ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, May 22, 2012

go6 : เด็กอดอาหารบานปลาย "การเมืองชั่วแทรก-นร.ปัจจุบันไล่ส่ง"

ที่มา Thai E-News


โดย go6
21 พฤษภาคม 2555

(หมายเหตุ:ด้วยเงื่อนไขทางกฏหมาย และบุคคลในข่าวเป็นเยาวชน จึงขอสงวนชื่อ และสถานศึกษา)

จาก เหตุการณ์ที่มีเด็กนักเรียน โรงเรียนหนึ่งประกาศอดอาหารประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาล โดยอ้างว่าระเบียบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ชัดเจนนั้นและขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น

ทางกระทรวง ศึกษาธิการและโรงเรียนได้ร่วมกันหาทางออกถึงที่สุด คือยอมยกเลิกระเบียบสอบเข้าและอนุญาตให้นักเรียนทั้ง 4 คนกลับเข้าเรียนในโรงเรียนได้

แต่ ในอีกทางหนึ่ง ได้มีนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนดังกล่าว เปิดเพจแฉข้อมูลว่า เด็กนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับการกระทำ "แหกกฏเกณฑ์" ของนักเรียนกลุ่มที่อดอาหาร จนถึงขั้นใช้วิธีทางการเมือง มากดดันโรงเรียน เพื่อให้ยอมยกเลิกกฏเกณฑ์ และอนุญาตให้เด็กกลุ่มนี้ได้ศึกษาต่อ  โดยได้เปิดเพจในเฟรซบุ๊ค ชื่อว่า "มั่นใจเด็กบดินทร ไม่ต้อนรับคุณกลับมา"


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368164409911277&set=a.368036523257399.83144.368021629925555&type=1&theater 


โดย ในเพจดังกล่าวได้เปิดเผยถึงรายละเอียดการรับนักเรียนของโรงเรียน  อธิบายจำนวนการรับ กฏเกณฑ์ขั้นตอนทุกลำดับอย่างโปร่งใส ตลอดจนมีบทความ บทกลอนแสดงความไม่เห็นด้วย และไม่ต้อนรับนักเรียนกลุ่มที่อดอาหารดังกล่าว

อีก ทั้งเว็บไซต์ชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า กลุ่มนักเรียนที่อดอาหารหน้าทำเนียบ ได้ตกเป็นเครืองมือทางการเมืองให้กับกลุ่มบุคคลไม่ประสงค์ดีกลุ่มหนึ่งเข้า มาจัดฉากก่อม็อบ และมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวอย่างแพร่หลาย