ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, February 1, 2012

บ้าไปแล้ว! สถาบันประปกเกล้าฯ สั่งนิติราษฎร์ "ยุติบทบาท-ควบคุมพฤติกรรม"?

ที่มา thaifreenews

โดย bozo

เขียนโดย JJ_Sathonสถาบันพระปกเกล้า ออกแถลงการณ์
ให้กลุ่มนักวิชาการที่เคลื่อนไหวแก้ไขมาตรา 112 ให้หยุดเคลื่อนไหว,
ให้สถาบันต้นสังกัดควบคุมพฤติกรรม,
และให้สังคมร่วมติดตามตรวจสอบใกล้ชิด
พร้อมยกระดับตอบโต้จากเบาไปหาหนักหากยังไม่ยอมหยุด

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
เป็นประธานแถลงการณ์คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
เรื่องการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของคณะกลุ่มบุคคล
ที่ได้อ้างความเป็นนักวิชาการและเสนอต่อสาธารณะ
ในการแก้ไขมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
และนำไปสู่การละเมิด พาดพิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นสถาบันของชาติให้เกิดความเสียหาย
และ กระทบกระเทือนต่อจิตใจประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่า
และขยายวงไปสู่ความขัดแย้งและแตกยกของผู้คนในสังคม

ดังนั้นสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ในฐานะศูนย์รวมของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของสถาบันพระปกเกล้า
และมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความห่วงใยต่อพฤติกรรม
และการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ที่ก้าวเลยความเป็นนักวิชาการที่แสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างมีจรรยาบรรณ
อย่างที่วิญญูชนพึงแสดงออกและพึงกระทำ
คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจึงขอเรียกร้องต่อสาธารณะดังนี้

1.ให้คณะบุคคลดังกล่าวได้ยุติการกระทำที่ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ขอให้สถาบันการศึกษาต้นสังกัดของกลุ่มบุคคลเหล่านี้
ได้ดำเนินการควบคุมพฤติกรรมและการกระทำที่สร้างความแตกแยก
แก่สังคมและประเทศโดยรวม
และพิจารณาถึงการกล่าวอ้างตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงของประเทศไปแสวงหาผลประโยชน์
ให้เกิดแก่กลุ่มตนเองและพวกพ้องแห่งตน ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

3.ขอเรียกร้องให้สาธารณะสังคมได้โปรดติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มคณะบุคคลดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจึงแถลงมายังสังคม
และประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากยังไม่มีการยุติการกระทำดังกล่าวจะมีการเรียกร้องอย่างไรต่อไป
นายมหรรณพกล่าวว่าทางสมาคมจะทำการตอบโต้จากเบาไปหาหนัก
ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย แต่เป็นเรื่องของศรัทธา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าถ้ายังมีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่รัฐสภาจะทำอย่างไร
นายมหรรณพกล่าวว่าก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของสภา
แต่เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทำอยู่แล้ว
และอยากให้ทุกองค์กรและหน่วยงานตระหนักถึงภัยที่จะตามมา
เพราะนี่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวครั้งแรกของสมาคม


http://www.go6tv.com/2012/01/blog-post_4560.html