ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, June 3, 2012

"สังคมไทย" โครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียม

ที่มา Voice TVรายการ Intelligence ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2555

งานวิจัย "โครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมในสังคมไทย" โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นโครงสร้างอำนาจที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง เมื่อประชาชนต้องการมีบทบาท มีส่วนร่วมในอำนาจรัฐมากขึ้น การเมืองภาคประชาสังคมเติบโต สร้างขบวนการประชาชน เป็นหลักประกันของประชาธิปไตย ซึ่งจะต้องสร้างพื้นที่ สร้างเงื่อนไข รองรับให้เข้าสู่ระบอบ
อย่างไรก็ดี ยังมีความคิด ทัศนะ ที่เหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลง เช่นความคิดชาตินิยมแบบชนชั้นนำ ที่มองว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา ไม่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำให้คนเหล่านี้ยึดบ้านยึดเมือง ทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่คือตัวแทนของชาติ