ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, October 22, 2012

เห็นไส้เห็นพุง บ่อนเซาะรัฐบาล

ที่มา thaifreenews

อาศัยกฎหมายมาเป็นเครื่องมือ 
อาศัยรัฐธรรมนูญมาเป็นเครื่องมือ
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง กระบวนการเคลื่อนไหว
เคยประสบผลสำเร็จมาแล้ว
เห็นได้จากชะตากรรมพรรคไทยรักไทย 
ชะตากรรมพรรคพลังประชาชน เห็นได้จากชะตากรรม 
นายสมัคร สุนทรเวช ชะตากรรม นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

แต่มาถึงอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็มิได้หมายความว่า 
เครื่องมือเดียวกันนี้จะเสกเป่า
และเนรมิตให้ได้สมตามความปรารถนา 
แม้ว่าจะขับเคลื่อนมาจากเหล่าคนหน้าเดิมก็ตาม

 ชาวบ้านเริ่มเห็นไส้ ชาวบ้านเริ่มเห็นพุง

 เป้าหมายการขับเคลื่อนอาจเพื่อบ่อนเซาะ
สถานะของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร