ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, August 28, 2012

มุมปัญหาเชาวน์: ยามสามคน

ที่มา Thai E-Newsมุมปัญหาเชาวน์

มียามสามคน เฝ้าประตูห้องๆเจ้านายใหญ่ซึ่งกำลังนอนอยู่ในห้อง ซึ่งไม่มีประตูทางเข้าทางอื่น ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีแม่ เจ้านายใหญ่ เจ้านายเล็ก และคนรับใช้ อยู่ในที่ๆของตน

ยามสามคนนี้ ทุกคนรักเจ้านายใหญ่ เจ้านายเล็ก และคุณนายแม่มาก และรักมากกว่าความรักที่มีต่อยามคนอื่นในฐานะเพื่อนร่วมงาน

ยามคนที่หนึ่ง เป็นคนค่อนข้างซื่อ โบราณ และช้าๆ และเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าเจ้านายใหญ่
ยามคนที่สอง เฉลียวฉลาด ทำงานเพื่อเจ้านายมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
ยามคนที่สาม มาคุมงานยามอีกสองคน

คำถาม 1 หากปรากฏว่าเจ้านายใหญ่ถูกยิงตายในห้อง โดยยามอยู่เฝ้าหน้าห้องทุกคน ยามคนไหนต้องสงสัยที่สุด?

ก. ยามคนที่หนึ่ง
ข. ยามคนที่สอง
ค. ยามคนที่สาม
ง. ยามทั้งสามคนต้องร่วมมือกัน เพราะเป็นไปไม่ได้หากมีใครคนหนึ่งกระทำ จะไม่มีการร่วมมือจากอีกสองคน
จ. ไม่ใช่ยามทั้งสามคน ตามเหตุผลข้อ ง.

คำถาม 2 เป็นไปได้ไหมที่ยามจะไม่เห็นคนร้ายเข้าไปในห้อง

ก. เป็นไปได้
ข. เป็นไปไม่ได้

คำถาม 3 หากเป็นกรณีที่ไม่ใช่ยามทั้งสามคนฆ่าเจ้านายใหญ่ คนร้ายควรจะเป็นใคร

ก. คนนอก
ข. คนใน