ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, October 8, 2012

พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์นั่งรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ที่มา thaifreenews

 10.05 ที่ประชุม รก.กก.บห.พรรคเพื่อไทย 
มีมติให้ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นรก.หัวหน้าพรรค 
พร้อมนัดประชุมใหญ่ฯ เพื่อเลือก หน.พรรค 30 ต.ค. 55