ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, May 24, 2012

ตระกูลชินวัตรถวายที่ดินทุ่งมะขามหย่องให้ในหลวง

ที่มา Thai E-Newsเมื่อ เวลา 16.45 น. วันที่ 23 พฤษภาคม ที่รัฐสภา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการเตรียมน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินซึ่งเป็นแปลงนา จำนวน 7 ไร่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเคยเสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ในวันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ว่า ในรายละเอียดต่างๆ ขอให้การทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยก่อน 


ทั้ง นี้ จะเป็นการทูลเกล้าฯ ถวายในนามของตระกูลชินวัตร ซึ่งที่นาแปลงนี้เป็นที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเราอยากจะรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดจะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งหลังจากทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง