสาร Fiber ในธนบัตรสกุล USA
และสารแม่เหล็กในน้ำหมึกพิมพ์( ด้วย รังสี UV, MG แมคเนติกส์, Infrared*)เครื่องนับเงินนี้จะหยุดทันทีเมื่อ
เจอแบงค์ปลอม
4. ตรวจนับเงินได้ทุกสกุล รวมทั้งเช็ค ตั๋ว คูปอง และเอกสารอื่นๆ
5. นับเงินแบบธรรมดา แบบสะสม หรือตั้งจำนวนให้นับได้
6. เล็ก กะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
7. เครื่องนับเงิน Eurox รับประกัน 5 ปี เครื่องเสียมีเครื่องสำรองให้ใช้
8. ราคาประหยัด และคุณภาพสูง ตัวเครื่องนับเงินนี้ ได้รับมาตรฐาน CE, FCC

เครื่องนับเงิน EUROX เหมาะกับธุรกิจ ธนาคาร ร้านรับแลกเงิน ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม GAS โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ร้านทอง ร้านขายปลีกต่างๆ ธุรกิจหยอดเหรียญต่างๆ ติดต่อสอบถามหรือรับการสาธิตเครื่องนับเงินได้ ฟรี! คุณจ๊อบ 087-323-9810 / 086-324-6044 ยังรวมถึงสินค้าเครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเคลือบเอกสาร เครื่องเจาะเอกสาร สินค้า OA ทุกชนิดให้ท่านเลือก**

***หนาวๆอย่างนี้ได้จิบไวน์ก็คงดี Goldwine ไวน์โอทอป ขายดีที่สุด รับร้านค้าจำหน่าย ทั่วประเทศ สินค้า OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน ไวน์ผลไม้ ภาคเหนือ ที่ได้รับการสั่งซื้อกลับ มากที่สุด เหมาะเป็นของฝากของของขวัญ

ราคาขายปลีกหน้าร้านทั่วไป ขวดละ 35 บาท 3 ขวด 100 บาทโหลละ400บาท ราคาขายในเวป www.goldwinery.com โหลละ300บาท

ไวน์ผลไม้ Goldwine ไวน์โอทอป และ ของฝากจากเมืองเหนือ ที่คนถามหากันมากที่สุด สินค้าโอทอป ภาคเหนือที่ได้รับความนิยม สั่งซื้อมากที่สุด และมีร้านจัดจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้าทั่วประเทศ ยินดีรับสมาชิกรับสินค้าเพื่อจำหน่าย ในเงื่อนไขที่ง่ายและพิเศษ สร้างงานและผลกำไร ได้ทันที มีให้เลือกหลายชุด หลายเงื่อนไข สินค้าขายง่าย ขายดี มีชุดแต่งร้านให้ และป้ายหน้าร้านสวยงาม***

***นายตี้แจ้งมาใครหาช่างถ่ายรูปรับปริญญาขอเชิญครับ ราคากันเองครับ จะถ่ายเอง หรือมีคนรู้จัก ญาติพี่น้อง ผองเพื่อน ช่วยกรุณาแนะนำต่อๆกันไป ผมนายตี้ กำลังหาเงินส่งตัวเองเรียน ผมรับงานถ่ายรูปรับปริญญาครับ ผมเอกโฆษณา ปี 3 ม. กรุงเทพครับ ราคากันเอง คุยกันก่อนได้น่ะครับ โทรมาถามได้ครับ นายตี้ 085-414-4877***

***ท่านที่อยากแจ้งข่าวสารกิจกรรมทั้งการเมือง สังคม ธุรกิจ การค้าขายทำมาหากิน ไม่เป็นพิษเป็นภัยสังคม ไม่หลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่แจ้งมาได้ที่ thaienews99@googlegroups.comหากให้ดีกิจกรรม หรือข่าว หรือสินค้าบริการใดๆกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อสะดวก หรือรูปภาพประกอบมาด้วย ลงให้ฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์จ้า ส่วนท่านที่จะติดต่อซื้อ โปรดติดต่อกันเอง และตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ดีก่อนซื้อ ทางไทยอีนิวส์ไม่มีส่วนรับผิดชอบได้เสียใดๆ เป็นเพียงสื่อกลางแจ้งข่าวเท่านั้น ***