ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, May 24, 2012

บ้านเลขที่111 "กลับมาเพื่อปรองดองและยุติธรรม"

ที่มา Voice TV

   

รายการ  Intelligence ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2555 

2 อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทยคนเดือนตุลา น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, ภูมิธรรม เวชยชัย ผู้กำลังจะพ้นจากการจองจำในบ้านเลขที่ 111 ประกาศว่าไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่ง แต่ต้องการกลับมามีบทบาทช่วยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ที่ประชาชนกำลังเรียกร้องต้องการประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วม  สังคมไทยเสียสมดุลจากรัฐประหาร และพยายามจะกลับไปสู่สมดุล ซึ่งวิถีทางคลี่คลายความขัดแย้ง นำไปสู่การปรองดองที่แท้จริงจะต้องคำนึงถึงหลักสันติธรรม นิติธรรม และยุติธรรม

"ถ้าเราไม่เลือกวิถีปรองดอง ประเทศไปไม่ได้ และจะเสียหายทุกฝ่าย.... ปรองดองหมายความว่าไม่มีใครได้ 100% ทุกคนต้องลดเป้าหมายลงมาอยู่ที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ต้องหาจุดร่วมกันให้ได้"
"ปรองดองต้องมีเรื่องความจริง ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ประชาชนที่เขาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยที่รัฐใช้กำลังอาวุธใช้กระสุนเข่น ฆ่าทำลายล้างจนเกิด 91 ศพ สิ่งที่เขากำลังเรียกร้องต้องการทุกวันนี้คือเขาต้องการความจริง เราจะยุติความขัดแย้งต่างๆ ปรองดองกันไม่ได้เลย ถ้าเราไม่สรุปออกมาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น"
"คนที่เขาได้รับความอยุติธรรม ก็ต้องได้รับความยุติธรรม... ต้องมีความจริง และมีคนรับผิดชอบ แต่ความรับผิดชอบคุยกันได้ จะเอาแค่ไหน ระดับไหน อย่างไร เพื่อให้สังคมเดินไปได้"