ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, October 20, 2012

เปิดหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อรายงาน คอป. (ภาษาอังกฤษ)

ที่มา uddred

ทีมข่าว นปช.
20 ตุลาคม 2555


นปช. เปิดหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆในประเทศไทย

TRCT Report from perspectives of victims

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: ห้องเอกสาร