ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, September 5, 2012

ทดสอบระบบป้องกันน้ำพท.ฝั่งตะวันตก คลองทวีวัฒนา

ที่มา thaifreenewsทดสอบระบบป้องกันน้ำของรัฐบาลเป็นครั้งแรก ฝั่งตะวันตก
ผลักดันน้ำ  เปิดปิดประตูระบายน้ำที่ได้ก่อสร้างไว้
ดูระดับน้ำผ่านระบบ เก็บสถิติข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผลักดันน้ำทดสอบระบบการทำงาน ผ่านลำคลองทวีวัฒนา 
การทำงานระบบของน้ำจะปล่อยน้ำให้อยู่ในความควบคุม 30%
จุดที่ทดสอบระบบมีที่คลองทวีวัฒนาถนนเพชรเกษม 69
เป็นจุดปล่อยน้ำที่จะทดสอบ โดยใช้ปริมาณมวลรวมของน้ำ 30%
ผลักดันน้ำไปตามลำคลอง (เช็คประสิทธิภาพของลำคลองไปด้วย)

กำหนดทิศทาง ให้น้ำไหลไปตามคลอง 
(เช็คประสิทธิภาพของเครื่องผลักดันน้ำ)
ผ่านคลองบางไผ่ คลองบางแวก 
เข้าสู่สถานนีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
ซึ่งตรงนี้จะเช็คประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
ที่ได้ทำการติดตั้งทดสอบระบบ

http://www.tfn5.info/board/index.php?topic=41638.0