ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, August 4, 2012

'อนุดิษฐ์' ย้ำเร่งขยายฟรี WiFi ทั่วประเทศ

ที่มา Voice TVกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เดินหน้านโยบาย Smart Thailand 2020 ให้ประเทศไทยมีการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมทั่ว ประเทศ
 
 
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนถึงการจัดงาน Bangkok International  ICT  Expo  2012 ว่า จุดประสงค์หลักของการจัดงานดังกล่าวคือการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในการให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินหน้านโยบาย Smart Thailand 2020 เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ประกอบด้วย SMART NETWORK ที่ตั้งเป้าให้ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็งสูงให้มากกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2558,  SMART GOVERNMENT ที่จะเปิดเครือข่ายการให้บริการของภาครัฐช่วยประชาชนประหยัดเวลาและงบประมาณ ในการเข้าถึงบริการ และ SMART  BUSINESS ที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจในรูปแบบครบวงจร
 
 
ทั้งนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้งดจัดรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน จากกำหนดเดิม และมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ดำเนินรายการแทน โดยเริ่มต้นรายการ ด้วยการนำเทปบันทึกภาพการเปิดงาน เครือข่ายพลังสตรี สำหรับภารกิจของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ (4 ส.ค.) จะเป็นประธานเปิดงานของ องค์การพิทักษ์สิทธิเด็ก ยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่โรงแรมคอนราด ในช่วงเช้า