ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, August 6, 2012

แจกหนังสือ 'ประวัติขบวนการประชาธิปไตยเกาหลี' โหลดฟรี

ที่มา ประชาไท

 
สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย แจกหนังสือเขียนโดย ลีเมียงซิก นักกิจกรรมที่อุทิศตนให้กับขบวนการประชาธิปไตยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970-80 แปลโดย กุลชีพ วรพงษ์
สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย จัดพิมพ์หนังสือ 'ประวัติขบวนการประชาธิปไตยเกาหลี' The History of the Democratization Movement in Korea
ซึ่งเขียนโดย ลีเมียงซิก นักกิจกรรมที่อุทิศตนให้กับขบวนการประชาธิปไตยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 และช่วงทศวรรษที่ 1980 และได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะที่มีคุณูปการต่อประชาธิปไตยจากเหตุการณ์การ ลุกขึ้นสู้ของประชาชนกวางจูเมื่อ 18 พฤษภาคม
โดยหนังสือเล่มนี้มี นอร์แมน ธอร์ป เป็นบรรณาธิการ และแปลโดย กุลชีพ วรพงษ์
เพื่อเป็นการเผยแพร่ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปไฟล์พีดีเอฟได้บริเวณด้านล่าง
0 0 0
คำนำ
ประวัติขบวนการประชาธิปไตยเกาหลี
แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงสงครามเกาหลี, ความแตกแยกภายในชาติ, และที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของคาบสมุทรเกาหลีเป็นด่านหน้าของสงครามเย็น แต่ประชาชนเกาหลีก็ได้ต่อสู้อย่างไม่ลดระครั้งแล้วครั้งเล่ากับผู้ปกครอง เผด็จการและนำพาประเทศเข้าสู่หนทางประชาธิปไตยได้ในที่สุด ประเทศชาติจะไม่มีวันบรรลุถึงความเป็นประชาธิปไตยและสังคมที่มีพลวัติถ้าหาก ไม่มีผู้เสียสละอันสูงส่งในบรรดานักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และขบวนการต่อต้านเผด็จการที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย พวกเขาเหล่านั้นได้โค่นล้มรัฐบาลเผด็จการซิงมันรีในระหว่างการปฏิวัติเดือน เมษายน ต่อสู้คัดค้านรัฐบาลปักจุงฮีในประเด็นการเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยืดระยะเวลาการครองตำแหน่งประธานาธิบดี คัดค้านการเข้าควบคุมครอบงำมหาวิทยาลัยโดยผ่านการอบรมวิชาทหาร คัดค้านรัฐธรรมนูญยูชินที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ ขบวนการประชาธิปไตยได้ลุกขึ้นต่อสู้กับเผด็จการทหารในระหว่างการลุกขึ้นสู้ ที่เมืองกวางจู และการเคลื่อนไหวระลอกแล้วระลอกเล่าในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งนำมาสู่การลุกขึ้นสู้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ เราอยากจะแบ่งปันประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของการต่อสู้เพื่อสร้างสรรค์ ประชาธิปไตยที่อาบด้วยเลือดเนื้อและน้ำตาของคนนับล้านนี้กับเพื่อนมิตรในที่ ต่างๆ ทั่วโลก ด้วยหวังว่าจะช่วยเผยแพร่ความทรงจำทางประวัติศาสตร์อันชอบธรรมของเราในหมู่ ผู้อุทิศตนใหักับคุณค่าประชาธิปไตยทั่วทุกมุมโลก สำหรับนักประชาธิปไตยเกาหลี เราก็หวังว่านี่จะเป็นรากฐานของการย้อนทบทวนความเป็นมาของตนเอง
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจง่ายๆ และถูกต้องถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของเกาหลี พร้อมกับช่วยให้มองเห็นสภาวะของสังคมและประชาธิปไตยในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะฉายภาพให้เห็นถึงความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ของการเคลื่อน ไหวประชาธิปไตยในเกาหลีโดยลำดับเหตุการณ์ที่เป็นพัฒนาการสำคัญในแต่ละช่วง และข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านั้น รวมทั้งจะอธิบายถึงทั้งผลสำเร็จและข้อจำกัดของการพัฒนาประชาธิปไตยในช่วง ก่อนปี ๒๕๓๐ ตลอดจนความท้าทายในอนาคตที่เผชิญหน้าประชาธิปไตยในเกาหลี
เหตุการณ์ร่วมสมัยเหล่านั้นเมื่อได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ จะเป็นบ่อเกิดของการทบทวนสำรวจตน และเป็นพื้นฐานของการก้าวไปข้างหน้า เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ประวัติศาสตร์ขบวนการประชาธิปไตยที่เรา ภาคภูมิใจ กลายเป็นสมบัติที่มีค่าของมนุษยชาติที่ปรารถนาจะเห็นโลกที่ดีกว่านี้ เราหวังว่า ผู้อ่านทั่วโลกมีจะความสนใจในหนังสือเล่มนี้และให้ความเอาใจใส่อย่างต่อ เนื่องในการพัฒนาประชาธิปไตยและสันติภาพของเกาหลี และของโลก
สุดท้ายนี้ เราขอส่งความปรารถนาดีและเห็นอกเห็นใจกับผู้ที่กำลังอุทิศตนและเสียสละเพื่อบรรลุซึ่งประชาธิปไตยในที่ต่างๆ ทั่วโลก

เดือนพฤษภาคม 2553
บาทหลวงเซอุง ฮัม
ประธานมูลนิธิประชาธิปไตยเกาหลี


ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือที่นี่
http://www.tempf.com/getfile.php?id=1338741&key=501f8596d1fcd