ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, August 26, 2012

'เรืองไกร' ยื่น ป.ป.ช. สอย 'ตวง' ส่อยื่นทรัพย์สินเท็จ

ที่มา uddred

 ไทยรัฐ 25 สิงหาคม 2555 >>>


"เรืองไกร" ยื่น ป.ป.ช. สอย "ตวง" ส่อยื่นทรัพย์สินเท็จ ระบุการยื่นบัญชีตอนพ้นจากตำแหน่ง และตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี มีการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง แต่กลับไม่ได้ยื่นไว้ตอนเข้ารับตำแหน่ง...

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ได้ยื่นเรื่องให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบนายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จ จริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 263 หรือไม่ ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงจากการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ของนายตวง รวม 3 ครั้ง
เมื่อเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 14 มี.ค. 2551 ยื่นว่ามีทรัพย์สินรวม-สุทธิ 2,188,577 บาท ตอนพ้นตำแหน่งวันที่ 18 ก.พ. 2554 ยื่นว่ามีทรัพย์สินรวม-สุทธิ 8,382,506 บาท และเมื่อพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 18 ก.พ. 2555 ยื่นว่ามีทรัพย์สินรวม-สุทธิ 7,463,009 บาท โดยการยื่นบัญชีตอนพ้นจากตำแหน่ง และตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี มีการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง คือ บ้านเลขที่ 346 หมู่ 7 บ้านเปลือย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2550 แต่กลับไม่ได้ยื่นไว้ตอนเข้ารับตำแหน่ง
ทั้ง นี้ จึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาตรวจสอบไต่สวนว่าเข้าลักษณะจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อ ความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 263 วรรคหนึ่งหรือไม่