ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, May 24, 2012

สันติ ปรีดี

ที่มา Thai E-News


หนังสือ "สันติปรีดี"  (ประวัติปรีดี-พูนศุข  พนมยงค์) 

สารคดีเล่าเรื่องราวตั้งแต่บรรพบุรุษต้นตระกูล ของนายปรีดี  พนมยงค์ ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ  มาจนถึงการจากไปของท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  

ให้ข้อมูลรายละเอียดหลายเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ภายใต้ฝีมือเขียนของ
ชมัยภร  แสงกระจ่าง
นักเขียนระดับเเนวหน้าของไทย

มีจำหน่ายที่สถาบันปรีดี  พนมยงค์  แล้ว ราคาเล่มละ  ๒๒๐  บาท
สอบถาม โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑

Pridi Banomyong Institute
65/1 Thonglor, Sukhumvit 55 Rd., Vadhana, Bangkok 10110 Thailand
Tel : (66) 2381-3860-1 Fax : (66) 2381-3859
website  :  www.pridiinstitute.com