ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, September 22, 2012

คอป.ผิดพลาด-คิดไปเอง "ปรีดี" ไม่ขอกลับไทย

ที่มา thaifreenews"ชาญวิทย์-สมศักดิ์ เจียม" จวก "คณิต คอป." 
ผิดพลาด-คิดไปเอง "ปรีดี" เสียสละไม่ขอกลับไทย


จากกรณีนายคณิต ณ นคร 
ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ 
และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. 
ทำข้อเสนอแนบท้ายรายงานผลสรุปเหตุไม่สงบ 
เม.ย.-พ.ค. 2553 เรียกร้องให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี"เสียสละ"
ไม่เดินทางกลับประเทศ 
เหมือนกับนายปรีดี พนมยงค์ ผู้นำคณะราษฎร