ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, January 22, 2012

ออกมาทำรัฐประหารเลย ถ้าอยากนองเลือดแบบลิเบีย ขู่ดีนักกล้าก็ออกมา

ที่มา thaifreenews

โดย ลูกชาวนาไทย


ผมเริ่มรำคาญ พวกไม่มีเหตุผลที่จะพูดคุยกันให้เข้าใจ เรื่อง 112 เมื่อไม่มีเหตุผลที่จะยกมาหักล้างคนอื่นได้ ก็ขู่จะใช้กำลัง หักด้ามพร้าด้วยเข้า เมื่อหมดปัญญาที่จะยกเหตุผลมาสู้

แสดงว่าเรื่อง กฎหมาย 112 มันมีเรื่องไม่ถูกต้องจริงๆ ทั้งแนวคิด ตัวบท และการใช้อำนาจ เพราะหากมันมีเหตุมีผล การยกเหตุผลขึ้นมาสู้กับฝ่ายที่เสนอให้แก้ ฝ่ายนั้นก็ต้องตกไปหรือสู้ไม่ได้

นี่ขู่จะใช้กำลัง จะทำรัฐประหาร อะไรโดยตลอด กลายเป็นสังคมไร้อารยธรรม ป่าเถื่อน ไม่มีวัฒนธรรมไปได้ นี่หรือครับ "สังคมไทยที่มีลักษณะพิเศษ" ไม่เหมือนใครในโลก คือ มันป่าเถือนกว่าคนทั้งโลกเขาใช้ไหมครับ แล้วภูมิใจความไม่เหมือนใครในโลก ซึ่งก็คือสังคมป่าเถื่อนไร้อารยธรรมแบบนี้

ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่มีเหตุมีผล ที่ดี สามารถดำรงอยู่ได้ ต่อให้ใช้กำลังขมขู่ สุดท้ายก็คงไม่มีใครกลัว และเขาก็พร้อมที่จะสู้กับความป่าเถื่อนอันนั้น

การสู้กับความไม่ถูกต้องนั้น เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่รักความเป็นธรรม รักความถูกต้องอยู่แล้ว

หาก เรื่องใด มีเหตุผล การจูงใจคนก็คงไม่ยาก เพราะคนส่วนใหญ่ย่อมมีเหตุมีผล แล้วนี่มันก็ศตวรรษที่ 21 คนไทยไม่ได้จบ ป. 4 แต่มีการศึกษา อ่านออกเขียนได้ จบ ม.6 กันค่อนประเทศแล้ว

ดังนั้น การขู่ออกมาทำรัฐประหาร ก็ทำเลยครับ หากจะทำรัฐประหาร โดยอ้างว่าไม่ต้องการให้มีการแก้ไขก็หมาย 112 ให้กฎหมายมันเป็น "อารยชน" ขึ้น ไม่ใช่กฎหมยป่าเถื่อน โดนต่อต้านไปทั่วโลกแบบนี้

อยากทำรัฐประหารเรื่องนี้ ก็ทำเลยกล้าๆ หน่อย
กฎหมายมีไว้ให้แก้ไขให้สอดคล้องกับยุคสมัย ไม่ใช่เขามาเสนอให้เปลี่ยนระบอบการปกครองอะไร

แต่ทำรัฐประหารมันล้มรัฐธรรมนูญ ล้มล้างระบอบการปกครอง

ทุกคนเขาก็พร้อมจะสู้กับอำนาจที่ป่าเถื่อนอยู่แล้ว