ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, August 30, 2012

ชาวนวนคร มั่นใจกำแพงกันน้ำท่วม

ที่มา thaifreenews29 สิงหาคม 2555
 ภาย ในระยะเวลาแค่ 5 เดือน กำแพงป้องกันน้ำท่วมถาวร เขตอุตสาหกรรมนวนคร ความสูง 5.50 เมตร ได้ถูกเนรมิตรขึ้นตามแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล พร้อมทดสอบผ่านทุกขั้นตอนแล้ว

ชา วนวนครมั่นใจหลังจากรัฐบาลได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ร่วมกันสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถรับรองความดันน้ำได้ 3 ตัน ซึ่งกำแพงดังกล่าวเป็นคอนกรีตหนา 25 ซม. พร้อมยึดเหล็กเส้นถาวร ปีก่อนน้ำท่วมประมาณ 4.70 เมตร ซึ่งปีนี้สร้างเพิ่มขึ้นอีกให้เป็น 5.5 เมตร และยาว 21  กิโลเมตร ซึ่งเป็นความสูงและความหนามากกว่าระดับมาตรฐานที่ไจก้าแนะนำ

นายก รัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมการทดสอบแรงดันน้ำและได้ชื่นชมการสร้างกำแพงดังกล่าว และนำแบบดังกล่าวไปเป็นตัวอย่างให้โรงงานและนิคมอุตสาหกรรมอื่นใช้ได้

โรงงานปัจจุบันมี 215 โรงงาน เดินเครื่องไปแล้ว 176 โรงงาน และหลังน้ำท่วม มีโรงงานมาลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้นถึงอีก 4 โรงงาน

ขอขอบคุณคลิปจาก พชรปพน พุ่มประพันธ์