ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, August 30, 2012

แท็บเล็ตลอดแรกถึงมือเด็กนราธิวาส

ที่มา thaifreenewsเด็กนราธิวาสเป็นปลื้ม
แท็บเล็ตลอตแรก 42 เครื่อง ส่งถึงมือเด็ก .1 
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ .นราธิวาส 
เตรียมจัดอบรมครูให้มีความชำนาญในการใช้เครื่อง นายสุชาติ  ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษา 

แทบเล็ตนี้จะเปรียบเสมือนครูคนใหม่ของนักเรียน
ที่จะมาช่วยครูคนเก่าให้เด็กได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  
ซึ่งแต่เดิมคิดกันว่าจะแจกให้เด็กใช้เฉพาะในห้องเรียน 
แต่มาคิดกันใหม่ว่า  ต้องให้เด็กนำกลับบ้านได้เลย 
เพราะคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความเห็นร่วมกันว่า 
เราต้องดูแลเด็กไทยให้เหมือนกับลูกหลานของตัวเอง 
และมีความชัดเจนว่า จะไม่โกงเงินเด็ก