ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, August 26, 2012

ดุสิตโพลชี้ ปชช.ให้ยิ่งลักษณ์สอบผ่าน ทำงานครบ1ปี

ที่มา Voice TV

 ดุสิตโพลชี้ ปชช.ให้ยิ่งลักษณ์สอบผ่าน ทำงานครบ1ปีสวนดุสิตโพล เผย คนไทยให้ นายกรัฐมนตรี สอบผ่าน ทำงานครบ 1 ปี ขณะ ไม่ปลื้มกระทรวงพาณิชย์ ชี้ ของแพง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นคนไทยทั่วประเทศ ในหัวข้อประเมิณผลงาน 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยพบว่า ประชาชนให้คะแนนความตั้งใจการทำงานของนายกรัฐมนตรี 6.95 เต็ม 10 และให้คะแนนผลงานนายกรัฐมนตรี 6.41 เต็ม 10 ส่วนความตั้งใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีทั้งชุด ให้ 6.25 เต็ม 10 คะแนน

ขณะเดียวกัน ประชาชนให้คะแนนผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 1 คือ การปราบยาเสพติด ร้อยละ 35.58 รองลงมา คือ การขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 26.76 แต่ผลงานยอดแย่อันดับ 1 คือ การแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง ร้อยละ 32.12 รองลงมา คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 19.45
อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกผลงานรายกระทรวง ประชาชนให้คะแนนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มากที่สุด 6.58 เต็ม 10 รองลงมา คือ กระทรวงสาธารณสุข 6.47 เต็ม 10 ส่วนกระทรวงที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ กระทรวงพาณิชย์ 5.42 เต็ม 10 คะแนน และกระทรวงคมนาคม 5.56 เต็ม 10 คะแนน

Source :  INN /  VoiceTV (Image)
26 สิงหาคม 2555 เวลา 09:58 น.