ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, August 8, 2012

เสวนา วันระพี จาก มธ 8 8 2012

ที่มา speedhorse

 สัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง"หรือคุกไทย มีไว้ขังคนจน"
ณ  ห้องจิ๊ด  เศรษฐบุตร (แอล ที ๑)  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์
วันพุธที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.