ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, January 22, 2012

เสวนา นิติศาสตร์เพื่อราษฎร 22-1-2012

ที่มา thaifreenews

โดย bozo

speedhorse


คณะนิติราษฏร์ต้องย้ายสถานที่จัด อภิปราย
“ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง”
ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 จากห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ไปยังหอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
เนื่องจากทางคณะนิติศาสตร์เกรงว่าจะมีประชาชนมาจำนวนมาก
ส่งเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน

มีรายงานว่าตามที่คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร จะจัดงาน
อภิปรายทางวิชาการ “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง”
ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ที่ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น
ปรากฏว่าท้ายที่สุด คณะนิติราษฏร์ต้องย้ายสถานที่
จัดอภิปราย ไปยังหอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
เนื่องจากทางคณะนิติศาสตร์เกรงว่าจะมีประชาชนมาจำนวนมาก
ส่งเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน

ทั้งนี้ การขอใช้ห้อง LT1 ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการ
ซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่เมื่อจำเป็นต้องย้ายไปจัดที่หอประชุมศรีบูรพา
ก็ถือเป็นการเช่าสถานที่ ซึ่งเสียค่าเช่าประมาณหมื่นกว่าบาท

นอกจากนี้ในการขอใช้หอประชุมศรีบูรพา
ทางมหาวิทยาลัยได้เตือน ไม่ให้ใช้สถานที่นอกหอประชุมวางขายสินค้า
ซึ่งนิติราษฎร์ก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือประชาชนที่ไปร่วมงาน
เพราะเกรงจะกระทบการขอใช้สถานที่ในครั้งต่อๆ ไป

สำหรับกำหนดการจัดงานยังคงมีรายละเอียดเช่นเดิม คือ
เริ่มตั้งแต่ 13.00 น. คณะนิติราษฎร์จัดเสวนา
ทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะ ร.ศ. 130
และโอกาสเข้าสู่ปีที่ 80 ของการอภิวัตน์ 24 มิถุนายน 2475
เพื่อให้ “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” โดยมีสาระสำคัญคือ

• อภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง”

• แนวคำถาม-คำตอบ เรื่อง “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549”

• “โต้” ปฏิกิริยาที่มีต่อข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ และเผยแพร่คู่มือลบล้างผลพวงรัฐประหาร

• ข้อเสนอวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งคณะนิติราษฎร์จะเสนอแนวทางการตั้ง สสร.และกรอบเนื้อหารัฐธรรมนูญในประเด็นที่สำคัญ

http://speedhorse.blogsite.org/read.php?tid=1018