ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, July 31, 2012

นายกฯ กดปุ่มโอนเงินกองทุนสตรี

ที่มา Voice TVนายกรัฐมนตรี เปิดตัวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมโอนเงินจัดสรรให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศก้อนแรก จังหวัดๆละ 20 ล้านบาท 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 'พลังสตรี พลังขับเคลื่อนประเทศไทย' และเปิดปุ่มโอนเงินเข้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เบื้องต้นให้กับทุกจังหวัดๆละ 20 ล้านบาท ก่อนทยอยโอนสมทบจังหวัดละ 100 ล้านบาท  รวม 7 พัน 7 ร้อยล้านบาท เพื่อให้แต่ละจังหวัดนำเงินกองทุนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าเป็นทุน สำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ความสามารถ เสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้ชาย พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และเนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคมของทุกปี รัฐบาลมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสตรีไทยและยกระดับสถานภาพสตรีไทยให้ได้อย่าง ยั่งยืนและอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะเน้นเดินหน้านโยบายสตรี 5 ยุทธศาสตร์ คือ  1.การสร้างความเสมอภาค  2.การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาส ให้สตรีสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 4.การเพิ่มโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทั้งทางการเมืองและการบริหาร 5.การเสริมสร้างพัฒนากลไกขององค์กรสตรีในชุมชนต่างๆ

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรี และยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์ 'บทบาทที่หลากหลายคือรากฐานการพัฒนา' ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของบทบาทสตรีที่มีส่วนช่วยเติมเต็มและขับเคลื่อน สังคม และโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 'เพราะแม่คือต้นแบบ' นิทรรศการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยแบ่งจัดงานเป็น 5 โซน เพื่อพูดถึง ที่มาและความสำคัญของกองทุนฯ รวมทั้งแนวทางการบริหารกองทุนฯ และนำเสนอบทบาทกองทุนที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่สตรีที่ขาดโอกาส เช่น สตรีพิการ และผู้สูงอายุ
31 กรกฎาคม 2555 เวลา 11:15 น.