ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, August 3, 2012

โลกธรรมทั้งแปด

ที่มา Thai E-News
โลกธรรมทั้งแปดปกติ
ตรึกตรองตริพิจารณาล้วนน่าขำ
มีลาภ-เสื่อมลาภบาปบุญนำ
มียศ-เสื่อมยศซ้ำกรรมซัด

มีสุข-ทุกข์,สรรเสริญ-และนินทา
ปกติมรรคาสังสารสัตว์
มีเกิดแก่แพ้-ชนะสารพัด
มีพบ-พรากจากพลัด บัดเดี๋ยว..ตาย

ตถตา-เช่นนั้นเอง
พินิจเพ่งให้สงบพบความหมาย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทั้งใจกาย
เว้นแต่เวรที่สร้างไว้ต้องใช้กรรมปีกซ้าย