ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, May 30, 2012

ประชุมสภาฯ ป่วน ท่านประธาน "สมศักดิ์" ถูกส.ส.ประชาธิปัตย์ล้อม-ลากลงเก้าอี้

ที่มา มติชน

 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... จำนวน 4 ฉบับ ตามที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.พรรคมาตุภูมิและคณะ นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทยและคณะ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยและคณะ และนายนิยม วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทยและคณะ เป็นผู้เสนอ โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในการประชุม

บรรยากาศการประชุมเคร่งเครียด มีการประท้วงตลอดเวลา มีการตะโกนด่ากันดังสนั่น  
ในช่วงเวลา 18.09 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนขึ้น เมื่อส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไม่พอใจการทำหน้าที่ของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เร่งรัดการลงมติ โดยนายอภิชาติ สุภาแพ่ง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขึ้นไปดึงเก้าอี้ประธานสภาฯ เพื่อให้ลงจากเก้าอี้ ทำให้ส.ส. ที่กำลังประชุมอยู่ต่างพากันกรูเข้าล้อมประธานสภาฯ พร้อมตะโกนด่าทอ ทำให้บรรยากาศในการประชุมตึงเครียด และต้องพักการประชุมไปชั่วครู่ และเรียกร้องให้มีการพักการประชุม


จากนั้นในเวลา 18.28 น. การประชุมได้เปิดขึ้นอีกครั้ง โดยนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ลงจากบัลลังก์ให้ รองประธานทำหน้าที่แทน ขณะที่ส.ส. ประชาธิปัตย์ ตะโกนให้ "ปิดประชุม "