ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, June 4, 2012

โพลล์ไทยอีนิวส์ : คุณเห็นด้วยหรือไม่กับพรบ.ปรองดองของพล.อ.สนธิ?

ที่มา Thai E-News
คุณเห็นด้วยหรือไม่กับพรบ.ปรองดองของพล.อ.สนธิ?
ความเห็น โหวต %
- เห็นด้วย นิรโทษกรรมทุกฝ่าย ล้างไพ่เริ่มกันใหม่ประเทศไทยเดินหน้า
     232 9.7%
- คัดค้าน ให้นิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ไม่รวมทหาร,มาร์ค+เทือก,แม้ว+แกนนำแดง
  1,659 69.6%
- ต้องนำพรบ.ทำประชาพิจารณ์และลงประชามติก่อน อย่ารวบรัด
     409 17.2%
- อื่นๆ
       82 3.4%
รวม   2,382 100.0%


สำรวจความเห็นของผู้อ่านไทยอีนิวส์ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 55 โดยมีผู้โหวตทั้งสิ้น 2382 ท่าน