ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, July 9, 2012

บทความแปล: วิกิลีกค์: สนามบินอู่ตะเภา

ที่มา Thai E-News

 

 แปลไทยโดย ดวงจำปา
ที่มา เฟซบุ๊คดวงจำปา
ต้นฉบับ Thai Political Prisoners

เว็บ PPT ไม่ได้มีอะไรมากนักที่จะต้องกล่าวถึงการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่อง สนามบินอู่ตะเภา ของราชนาวีไทย และ ความปรารถนาของฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะต่ออายุการผ่านเข้าออกจากฐานทัพ ซึ่งเมื่อครั้งก่อนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเรื่องหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ เราคิดว่าท่านผู้อ่านอาจจะพบว่า เคเบิ้ลของวิกิลีกค์ฉบับนี้ ซึ่งเขียนเมื่อปี พ.ศ. 2548 อาจ จะสร้างความสนใจมาสู่ตัวท่านได้ เราจึงขอลอกข้อความจากตัวเคเบิ้ลเลย เพียงแต่ตัดตอนส่วนที่เป็นพวกตัวย่อต่างๆ ซึ่งอยู่ในส่วนแรกของเคเบิ้ล และเราจะใช้ตัวหนานิดหน่อย เพื่อการเน้นความสนใจในข้อความสำหรับเรา:

เอกสารปกปิดส่วนที่ 1 จาก 2 ส่วน เลขที่ กรุงเทพ 002280

หัวข้อ: สนามบินอู่ตะเภาของราชนาวีไทย – โอกาสที่มีต่อการปรับปรุงแก้ไข
สถานที่ ปกปิดโดย: เอกอัครราชฑูต ราล์ฟ แอล บอยซ์ ด้วยเหตุผล 1.4 (ดี) (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกิจกรรมทางต่างประเทศของรัฐบาลประเทศสหรัฐ อเมริกา รวมไปถึง แหล่งข่าวปกปิด)

1. (ปกปิด) สนามบินของราชนาวีไทยที่อู่ตะเภา แสดงให้เห็นถึงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในจุดที่อันสำคัญภายในภูมิภาคนี้ด้วย จาก หลายๆ ปีที่ผ่านมาในอดีต สนามบินอู่ตะเภาได้ถูกใช้เพื่อการสนับสนุนแผนการปฎิบัติการการต่อสู้เพื่อ อิสรภาพ (Operation Enduring Freedom), แผนการการปฎิบัติการเพื่อการสู่อิสรภาพของชาวอีรัค (Operation Iraqi Freedom) และรวมไปถึงโครงการภารกิจเล็กๆ ต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ในขณะที่ถูกใช้เป็นฐานปฎิบัติการทางภูมิภาคที่นำโดยฝ่ายสหรัฐอเมริกาใน “แผนการช่วยเหลือเพื่อความปึกแผ่น” (Operation Unified Assistance หรือ OUA) ความคุ้มค่าที่ทางฝ่ายเราสามารถเข้าออกจากสถานที่ได้อย่างเกือบเป็นอิสระ นั้น มันได้ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว

2. (ปกปิด) รวมไปถึงการสนับสนุนการปฎิบัติการภาคสำรอง เครื่อง บินของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้บินผ่านมาลงที่สนามบินอู่ตะเภาอย่างเป็นกิจวัตร ประมาณเดือนละ 30 ครั้ง และฐานทัพเองก็ยังเป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนการฝึกซ้อมทางการทหารร่วมกัน ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายสหรัฐอเมริกาและกองทัพไทยทุกๆ ปีโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 40 ครั้ง ยัง มีความกดดันในเรื่องการพาณิชย์ที่สนามบินอู่ตะเภาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเติบโต ขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ รวมไปถึงความเฟื้องฟูในทางธุรกิจจากบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่ง อยู่ใกล้ๆ ที่ประกาศให้เป็นเขตอุตสาหกรรม, การเหมาเที่ยวบินระหว่างประเทศ, การใช้ท่าอากาศยานให้เป็นลานจอดสำรองของเครื่องบินของสายการบินทางการ พาณิชย์ และการแข่งขันโดยฝ่ายพลเรือนเพื่อการควบคุมการปฎิบัติการของสนามบินด้วย

3. (ปกปิด) ถึง แม้ว่า รัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆ ชุดของประเทศไทยจะตอบสนองคำขอจากทางสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องในการใช้ สนามบินอู่ตะเภา เราไม่สามารถที่จะทึกทักเอาว่าเรามีสิทธิ์สามารถผ่านเข้าออกตามความสะดวกที่ เราต้องการได้จนถึงบัดนี้ แม้จะมีการปฎิบัติภารกิจจากทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากที่ สนามบินอู่ตะเภา เราให้การตอบแทนเพียงนิดหน่อยในเรื่องการปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้างความมั่น คงถาวร และต่ออายุการใช้หรือแม้แต่การรักษาสถานที่ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของเราซึ่งเกี่ยวกับการขยาย สิทธิในการผ่านเข้าออกและเพิ่มฐานอำนาจด้วย

4. (ปกปิด) ผลพวงที่มาจาก “แผนการช่วยเหลือเพื่อความปึกแผ่น” และการเพิ่มความสนใจต่อการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น สถานที่รักษาความปลอดภัยร่วม (Cooperative Security Location หรือ CSL) ซึ่ง ปรารถนาให้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังว่า จะทำอย่างไรถึงจะสร้างความรุดหน้ากับผลประโยชน์ของเราได้อย่างมากที่สุด ในขณะที่ยอมรับอย่างเต็มที่ถึงอำนาจอธิปไตยของประเทศหุ้นส่วนอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและรวมถึงเรื่องประเด็นของการพาณิชย์ ในความพยายามต่อเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่การริเริ่มทาบทามทั้งหมดโดยทางฝ่ายกอง ทัพประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ในสภาพปัจจุบันนั้น จะต้องได้รับการทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงการประเมินทดสอบและได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายแปซิ ฟิค และจากเรื่องนั้น พวกเขาจะถูกพิจารณาในบริบทว่าเป็นโปรแกมของการ “แข่งขัน” หรือเป็นเพียงโปรแกรมช่วยประกอบ โปรแกรมเหล่านี้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายแปซิฟิคจะต้อง มีการทบทวนโดยทีมนักวิชาการอาวุโสของฝ่ายการฑูตประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศ ไทย เพื่อที่จะให้มุมมองว่า สิ่งใดที่สามารถทำได้บ้าง โดยพิจารณาถึงสภาพอันแท้จริงทางการเมืองและสภาพการณ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ ผลผลิตที่พัฒนาด้วยความร่วมมือกันซึ่งจะถูกพิจารณาในเรื่องความเที่ยงธรรม เสมอภาคทั้งหมด คณะ ที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) จะอยู่เป็นจุดศูนย์รวมภายในประเทศ ที่ให้เกิดการริเริ่มต่างๆ โดยทางฝ่ายกองทัพของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลกระทบให้กับสนามบินอู่ตะเภา ด้วยการเหมารวมไปถึงโครงการก่อสร้าง, โครงการบูรณะ, โครงการขยายสถานที่และการติดต่อสื่อสารทั้งหมดกับตัวแทนของทางฝ่ายกองทัพไทย

5. (ปกปิด) ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะตระหนักทราบถึงผลประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศสหรัฐ อเมริกาเกี่ยวกับแนวคิดของ “สถานที่รักษาความปลอดภัยร่วม” ให้มีทั่วทุกมุมโลก มันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการบันทึกว่า ยังไม่มีสัญญาข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับบุคคลในระดับใดๆ กับทางฝ่ายรัฐบาลไทย ในการจัดตั้งสถานที่รักษาความปลอดภัยร่วมในประเทศไทย สิทธิ การผ่านเข้าออกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นเพียงแต่ผลพวงจากความเป็นประเทศพันธมิตรตามธรรมเนียมและความเป็นประเทศ หุ้นส่วนจากทางฝ่ายกองทัพต่อกองทัพแต่อย่างเดียวที่ประคับประคองมิตรภาพมา ได้เป็นเวลาหลายๆ ปี หลัก การปฎิบัติในอดีตของสำนักงานที่ผิดแผกแตกต่างจากองค์กรต่างๆ ซึ่งกระทำการสำรวจสนามบินอู่ตะเภา มีรากฐานมาจากความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจุดประสงค์ที่อาจจะสร้าง ความเสียหายอย่างไม่ได้ตั้งใจ มาสู่ระดับสิทธิการผ่านเข้าออกของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยทัศนคติอย่างผิดๆ ของทางฝ่ายไทยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในเรื่องเจตจำนงของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา มันเป็นเรื่องที่สำคัญในเวลานี้ และจะเริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอีกหลายๆ ปีต่อไปในอนาคต ซึ่งเราควรที่จะเน้นถึงความพยายามที่จะพัฒนาสร้างแผนการชิ้นหนึ่ง ที่ได้รับคำรับรองจากผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายแปซิฟิค และทีมนักวิชาการอาวุโสของฝ่ายการฑูตประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงร่วม (Theater Security Cooperation Plan หรือ TSCP) และแผนการปฎิบัติการต่อภารกิจ (Mission Performance Plan หรือ MPP) แต่สามารถถูกบรรเทาลงได้ด้วยการวิเคราะห์ด้วยสภาพความเป็นจริงในเรื่องที่ ทางฝ่ายรัฐบาลไทยมีความวิตกกังวลและความรู้สึกอันอ่อนไหวประกอบอยู่

6. (ปกปิด) วิธีการที่สามารถเข้าถึงของทีมนักวิชาการอาวุโสของฝ่ายการฑูตประเทศสหรัฐ อเมริกา ควรจะเป็นแผนการที่ดำเนินการให้สำเร็จเป็นผลเป็นระยะๆ ด้วยการระบุให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว และมีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับวัตถุประสงค์ของทั้งทางฝ่ายสหรัฐ อเมริกาและทางฝ่ายรัฐบาลไทย วิธีการนี้จะหาหนทางที่จะดำเนินการปรับปรุงอย่างหนักที่สุดในระยะแรก ซึ่งจะถูกมองให้เห็นจากมุมมองของประเทศไทยเองว่า ฝ่ายตนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างหลักฐานให้เห็นอย่างแน่ชัด ถึงความชื่นชมจากทางฝ่ายเราในการได้รับสิทธิพิเศษจากการผ่านเข้าออก ซึ่งเราได้รับอนุญาตตลอดมาเป็นระยะเวลาหลายปี รวมถึงเป็นการตอบแทนชดเชยให้ทราบถึงความประทับใจที่อาจจะเกิดตามมา ด้วยการปรับปรุงพัฒนา ที่อาจจะถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ที่ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้รับอย่างมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

A. แผนการระยะสั้น: ให้เครื่องมือและการบริการที่ระบุถึงความต้องการอย่างเร่งด่วน ต่อการปรับปรุงความปลอดภัยของท่าอากาศยานและปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพของการควบ คุมการจราจรทางอากาศ เรื่องเหล่านี้คือส่วนที่ถูกเพิกเฉยมาเป็นเวลานานแและเป็นการแสดงให้เห็นถึง พื้นฐาน ด้วยการกำหนดให้สมรรถภาพของท่าอากาศยาน สามารถสนับสนุนกองกำลังของทางฝ่ายสหรัฐอเมริกา, กองทัพไทย และรวมไปถึงสายการบินพาณิชย์ได้ ตัวอย่างของการปรับปรุงในระยะสั้นควรจะรวมไปถึงเรื่องของ:
1) พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอดแนมด้วยเรดาห์ (ASR-10);
2) สมรรถภาพของการใช้ระบบ VOR/DME (สถานี วิทยุเพื่อการนำร่องของเครื่องบิน โดยการใช้เครื่องมือเรียกว่า VOR หรือ VHF Omnidirectional range และ Distance Measuring Equipment หรือ DME ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดระยะทาง – ผู้แปล);
3) รายการเหมารวมเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ซึ่งรวมกันด้วยคลื่นสัญญาณจากระบบ UHF/VHF;
4) การปรับปรุงสมรรถภาพต่อการดับเพลิงและเครื่องบินตกและการกู้ภัย;
5) ระบบป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า) กับตัวสนามบิน

B. แผนการระยะกลางช่วย พัฒนาพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันออกแถบลานเครื่องบินขึ้นลงของสนามบินอู่ ตะเภา ซึ่งไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการสร้างให้เป็นจุดสถานที่พักของทางฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อการสนับสนุนการส่งลำเลียงกองกำลังเล็กๆ โดยใช้บุคลากรของฝ่ายสหรัฐฯ และเครื่องไม้เครื่องมือ เช่นอาจคาดว่า จะต้องนำมาใช้ในการฝึกซ้อมทางการทหารต่างๆ คุณประโยชน์อันสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายการปฎิบัติการของทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเข้ามาสู่ทางฝั่งตะวันออกนั้น รวมไปถึง:

1) การลดการปรากฎตัวของฝ่ายกองกำลังของประเทศสหรัฐอเมิรกา;
2) การลดการรบกวนในการจราจร ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนทางการพาณิชย์;
3) สมรรถภาพของตนเองเพื่อจะรับเรื่องและดำเนินการให้กับบุคลากรฝ่ายทหารของ สหรัฐอเมริกา, พัสดุหีบห่อ และ เครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งแยกออกมาจากสายการบินหลักของฝ่ายกองทัพไทยและรวมไปถึงการบินทางพาณิชย์ ของประเทศอื่นๆ และสถานที่ด้วย

C. แผนการระยะยาวขยาย การพัฒนาทางฝั่งตะวันออก รวมไปถึงการสำรวจความเป็นไปได้ในการเช่าโรงโกดังสินค้าที่สร้างขึ้นมาก่อน แล้ว เพื่อการสนับสนุนการส่งกำลังลำเลียงตามภารกิจที่ใหญ่กว่าสำหรับบุคลากรทาง การทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องปฎิบัติหน้าที่อย่างชั่วคราว (Temporary Duty หรือ TDY) และเพื่อแสดงให้เห็นอย่างเป็นทางการในเรื่องการอยู่ในพื้นที่ของทางฝ่ายทหาร ตามรากฐานในระยะยาว การ พิจารณาถึงเรื่องนี้ควรจะให้การกำหนดจัดตีังนำเอาอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ามา เพื่อการสนับสนุนสมรรถภาพทางฝ่ายพลาธิการที่กว้างใหญ่มากกว่า ซึงรวมไปถึง:

1) รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง;
2) เครื่องมือจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ (MHE หรือ Materials Handling Equipment) เช่น:

7. (สำคัญแต่ไม่ปกปิด) แต่ละอย่างที่กล่าวไว้ในระยะต่างๆ นั้น ได้เสนอผลประโยชน์อย่างสำคัญให้กับประเทศหุ้นส่วนต่อการพัฒนาและก่อให้เกิด การปรับปรุงสถานที่ตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนภารกิจและส่งลำเลียงกำลังพล ของฝ่ายสหรัฐอเมริกาตามภารกิจให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ทางเลือกในการพัฒนาทางด้านตะวันออกสามารถสร้างสมรรถนะเพื่อการขยายตัวหรือ สร้างเขตสัญญาให้อยู่กับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาเอง ด้วยการใช้สถานที่ชั่วคราวและเครื่องมืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อปฎิบัติการตามข้อกำหนดตามภารกิจที่มีอยู่ ในขณะที่หลีกเลี่ยงต่อการพิพาทอันไม่พึงประสงค์ ในเรื่องการดำเนินการกับทางท่าอากาศยานที่มีอยู่แล้วอย่างโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางฝ่ายการบินพาณิชย์ ทาง เลือกนี้ไม่ได้วาดภาพถึงการก่อสร้างสถานที่ถาวร อันใหญ่โตมโหฬารซึ่งกลายเป็นการป่าวประกาศว่า กองกำลังของฝ่ายสหรัฐอเมริกา จะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นเวลาอย่างยาวนาน อย่าง ไรก็ตาม มันอาจจะบ่งบอกให้ทางฝ่ายรัฐบาลไทยและกองทัพไทย ได้รับทราบในการคาดการณ์ถึงความกังวลในเรื่องนี้ด้วย. อุปฑูต อาร์วีซู บันทึก.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นของผู้แปล:

ท่าน ผู้อ่านก็คงจะสามารถวิเคราะห์ได้เองว่า ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาต้องการใช้สนามบินอู่ตะเภาในเรื่องของใคร และเพื่อใคร รวมไปถึงรัฐบาลที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้อย่างเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น เราไม่ควรจะไปโทษรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดในการยอมรับหลักการที่สนามบินอู่ตะเภา เพราะเรื่องนี้ มันกลายเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นมามากกว่า 30 ปีแล้ว

วิ กิลีกค์ฉบับนี้ เขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ดังนั้น การสร้างอาคารต่างๆ ทางฝั่งตะวันออกของสนามบินอาจจะเป็นเรื่องที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็ได้ เรื่องนี้ ท่านผู้อ่านต้องไปสำรวจหรือค้นคว้ากันเองนะคะ

อย่างไรก็ตามวิกิลีกค์ ไม่ได้ระบุเรื่องนี้เกี่ยวกับ องค์กรนาซ่า ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

วิ กิลีกค์เกี่ยวกับ สนามบินอู่ตะเภา ในภาคที่สอง จะเป็นการแปลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในเรื่องการฝึกซ้อมทางการทหาร ซึ่งสนามบินอู่ตะเภามีบทบาทพอสมควร

Doungchampa Spencer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความต่อเนื่อง:
  • บทความแปล: วิกิลีกค์: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและสนามบินอู่ตะเภา