ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, February 7, 2012

ผู้ป่วยโรคไตฮึ่ม! ระดมพลทั่วประเทศต้าน หาก รมว.สธ.ป้อง 'แพทย์พาณิชย์'

ที่มา ประชาไท

กรณี นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้แทนสมาคมรพ.เอกชนในบอร์ด สปสช.ชุดใหม่ที่ถูกบอร์ดชุดเดิมตั้งกรรมการสอบและชี้มูลว่า มีความพฤติเสื่อมเสียตามมาตรา 16(6) เพราะใช้อำนาจหน้าที่มีหนังสือชักชวน รพ.เอกชนในสังกัดสมาคม รพ.เอกชนไม่ให้เข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยไตวาย สปสช. เพราะจะทำให้เสียราคาและถูกชมรมผู้ป่วยโรคไตแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้นายวิทยา บูรณศิริ รมว.สาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ด สปสช.ชุดใหม่ ใช้อำนาจหน้าที่ให้สมาคม รพ.เอกชนเปลี่ยนผู้แทนคนใหม่ที่สังคมรับได้แทน

เมื่อวันที่ 6 กพ.ณ ห้องประชุมสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ สปสช. นายวิทยา บูรณศิริ รมว.สาธารณสุข ได้สั่งให้บรรจุเรื่องผลสอบนพ.เอื้อชาติ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ นพ.ไพจิตร วราชิต ประธานคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ที่เสนอให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ กฤษฎีกาตีความว่าผลสอบและมติของคณะกรรมการ สปสช..ชุดที่แล้วที่มีตนและผู้แทนปลัดหลายกระทรวงร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย จะมีผลต่อ นพ.เอื้อชาติ ซึ่งเป็นบอร์ด สปสช.ชุดใหม่หรือไม่

ต่อกรณีมติบอร์ด สปสช.ใหม่ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท และอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า “เป็นไปตามที่สังคมคาดเดาไว้แล้วว่าจะมีการใช้มติบอร์ดใหม่ อุ้ม ฟอกตัว ให้ผู้ที่เคยมีผลสอบว่า มีความประพฤติเสียหายต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างชัดเจน เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นทางกฎหมายที่ต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกามาพิจารณา ตีความเพราะประเด็นกฎหมายได้พิจารณาจบตั้งแต่บอร์ด สปสช.เดิมมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีถอดถอนเพราะมีความพฤติเสื่อมเสียตาม มาตรา16(6)แล้ว และขณะนี้เหลือแค่ประเด็นจริยธรรมว่าบุคคลดังกล่าวที่ถูกชี้มูลว่ามีความ ประพฤติเสื่อมเสีย เห็นประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าชีวิตของผู้ป่วยโรคไต ยังมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายดูแลผู้ป่วยไตวายทั้งประเทศในระบบ หลักประกันสุขภาพอีกหรือไม่”

ขณะที่ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “เรื่องนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่จริงใจและการสมคบระหว่างนักการ เมืองที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ระยะสั้นกับกลุ่มแพทย์พาณิชย์ในการทำร้ายระบบ หลักประกันสุขภาพอย่างชัดเจน”

กรรมการผู้แทนกระทรวงผู้หนึ่งที่ขอสงวนนามกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นแพทย์ในบอร์ด สปสช.รู้สึกระอายใจที่เห็นหนังสือที่ชักชวนไม่ให้บริการผู้ป่วยไตวาย เพราะกลัวจะเสียราคา ทั้งๆที่รู้ว่าผู้ป่วยไตวายถ้าไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องจะเสียชีวิต เรื่องนี้เป็นเรื่องศีลธรรมที่นายกแพทย์สภาควรจะนำเข้าพิจารณาจริยธรรม และจรรยาบรรณมากกว่าที่จะเป็นองครักษ์พิทักษ์ผู้ทำผิดดังที่มีการอภิปรายกัน ในที่ประชุม

ต่อเรืองนี้ นายสุบิน นกสกุล ประธานชมรมผู้ป่วยโรคไตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า “ผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศรู้สึกสะเทือนใจและผิดหวังต่อพฤติกรรมของฝ่ายการ เมืองที่ปกป้องแพทย์พาณิชย์ในการทำลายระบบหลักประกันสุขภาพที่ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์สร้างกันมากว่าสิบปี ทางชมรมผู้ป่วยโรคไตจะประชุมสมาชิกทั่วประเทศและมีมาตรการตอบโต้เรื่องนี้ อย่างจริงจังจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวกรรมการหลักประกันสุขภาพคนนี้ และทำให้ระบบที่กำลังจะถูกทำลายนี้กลับคืนมาเป็นระบบที่มีคุณธรรม เป็นระบบของประชาชนไม่ใช่ระบบของนักการเมืองและแพทย์พาณิชย์” ประธานชมรมเพื่อนโรคไตกล่าวเรียกร้องให้เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศร่วมเคลื่อนไหวกับชมรมแพทย์ชนบท เพื่อปกป้องระบบ สปสช.และขับไล่กลุ่มแสวงหาผลประโยชน์ออกไป