ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, June 2, 2012

รัฐบาลจะทำอะไรได้ ถ้า ปชป.-พธม. ไม่เอาด้วย

ที่มา Voice TVหม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล กล่าวในรายการ The Daily Dose ว่า ทุกวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  มี ส.ส.ที่เป็นเสียงข้างมากในสภาฯ มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการโหวตของส.ส.เสียงข้างมาก แต่รัฐบาลทำอะไรไม่ได้ สภาฯ ก็ทำอะไรไม่ได้
 
เพราะขณะที่ สภาฯจะแก้รัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถสั่งระงับได้  
 
และหากจะปฏิรูปกฎหมาย หรือแก้ไข พ.ร.บ. ถ้าพรรคประชาธิปัตย์สร้างปัญหาด้วยการก่อกวนในสภาฯ ด้านกลุ่มพันธมิตรก็ก่อม็อบปิดล้อมสภาฯ  จนสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถทำอะไรได้
 
เว้นแต่จะต้องไปขอร้องให้ พรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มพันธมิตรเล่นในระบบ
 
และหลังจากนี้ มันก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานว่า การแก้ไขกฎหมาย หรือพ.ร.บ. จะไม่สามารถทำได้ เพราะ ปชป. และ พธม.ไม่เอาด้วย
 
...ยังมีการทำรัฐประหารได้โดยการใช้ตุลาการ  การทำรัฐประหารโดยการใช้กองทัพอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป  ขณะที่ นายกฯ กลายเป็นเพียงตุ๊กตา