ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, September 4, 2012

เปิด..แผนทดสอบการระบายน้ำ วันที่ 5 และ 7 กย.นี้

ที่มา thaifreenews

 


นายรอยล จิตรดอน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  
เปิดเผยกับทีมข่าวถึงการเตรียมปล่อยทดสอบการระบายน้ำท่วมช่วงวันที่ 5 และ 7 ก.ย. ว่า ในวันที่5 ก.ย.จะทดสอบระบายน้ำฝั่งตะวันตก 
ในระบบเครือข่ายคลองทวีวัฒนา มุ่งคลองภาษีเจริญ เพื่อระบายไปลง 
แม่น้ำท่าจีน และออกสู่ทะเล โดยจะแบ่งน้ำไปยังคลองบางแวก 
และ คลองบางไผ่ ด้วยเพื่อทดสอบประตูระบายน้ำ
และระบบเครื่องสูบน้ำใหม่ที่กทม.ติดตั้ง

ทั้งนี้คลองทวีวัฒนา สามารถรับปริมาณได้สูงสุด 
ที่ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
แต่ กบอ.เตรียมทดสอบการระบายน้ำ 
ประมาณ 7ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ส่วนวันที่ 7 ก.ย. กบอ.ทดสอบการระบายน้ำ
ป้องกันน้ำท่วมกทม.ฝั่งตะวันออก 
โดยระบายน้ำลงคลองลาดพร้าวและเครือข่าย 
เพื่อดึงน้ำไปผ่านอุโมงค์ยักษ์ ไปออกที่สถานีสูบน้ำ 
พระโขนงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อออกสู่ทะเลที่ จ.สมุทรปราการ
อย่างไรก็ตาม แผนเดิมจะมีการระบายน้ำ
เพื่อทดสอบระบบการระบายน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต 
แต่เนื่องจากคลองยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จดี 
จึงตัดสินใจยกเลิกการระบายน้ำผ่านคลองดังกล่าว 
ทั้งนี้ หากช่วงที่ทดสอบระบายน้ำฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก 
ช่วงเวลา 14.00-18.00 น. เกิดมีฝนตกลงมา จะสั่งหยุดการทดสอบทันที
ด้าน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จะมีฝนตกทั่วไปถึงร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขณะเดียวกัน ในวันที่ 5 ก.ย. ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วงเช้า เวลา 09.15 น. ที่ระดับ 0.78 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
และหนุนสูงอีกครั้งในเวลา 21.01 น. 
ที่ระดับ 0.98 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ส่วนวันที่ 7 ก.ย. ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วงเช้าเวลา 10.32 น. 
ที่ระดับ 0.71 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
และน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งในช่วงค่ำ เวลา 21.34 น. 
ที่ระดับ 0.93 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ได้จัดทีมเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองทวีวัฒนา 
และควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำทวีวัฒนา 
เฝ้าระวังสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลหนุน 
ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ 
บริเวณคลองทวีวัฒนาตัดถนนเพชรเกษม 

วันที่ ก.ย. ซึ่งจะมีการทดสอบประสิทธิภาพน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออก 
ได้จัดทีมเฝ้าระวังสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลหนุน 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการบริเวณประตูระบายน้ำคลองสอง 
พร้อมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองสอง คลองบัว
 คลองลาดพร้าวตลอดแนว จนถึงอุโมงค์พระราม  
และน้ำบางส่วนจะไหลไปทางคลองบางเขน 
ลงคลองเปรมประชากรที่บริเวณวัดเทวสุนทร 
แล้วสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร 

เนื่องจากสภาพคลองบางบัว คลองลาดพร้าว 
ขณะนี้ ยังไม่ได้รับการขุดลอก และพัฒนาระบบในการที่จะรับน้ำหลาก 
และมีปัญหาอุปสรรคเรื่องบ้านรุกล้ำเกือบตลอดแนวคลอง 
สำนักการระบายน้ำจะประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำฝน
และน้ำทะเลหนุนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (ก.ย.55) เวลา 17.30 น. 
และในวันที่มีการทดสอบ (5ก.ย.และ ก.ย. 55) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารจะร่วมติดตามสถานการณ์ประจำ 
ณ สำนักการระบายน้ำ กทม.2

http://www.tfn5.info/board/index.php?topic=41617.0