ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, April 29, 2012

โพลล์ไทยอีนิวส์: หากมีเลือกตั้งพรุ่งนี้คุณจะเลือกพรรคใด(สำรวจความเห็นรอบใหม่)

ที่มา Thai E-News
ผลการสำรวจจากท่านผู้อ่านไทยอีนิวส์ ในหัวข้อ "หากมีเลือกตั้งพรุ่งนี้คุณจะเลือกพรรคใด(สำรวจความเห็นรอบใหม่)" ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2555 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 3,179 ท่าน อนึ่ง ไทยอีนิวส์ได้เคยจัดทำผลสำรวจในหัวข้อดังกล่าวนี้ มาแล้วครั้งนี้ ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 4,066 ท่าน เราจึงได้นำผลสำรวจทัั้งสองครั้งมาทำตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบดังนี้