ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, July 9, 2012

RED USAจี้ตลกออกยกชุดหวั่นพระปรมาภิไธยเสื่อม

ที่มา Thai E-News
กลุ่มRED USAจัดประท้วงเชิงสัญลักษณ์ โดยแต่งตัวคนสวมชุดครุยถูกยัดหัวลงโถส้วม ที่หน้ากงสุลใหญ่ประจำL.A. พวกเขาชิงชังต่อบางสิ่งบางอย่าง จนเชื่อว่าคนบางคนควรนำหน้ายัดลงในภาชนะสำหรับขับถ่าย

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ ฉบับที่ 2
นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
นายจรัญ ภักดีธนากุล
นายชัช ชลวร
นายจรูญ อินทจาร
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
นายนุรักษ์ มาประณีต
นายบุญส่ง กุลบุบผา
นายสุพจน์ ไข่มุกด์
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะจักต้องลาออกในทันที เพื่อเปิดทางให้มีคณะตุลาการชุดใหม่มาทำหน้าที่แทนโดยการเลือกสรรผ่านกระบวนการประชาธิปไตย
ดังที่ชาวไทยกลุ่ม เร็ด ยูเอสเอ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียกร้องให้ลาออกทั้งคณะแล้วนั้น บัดนี้คณะ ตลก. ดังกล่าวยังคงดำเนินการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเอง ด้วยการเปิดไต่สวน และซักถามจากผู้ยื่นคำร้อง และต่อผู้ถูกร้องซึ่งได้รับคำสั่งจากศาลรัฐธรรมนูญให้ยับยั้งการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ครบองค์คดีความโดยมิบังควรด้วย
แม้นว่าระหว่างการไต่สวนจะมีตุลาการบางท่านขอถอนตัวจากองค์คณะ ซึ่งปรากฏว่าองค์คณะอนุมัติให้นายจรัญ ภักดีธนากุล ถอนตัวเนื่องจากถูกพาดพิงโดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล ว่านายจรัญเคยกล่าวก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ว่าให้รับไปก่อนแล้วมาแก้ไขทีหลังได้ แต่สำหรับ ตลก. อีกสามท่าน คือนายนุรักษ์ มาประณีต กับนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานฯ ซึ่งเคยให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มีปัญหาควรแก้ไขโดยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ เพียงมาตราเดียวเพื่อเปิดทางตั้ง ... แต่ว่าองค์คณะกลับไม่ยอมอนุมัติให้ถอนตัว
หากแต่การถอนตัว และแสดงความจำนงขอถอนตัวนั้นมิได้เป็นไปเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม หรือแสดงให้เห็นว่าตลก. เหล่านั้นมีจิตสำนึกรู้ผิดรู้ชอบ (Accountability) ต่อการนำกฏหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ มาปรับใช้อย่างผิดๆ ให้คล้อยตามคำร้องของกลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้าน และอดีตสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ผู้กระทำรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ เท่านั้นเอง จัดว่าเป็นการ แก้ผ้าเอาหน้ารอด ถึงจะปกปิดหน้าตนเองมองไม่เห็นผู้ชี้ผิดแก่ตนได้ แต่ก็เปิดโปงความอัปลักษณ์ของสรีระเบื้องต่ำแห่งตนให้ปรากฏต่อสาธารณะด้วย
โดยเหตุที่การกระทำของตุลาการชุดนี้เข้าข่ายความผิดฐานเป็นกบฏต่อราชอาณาจักร ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ ความผิดถึงขั้นประหารชีวิต อีกทั้งเป็นองค์คณะที่มิได้ผ่านกระบวนการสถาปนาอย่างถูกต้องเหมาะสม กล่าวได้ว่าเป็นเพียงองค์คณะชั่วคราวที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๐ น่าที่จะสลายตัวไปนานแล้วเมื่อมีการล้มเลิกคณะรัฐประหาร คมช. หากแต่ยังยืดเยื้ออยู่ในตำแหน่งกันด้วยข้ออ้างแห่งบุญญาบารมีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเลี่ยงบาลีเอาเกณฑ์อายุขัยในตำแหน่งเป็นที่ตั้ง
ด้วยความผิดดังปรากฏ อย่างน้อยที่สุด ตลก. รธน. คณะดังกล่าวควรที่ต้องอยู่ในกระบวนถูกถอดถอนแล้วในขณะนี้ หากแต่เราเห็นว่าเพื่อมิให้เป็นการเสื่อมเสียไปถึงพระปรมาภิไธยซึ่งองค์คณะใช้อ้างอิง เราจึงเสนอให้ ตลก. ทั้งคณะลาออกด้วยตนเองมิให้ระคายเคืองเบื้องยุคลบาทมากกว่านี้ ไม่บังควรที่จะทำเมินเฉยอีกต่อไป
เราขอย้ำอีกครั้งให้ตุลาการทั้งเก้าคนจัดการลาออกจากตำแหน่งโดยมิรอช้า เพื่อเปิดทางให้มีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนว่าจะไม่กระทำผิดโดยลุแก่อำนาจเฉกเช่น ตลก. ชุดปัจจุบัน จึงควรที่จะมีการเลือกสรรตุลาการชุดใหม่เข้ามาแทนที่ด้วยกรรมวิธีอันสอดคล้องตามครรลองแห่งระบอบประชาธิปไตย
กลุ่มเร็ด ยูเอสเอ
กรกฎาคม ๒๕๕๕
**************
ข่าวเกี่ยวเนื่อง:

คนไทยในอเมริกาประท้วง ตลก. หน้าสถานกงศุลไทยในแอลเอ

ป้าย: ปี๊บอัปยศสำหรับ ตลก ใช้ปกปิดความเลว
โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
ภาพและข้อมูลโดย RED USA
12 มิถุนายน 2555

คน ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดหนัก หลังได้ข่าวทีมส่วนหนึ่งของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไปอเมริกาพร้อมกกต. โดยออกมาประท้วงพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ทีมงาน Red USA ได้เปิดเผยกับเราว่า  "เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ (10 มิ.ย.) ในเมืองลอสแองเจลิส ซึ่งตรงกับช่วงเช้าของวันจันทร์ของประเทศไทย สายข่าวของคนเสื้อแดงได้รายงานว่าคณะตุลาการฯ ซึ่งเดินทางมาดูงานกับคณะของกกต.ที่นำโดยนายอภิชาติ มีหมายกำหนดการจะไปเยี่ยมสถานกงศุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส"

"คนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งจึงไปคอยต้อนรับเพื่อมอบของที่ระลึก และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามภาพที่ได้ส่งมาพร้อมนี้"

ป้าย: No To Judicial Coup in Thailand 

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อการทำ "ตุลาการรัฐประหาร"

อาคารเบื้องหลังคือ สถานกงศุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ซึ่งตามรายงานระบุว่า กลุ่มตุลาการได้มาดูงาน

ภาพ: กลุ่มบุคคลสวมชุดครุย ปกปิดหน้าตาด้วยถังพลาสติก เดินเรียงต่อแถวกันหน้าโถส้วมอันหนึ่ง

ภาพ: กลุ่มบุคคลสวมชุดครุยเดินเรียงแถว โดยคลุมหัวด้วยถัง/กระถางพลาสติก โดยถูกตัวแทนประชาชนยื่นป้ายประท้วง

ประชาชนแสดงออกถึงความหมดสิ้นศรัทธาแล้วต่อกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีหน้าที่แสดง "ธรรม"ที่จะทำให้เกิดการ"ยุติ"การพิพาทต่อกัน

ภาพ: คนสวมชุดครุย ใส่ถังพลาสติกคลุมหัว ได้รับมอบถังน้ำเพื่อใช้ในการบางอย่างจากประชาชน

นอกจากถังน้ำแล้ว มีไม้กวาดด้วย

ป้ายแสดงความรู้สึก

การประท้วงเชิงสัญลักษณ์: ภาพคนสวมชุดครุยถูกยัดหัวลงโถส้วม 

พวกเขาชิงชังต่อบางสิ่งบางอย่าง จนเชื่อว่าคนบางคนควรนำหน้ายัดลงในภาชนะสำหรับขับถ่าย