ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, October 28, 2012

โปรดเกล้าฯแล้ว ! ครม. ยิ่งลักษณ์ 3

ที่มา uddred

คมชัดลึก 28 ตุลาคม 2555 >>>


โปรดเกล้าฯ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 แล้ว "พงษ์เทพ" รองนายกฯควบ รมว.ศธ. "เสริมศักดิ์" รมช.ศธ. "จารุพงษ์" มท.1 "ปึ้ง" ขึ้นชั้นรองนายก

28 ต.ค. 2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 ส.ค. 2554 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 9 ส.ค. 2554 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่  18 พ.ค. 2555 นั้น
บัดนี้ นายกฯได้กราบบังคมทูลฯว่ามีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดต่อการบริหาร ราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ รมต. พ้นจากความเป็น รัฐมนตรี และแต่งตั้ง รมต. ดังต่อไปนี้

1. ให้ รมต. พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ 

 • พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯ
 • นายวรวัจน์ เอื้อภิญญกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ
 • นางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกฯ
 • นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง
 • นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตร
 • นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม
 • พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม
 • นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รมช.คมนาคม
 • นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน
 • นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์
 • นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์
 • นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย
 • นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มหาดไทย
 • นางสุกุล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม
 • นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์
 • นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมช.ศึกษาธิการ
 • นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาฯ
 • นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข
 • นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข และ
 • ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ วสวัสดิวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม

2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 

 • นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
 • นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ
 • นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์
 • นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
 • นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
 • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็น รมว.คมนาคม
 • พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต เป็น รมช.คมนาคม
 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็น รมช.คมนาคม
 • นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็น รมว.พลังงาน
 • นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็น รมช.พาณิชย์
 • นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็น รมว.มหาดไทย
 • พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก เป็น รมช.มหาดไทย
 • นายประชา ประสพดี เป็น รมช.มหาดไทย
 • นายสนธยา คุณปลื้ม เป็น รมว.วัฒนธรรม
 • นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็น รมช.ศึกษาธิการ
 • นายประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็น รมว.สาธารณสุข 
 • นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมช.สาธารณสุข
 • นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็น รมว.อุตสาหกรรม และ
 • นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็น รมช.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี