ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, August 28, 2012

คนไทยในLAจัดงานอาลัยอากง

ที่มา Thai E-Newsงานไว้อาลัยอากงของคนประชาธิปไตย ใน แอล เอ- กล่าวเปิดงานโดยตัวแทน อากง แอล เอ สหรัฐอเมริกา ถึงผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อ ม.112 ที่กำลังถูกใช้เป็นเป็นเครืองมือทางการเมืองทำลายฝ่ายตรงข้าม อากง แอล เอ ผู้ยังมีชีวิตอยู่จะขอต่อสู้ต่อไป เพื่อให้ม.112 ควรจะตายไปแทนการจากไปของ อากง ผู้บริทธิ์