ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, June 2, 2012

"ต้านรัฐประหาร" กระตุ้นตื่นตัว อย่าแลกกับกระสุน

ที่มา thaifreenews"บก.ลายจุด"เปิดทวิต แถลงการณ์
"ต้านรัฐประหาร" 
กระตุ้นตื่นตัว อย่าแลกกับกระสุน 
ใช้พระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์

  • การตื่นตัว โดยการไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ 
    ให้มีการติตามวิเคราะห์พูดคุยกันอย่างกว้างขวาง 
    กรณีหากเกิดการรัฐประหาร จะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร