ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, February 1, 2012

นักวิชาการ นักเขียน และนักกิจกรรมทางสังคมนานาชาติกว่า 200 คน ลงชื่อหนุนแก้ม.112

ที่มา ประชาไท

นักวิชาการ นักเขียน และนักกิจกรรมจาก 16 ประเทศ สนับสนุนคณะรณรงค์แก้ไขม.112 (ครก.112) ตามข้อเสนอนิติราษฏร์ พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ระบุ ต้องแก้ไขม.112 เพื่อ"คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนไทยและเสริมสร้างประชาธิปไตยและนิติ รัฐในความหมายที่กว้าง”

ในจดหมายเปิดผนึกที่ส่งถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้) นักวิชาการ นักเขียน และนักกิจกรรมทางสังคมนานาชาติจำนวน 224 คนได้แสดงความกังวลอย่างมากต่อการใช้มาตรา112 และการลิดรอนสิทธิพื้นฐานของผู้ที่ถูกกล่าวโทษภายใต้มาตรานี้ ผู้ที่ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกยืนยันว่า “มาตรา112 ได้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงอิทธิพลในการใช้ปิดปากคู่ขัดแย้งทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ขัดแย้งที่ถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

ดร. เควิน ฮิววิสัน ศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนาแชเปิลฮิลล์และผู้เชียวชาญด้านไทยศึกษาแสดงความเห็นว่า “การใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปในทางที่ผิดในทางการเมืองนั้นมีส่วน สัมพันธ์กับสภาวะเสื่อมถอยของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การใช้อำนาจตรวจสอบ การเซ็นเซอร์ตัวเอง และข้อกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกอย่างรุนแรง”

ผู้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกฯสนับสนุนคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 เพราะ “การปฏิรูปกฎหมายนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของ ประชาชนไทยและเสริมสร้างประชาธิปไตยและนิติรัฐในความหมายที่กว้าง”

การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112 ที่นำเสนอโดยกลุ่มนิติราษฎร์จะทำให้การลงโทษได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด, จำกัดให้ผู้ที่สามารถแจ้งความกล่าวโทษได้เป็นสำนักราชเลขาธิการแทนที่จะเป็น ใครก็ได้, จำแนกการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตออกจากการอาฆาตมาดร้ายสถาบันกษัตริย์, และแยกการละเมิดมาตรา 112 ให้อยู่ในหมวดความผิดต่อเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันกษัตริย์แทนที่จะจัดให้ อยู่ในหมวดความมั่นคงแห่งรัฐ

ดร.ราเชล แฮริสัน นักวิชาการผู้เชียวชาญด้านวัฒนธรรมไทยศึกษากล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักคิดและนักกิจกรรมทางสังคมนานาชาติจำนวนมากร่วม ลงชื่อกับเราในการสนันสนุนการปฏิรูปมาตรา 112 เป็นการแสดงให้เพื่อนชาวไทยที่กำลังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายนี้เห็น ว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยว และเรื่องนี้จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดจากประชาคมนานาชาติ”

ผู้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ประกอบด้วย (ตามรายนามที่แนบมาด้วยนี้) นักวิขาการ นักเขียนและนักกิจกรรมทางสังคมจาก 16 ประเทศ ได้แก่ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, แคนาดา, เดนมาร์ก, เยอรมนี, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, สวีเดน, ตรินิแดดและโตเบโก, อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา

0000

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ทำเนียบรัฐบาล

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต

กทม.10330

ประเทศไทย

โทรสาร +66-2288-4016

1 กุมภาพันธ์ 2555

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในฐานะผู้สังเกตการณ์นานาชาติที่ติดตามและห่วงใย สถานการณ์ประเทศไทย เราขอประกาศยืนหยัดเคียงข้างคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 ที่นำโดยนักวิชาการไทยที่สังคมให้ความนับถืออย่างมาก เช่น ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา 112 เราเฝ้าติดตามด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เพราะจำนวนของผู้ที่ถูกฟ้องร้องและดำเนินคดีได้เพิ่มขึ้นอย่างทับทวีคูณ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการกดขี่ในนามของการปราบปรามมากขึ้น ขณะที่การละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมถึงการไม่ให้สิทธิในการประกันตัวและการปฏิเสธสิทธิในการพิจารณาคดีอย่าง เปิดเผยได้กลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการลงโทษจำคุกที่รุนแรงที่สุดภายใต้มาตรา 112 กับนายอำพล (หรือ “อากง”) ที่ถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ให้ต้องโทษจำคุก 20 ปี ในความผิดที่ถูกกล่าวหาว่าได้ทำการส่งข้อความต่อต้านสถาบันกษัตริย์จำนวนสี่ ข้อความ(sms) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีคดีที่ถูกฟ้องร้องและพิพากษาลงโทษจำนวนมาก และอีกไม่ทราบจำนวนที่ไม่ปรากฏต่อสาธารณชน แต่ปรากฏอยู่ในสถิติการดำเนินคดีของศาล เรามีความกังวลมากยิ่งขึ้นต่อการใช้มาตรา 112 ที่ให้ใครก็ได้สามารถแจ้งความกล่าวโทษบุคคลใดว่าละเมิดกฎหมายนี้ต่อเจ้า หน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่ต้องดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มที่หลังจากได้รับ แจ้งความ สิ่งที่เป็นความกังวลอันสำคัญยิ่งนี้เพราะจำนวนที่เพิ่มขึ้นของการกล่าวหา และการดำเนินคดีภายใต้มาตรา 112 เกิดขึ้นเพราะสังคมไทยมีการแบ่งเป็นฝักฝ่ายมากขึ้นตามอุดมการณ์และความเชื่อ ทางการเมือง ภายใต้บริบทเช่นนี้ มาตรา 112 ได้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงอิทธิพลในการที่ปิดปากคู่ขัดแย้งทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ขัดแย้งที่ถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ระยะเวลาของโทษจำคุกที่รุนแรงและไม่ได้สัดส่วนกับ ความผิดที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้มาตรา 112 ได้ทำลายบุคคลที่ต้องโทษและครอบครัวของพวกเขา พรากปู่จากหลาน พรากพ่อจากลูก และพรากสามีจากภรรยา ยิ่งไปกว่านั้น การที่ระยะเวลาของโทษจำคุกเหล่านี้เทียบเท่าได้กับโทษที่ผู้ค้ายาเสพติดและ ผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงได้รับนั้น ทำให้เกิดบรรยากาศความกลัวในหมู่ประชาชนชาวไทยอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อประชาชนไม่อาจแน่ใจได้ว่าเมื่อไรที่เสียงเคาะประตูบ้านที่ดังขึ้น นั้นจะมาจากข้อความที่พวกเขาเขียน บทความที่พวกเขาโพสต์ในโลกออนไลน์ หรือจากการกระทำใดๆที่ถูกนับว่าเป็นการไม่จงรักภักดี ก็จะเกิดการจำกัดความคิดและการแสดงออก [ที่มีต่อสถาบัน] ตราบใดที่สิ่งนี้ยังเกิดขึ้น สิทธิมนุษยชนที่สมบูรณ์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงในประเทศไทย

เราขอยืนหยัดสนับสนุนคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 เพราะการปฏิรูปเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนไทย และเสริมสร้างประชาธิปไตยและนิติรัฐในความหมายที่กว้าง ร่างแก้ไขกฎหมายที่นำเสนอโดยกลุ่มนิติราษฎร์จะแก้ปัญหาวิกฤติต่างๆที่เกิด จากการใช้มาตรา 112 ในทางที่ผิดโดยการทำให้การลงโทษเป็นเหตุเป็นผลและได้สัดส่วนกับความผิด การจำกัดให้ผู้ที่สามารถแจ้งความกล่าวโทษได้เป็นสำนักราชเลขาธิการแทนที่จะ เป็นใครก็ได้ การจำแนกการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตจากการอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และดำเนินการกับการละเมิดมาตรา 112 ในกรอบของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแทนที่จะเป็นเรื่องการละเมิดกฎหมายความ มั่นคงแห่งรัฐเราขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาการแก้ไขมาตรา 112 ตามที่มีการเสนอโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

(ตามลำดับตัวอักษรนามสกุล)

1. Patricio N. Abinales

Professor, School of Pacific and Asian Studies

University of Hawaii-Manoa

2. Tariq Ali

Writer

3. Nadje Al-Ali

Professor of Gender Studies

School of Oriental and African Studies (SOAS)

4. Robert B. Albritton

Professor, Department of Political Science

University of Mississippi

5. Dennis Altman, AM FASSA

Professor of Politics and Director of the Institute for Human Security

LaTrobe University

6. Gene Ammarell

Associate Professor of Anthropology

Ohio University

7. Barbara Watson Andaya

Professor of Asian Studies

University of Hawai'i

8. Dennis Arnold

Lecturer

Maastricht University

9. Edward Aspinall

Professor, Department of Political and Social Change

Australian National University

10. Chris Baker

Independent Scholar

11. Joshua Barker

Associate Professor of Anthropology

University of Toronto

12. Frieda Behets

Professor of Epidemiology and Research Professor of Medicine

University of North Carolina at Chapel Hill

13. Peter Bell

Emeritus Professor

State University of New York at Purchase

14. Trude Bennett

Associate Professor, Gillings School of Global Public Health

University of North Carolina at Chapel Hill

15. Chris Berry,

Professor of Film & TV Studies, Department of Media & Communications

Goldsmiths, University of London

16. Robert J. Bickner

Professor (Thai), Department of Languages and Cultures of Asia

University of Wisconsin

17. Julia Bindman

London, UK

18. David JH Blake

PhD Candidate, School of International Development, Faculty of Social Sciences

University of East Anglia, Norwich

19. John Borneman

Professor of Anthropology

Princeton University

20. Katherine Bowie

Professor of Anthropology

University of Wisconsin-Madison

21. Francis Bradley

Assistant Professor, Department of Social Sciences and Cultural Studies

Pratt Institute

22. Shaun Breslin

Professor, Department of Politics and International Studies

University of Warwick

23. Lisa Brooten

Associate Professor, College of Mass Communication and Media Arts

Southern Illinois University Carbondale

24. Andrew Brown

Lecturer

University of New England

25. James Buchanan

MA, Southeast Asian Studies

School of Oriental and African Studies

26. Poowin Bunyavejchewin

Alumnus

University of Hull

27. Michael Burawoy

Professor of Sociology

University of California, Berkeley

28. Pongphisoot Busbarat

Research Associate, Department of Political & Social Change

Australian National University

29. Peter Carey

Emeritus Fellow in History, Trinity College

Oxford University

30. Toby Carroll

Senior Research Fellow, Lee Kuan Yew School of Public Policy

National University of Singapore

31. Pavin Chachavalpongpun

Fellow

Institute of Southeast Asian Studies

32. Dipesh Chakrabarty

Lawrence A. Kimpton Distinguished Service Professor, Department of History and

Department of South Asian Languages and Civilizations

The University of Chicago

33. Dae-oup Chang

Senior Lecturer, Department of Development Studies

School of Oriental and African Studies

34. Hilary Charlesworth

Australian Research Council Laureate Fellow and Director and the Center for

International Governance and Justice

Australian National University

35. Pheng Cheah

Professor, Department of Rhetoric

University of California at Berkeley

36. Nicholas Cheesman

Projects Officer

Asian Legal Resource Centre

37. Hyaeweol Choi

Professor

Australian National University

38. Noam Chomsky

Institute Professor (retired)

Massachusetts Institute of Technology

39. John Clark

Professor of Asian Art History and ARC Professorial Fellow

University of Sydney

40. Peter A. Coclanis

Department of History

University of North Carolina, Chapel Hill

41. Joshua Cohen

Marta Sutton Weeks Professor of Ethics in Society

Stanford University

42. Paul T. Cohen

Senior Research Fellow, Department of Anthropology

Macquarie University

43. Elizabeth Fuller Collins

Professor, Classics & World Religions, Southeast Asian Studies Program

Ohio University

44. Michael Kelly Connors

Associate Professor, School of Social Sciences

La Trobe University

45. Jason Cons

Postdoctoral Fellow in Development Sociology

Cornell University

46. Christopher Cramer

Professor of the Political Economy of Development

School of Oriental and African Studies

47. Altha Cravey

Associate Professor of Geography,

University of North Carolina, Chapel Hill

48. Simon Creak

Associate Professor, Center for Southeast Asian Studies

Kyoto University

49. Vicki Crinis

Research Fellow

University of Wollongong

50. Michael Cullinane

Associate Director, Center for Southeast Asian Studies

University of Wisconsin-Madison

51. Susan M. Darlington

Professor of Anthropology and Asian Studies

Hampshire College

52. Tony Day

Visiting Professor of History

Wesleyan University

53. Bina D'Costa

Fellow, Research School of Asian and Pacific Studies

Australian National University

54. Heather D’Cruz

Adjunct Research Associate, Centre for Human Rights Education

Curtin University of Technology

55. Deirdre de la Cruz

Assistant Professor, Asian Languages and Cultures and History

University of Michigan

56. Arif Dirlik,

Knight Professor of Social Science (retired)

University of Oregon

57. Ariel Dorfman

Author and Distinguished Professor

Duke University

58. Ian Down

Associate Professor, Department of Political Science

University of Tennessee, Knoxville

59. George Dutton

Vice Chair and Associate Professor, Department of Asian Languages and Cultures

University of California, Los Angeles

60. Nancy Eberhardt

Professor of Anthropology

Knox College

61. Pilapa Esara

Assistant Professor, Department of Anthropology

The College at Brockport (State University of New York)

62. Grant Evans

Senior Research Fellow

Ecole Francaise d'Extreme Orient

63. Brett Farmer

Lecturer, BALAC Program, Faculty of Arts

Chulalongkorn University

64. Nicholas Farrelly

Research Fellow, School of International, Political and Strategic Studies

Australian National University

65. Didier Fassin

James D. Wolfensohn Professor of Social Science

Institute for Advanced Study, Princeton

66. Jane M. Ferguson

Lecturer, School of Culture, History, and Language

Australian National University

67. Federico Ferrara

Assistant Professor

City University of Hong Kong

68. Jessica Fields

Associate Professor of Sociology

San Francisco State University

69. Thamora Fishel

Outreach Coordinator

Cornell Southeast Asia Program

70. Tim Forsyth

Reader in Environment and Development, Department of International Development

London School of Economics and Political Science

71. Nancy Fraser

Henry A. & Louise Loeb Professor of Philosophy and Politics

New School for Social Research

72. Arnika Fuhrmann

Research Scholar

University of Hong Kong.

73. David Fullbrook

Graduate Student

National University of Singapore

74. Narayanan Ganesan

Professor

Hiroshima Peace Institute

75. Lisa Gardner

Journalist

76. Paul K. Gellert

Associate Professor, Department of Sociology

University of Tennessee

77. Kenneth M. George

Professor of Anthropology

University of Wisconsin-Madison

78. Amitav Ghosh

Author

79. Tamra Gilbertson

Carbon Trade Watch

Barcelona, Spain

80. Henry A. Giroux

Global Television Network Chair, Department of English and Cultural Studies

McMaster University

81. Jim Glassman

Associate Professor of Geography

University of British Columbia

82. Lawrence Grossberg

Morris Davis Distinguished Professor of Communication Studies

University of North Carolina at Chapel Hill

83. Geoffrey C. Gunn

Professor of International Relations, Faculty of Economics

Nagasaki University

84. Tyrell Haberkorn

Research Fellow, Department of Political and Social Change

Australian National University

85. Vedi Hadiz

Professor of Asian Societies and Politics, Asia Research Centre

Murdoch University

86. Jeffrey Hadler

Associate Professor, Department of South and Southeast Asian Studies

University of California, Berkeley

87. Shahar Hameiri


Senior Lecturer in International Politics, School of Social Science and Humanities


Murdoch University

88. Annette Hamilton

Professor, Faculty of Arts and Social Sciences

University of New South Wales

89. Paul Handley

Journalist and Author of The King Never Smiles

90. Eva Hansson

Senior Lecturer, Department of Political Science

Stockholm University, Sweden

91. Harry Harootunian

Adjunct Professor, Weatherhead East Asian Institute, Columbia University

Visiting Professor, Literature Program, Duke University

92. Rachel Harrison

Reader in Thai Cultural Studies

SOAS, University of London

93. Gillian Hart

Professor of Geography & Chair of Development Studies

University of California, Berkeley

94. Paul Healy

Senior Lecturer, School of Humanities

University of New England

95. Steve Heder

Faculty of Law and Social Sciences

School of Oriental and African Studies

96. Chris Hedges

Author

97. Sascha Helbardt

Lecturer for Southeast Asian Studies

University of Passau

98. Dagmar Hellmann-Rajanayagam

Associate Professor for Southeast Asian Studies

University of Passau

99. Ariel Heryanto

Associate Professor, Southeast Asia Centre

Australian Natioanl University

100. Kevin Hewison

Professor of Asian Studies

University of North Carolina-Chapel Hill

101. Allen Hicken

Associate Professor

University of Michigan

102. Maureen Helen Hickey

Postdoctoral Research Fellow, Asia Research Institute

National University of Singapore

103. CJ Hinke

Independent Scholar

Freedom Against Censorship Thailand (FACT)

104. Scott A. Hipsher

Visiting Professor, Fort Hays State University

Hays, KS USA (China Campus)

105. Philip Hirsch

Professor of Human Geography

University of Sydney

106. Preedee Hongsaton

PhD Candidate

Australian National University

107. Alexander Horstmann

Senior Research Affiliate

Max Planck Institute for the Study of Ethnic and Religious Diversity

108. Thomas Hoy

Lecturer

Thammasat University

109. Caroline Hughes

Director, Asia Research Centre

Murdoch University

110. Adadol Ingawanij

Senior Research Fellow

Westminster University

111. Feyzi Ismail

Doctoral candidate

School of Oriental and African Studies

112. Soren Ivarsson

Associate Professor

University of Copenhagen

113. Peter A. Jackson

Professor of Thai History, College of Asia and the Pacific

Australian National University

114. Arne Kalleberg

Professor of Sociology

University of North Carolina at Chapel Hill

115. Ward Keeler

Associate Professor, Department of Anthropology

University of Texas at Austin

116. Charles Keyes

Professor Emeritus of Anthropology and International Studies

University of Washington

117. Khoo Boo Teik

Political analyst and author

Member, Aliran Kesedaran Negara, Penang, Malaysia

118. Khoo Gaik Cheng

Lecturer

Australian National University

119. Ben Kiernan

Whitney Griswold Professor of History

Yale University

120. Sung Chull Kim

Professor

Hiroshima Peace Institute

121. Damien Kingsbury

Professor and Director, Centre for Citizenship, Development and Human

Rights, Faculty of Arts and Education

Deakin University

122. Sherryl Kleinman

Professor, Department of Sociology

University of North Carolina, Chapel Hill

123. H. Ruediger Korff

Professor for Southeast Asian Studies

University of Passau

124. Andrew Alan Johnson

Postdoctoral Fellow, Asia Research Institute

National University of Singapore

125. Lee Jones

Lecturer in International Politics, School of Politics & International Relations

Queen Mary, University of London

126. Hjorleifur Jonsson

Associate Professor of Anthropology, School of Human Evolution and Social

Change

Arizona State University

127. Sarah Joseph

Director, Castan Centre for Human Rights Law

Monash University

128. John Langer

Honorary Fellow, School of Communication and the Arts

Victoria University

129. Tomas Larsson

Lecturer, Department of Politics and International Studies

Cambridge University

130. Laurids S. Lauridsen

Professor

Roskilde University

131. Doreen Lee

Assistant Professor of Anthropology

Northeastern University

132. Namhee Lee

Associate Professor of Modern Korean History, Department of Asian

Languages & Cultures

University of California, Los Angeles

133. Christian C. Lentz

Assistant Professor, Department of Geography

University of North Carolina-Chapel Hill

134. Samson Lim

Assistant Professor, Humanities, Arts and Social Sciences

Singapore University of Technology and Design

135. Peter Limqueco

Co-Editor, Journal of Contemporary Asia

136. Larry Lohmann

The Corner House, UK

137. Tamara Loos

Associate Professor of Southeast Asian History

Cornell University

138. Gregore Pio Lopez

PhD Candidate, Crawford School of Economics and Government

Australian National University

139. Trevor H.J. Marchand

Professor of Social Anthropology

School of Oriental and African Studies

140. Thomas Marois

Lecturer in Development Studies

School of Oriental and African Studies, University of London

141. Andrew MacGregor Marshall

Freelance journalist and author

142. Geoff Mann

Associate Professor

Simon Fraser University

143. Mary E. McCoy

Lecturer & Outreach Coordinator

University of Wisconsin-Madison

144. Colleen McGinn

PhD Candidate

Columbia University

145. Katharine McGregor

Senior Lecturer in Southeast Asian History

University of Melbourne

146. Shawn McHale

Associate Professor of History, Elliott School of International Affairs

George Washington University

147. Robert Meeropol

Executive Director

Rosenberg Fund for Children

148. Gayatri Menon

Department of Sociology

Franklin and Marshall College

149. Mary Beth Mills

Professor of Anthropology

Colby College

150. Art Mitchells-Urwin

SOAS Thai Society President

School of Oriental and African Studies, University of London

151. Michael Montesano

Visiting Research Fellow

Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

152. Rosalind Morris

Professor, Department of Anthropology

Columbia University

153. Frank Munger

Professor of Law

New York Law School

154. Melissa Nickols

Honours Candidate

Australian National University

155. Nguyen-vo Thu-huong

Associate Professor, Asian Languages and Cultures and Asian American

Studies

University of California, Los Angeles

156. Don Nonini

Professor of Anthropology

University of North Carolina, Chapel Hill

157. Rachel Sarah O'Toole

Assistant Professor of History

University of California, Irvine

158. Piya Pangsapa

Head and Senior Lecturer, Institute for Gender and Development Studies

The University of the West Indies

159. Raj Patel

Visiting Scholar, Center for African Studies

University of California at Berkeley

160. Jamie Peck

Canada Research Chair in Urban & Regional Political Economy

University of British Columbia

161. Maurizio Peleggi

Associate Professor, Department of History 


National University of Singapore

162. Thomas Pepinsky

Assistant Professor, Department of Government

Cornell University

163. Sheldon Pollock

Ransford Professor of Sanskrit and Indian Studies

Columbia University

164. Oliver Pye

Lecturer for Southeast Asian Studies

Bonn University

165. Rahul Rao

Lecturer in Politics

School of Oriental and African Studies, University of London

166. Rajah Rasiah

Khazanah Nasional Chair of Regulatory Studies and Professor of Technology

and Innovation Policy, Faculty of Economics and Administration

University of Malaya

167. Leon Redler

Faculty (since 1970), Former Chair of the Association

Philadelphia Association, London, UK

168. Anthony Reid

Professor [emeritus]

Australian National University

169. Craig Reynolds

Professor, School of Culture, History, and Language

Australian National University

170. Andrea Riemenschnitter

Professor and Chair of Modern Chinese Studies, Director of the

University Research Priority Program “Asia and Europe”

University of Zurich

171. Jonathan Rigg

Professor, Geography Department

Durham University

172. Geoffrey B. Robinson

Professor and Vice-Chair, Department of History

University of California, Los Angeles

173. Garry Rodan


Professor of Politics and International Studies


Murdoch University

174. John Roosa

Associate Professor, History Department

University of British Columbia

175. Danilyn Rutherford

President, Society for Cultural Anthropology

Professor and Chair, Department of Anthropology

University of California, Santa Cruz

176. Saskia Sassen

Robert S. Lynd Professor of Sociology, Department of Sociology

Co-Chair, Committee on Global Thought

Columbia University

177. Wolfram Schaffar

Professor for Development Studies, Institute of Development Studies

University of Vienna

178. Tilman Schiel

Professor, Chair of Insular Southeast Asian Studies

University of Passau

179. Johannes Dragsbaek Schmidt

Associate Professor

Aalborg University

180. Sarah Schulman

Distinguished Professor of the Humanities

City University of New York

181. Raymond Scupin

Director, Center for International and Global Studies and Chair, Department of

Anthropology and Sociology

Lindenwood University

182. Laurie J. Sears

Professor of History and Director, Southeast Asia Center

University of Washington

183. Mark Selden

Coordinator

The Asia-Pacific Journal

184. Sarah Sexton

The Corner House, UK

185. Jeffrey Shane

Southeast Asian Librarian, Curator, David K. Wyatt Thai Collection and

Chair of CORMOSEA

Ohio University

186. John T. Sidel

Sir Patrick Gillam Professor of International and Comparative Politics

London School of Economics and Political Science

187. Dan Slater

Associate Professor, Department of Political Science

University of Chicago

188. elin o'Hara slavick

Distinguished Professor of Art

University of North Carolina, Chapel Hill

189. Claudio Sopranzetti

PhD Candidate

Harvard University

190. Chris Sneddon

Associate Professor, Environmental Studies Program and Geography

Department

Dartmouth College

191. Irene Stengs

Senior Research Fellow, Ethnology Department, Meertens Institute

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

192. Carolyn Strange

Senior Fellow, School of History

Australian National University

193. Donald K. Swearer

Harvard University

194. David Szanton

Executive Director, emeritus, International and Area Studies Center

University of California, Berkeley

195. Eduardo Climaco Tadem

Professor of Asian Studies

University of the Philippines, Diliman

196. Teresa S. Encarnacion Tadem

Professor of Political Science

University of the Philippines, Diliman

197. Neferti Tadiar

Professor and Chair, Department of Women's, Gender, & Sexuality Studies

Barnard College

198. Eric Tagliacozzo

Associate Professor, Department of History

Cornell University

199. Michelle Tan

Independent Scholar

200. Nicola Tannenbaum

Professor of Anthropology, Department of Sociology & Anthropology

Lehigh University

201. Nicholas Tapp

Professor Emeritus, Australian National University

Chair, Department of Sociology, East China Normal University

202. Ross Tapsell

Lecturer in Asian Studies

Australian National University

203. Benjamin Tausig

PhD Candidate, Department of Music

New York University

204. James Taylor

Senior Lecturer

The University of Adelaide

205. Nora A Taylor

Alsdorf Professor of South and Southeast Asian Art, Department of Art

History, Theory and Criticism

School of the Art Institute of Chicago

206. Robert Tierney

Lecturer, School of Business

Charles Sturt University

207. Serhat Uenaldi

Doctoral Candidate

Humboldt-University of Berlin

208. Giles Ji Ungpakorn

209. Peter Vandergeest

Associate Professor, Department of Geography

York University

210. Andrew Walker

Senior Fellow, College of Asia and the Pacific

Australian National University

211. Joel Wainwright

Associate Professor, Department of Geography

Ohio State University

212. Napisa Waitoolkiat

Lecturer at South East Asian Institute of Global Studies

Payap University

213. Meredith L. Weiss

Associate Professor of Political Science

University at Albany, SUNY

214. Marion Werner

Department of Geography

University at Buffalo, SUNY

215. Cornel West

Class of 1943 University Professor

Center for African American Studies

Princeton University

216. Frederick F. Wherry

Associate Professor of Sociology

University of Michigan (Ann Arbor)

217. Jerome Whitington

Research Fellow, Asia Research Institute

National University of Singapore

218. Ingrid Wijeyewardene

Lecturer

University of New England

219. Andrew Willford

Associate Professor of Anthropology

Cornell University

220. Joanna Williams

Professor Emerita, History of Art & South/Southeast Asian Studies

University of California at Berkeley

221. Ara Wilson

Director, Program in the Study of Sexualities and Associate Professor,

Women's Studies & Cultural Anthropology

Duke University

222. Leslie Woodhouse

Lecturer, History

University of San Francisco

223. Susan L. Woodward

The Graduate Center

City University of New York

224. Rebecca Zorach

Associate Professor, Art History

University of Chicago