ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Thursday, February 9, 2012

ตุลาการผิดเลน !

ที่มา Voice TVรายการ Intelligence ประจำวันที่ 4 ก.พ. 55

ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้แก้มาตรา 112 ของนิติราษฎร์ แม้ชื่นชมว่าเป็นนักวิชาการที่มีความกล้า มีอิสระทางความคิด โดยเห็นว่า 112 ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ ซึ่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ศ.อุกฤษยังไม่เห็นด้วยกับการให้คณะรัฐมนตรี เสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดให้รัฐสภารับรอง หรือการมีผู้พิพากษาสมทบ แต่เห็นด้วยกับการให้ผู้พิพากษาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน พร้อมสำเนาการเสียภาษี และเห็นว่าสิ่งที่ควรรีบทำคือ แก้ไขกฎหมายละเมิดอำนาจศาล ที่ปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษา
ประธาน คอ.นธ.ชี้ว่าระบอบประชาธิปไตยเหมือนถนน 3 เลน ที่มีอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เป็นอิสระต่อกัน แต่หลังรัฐประหาร 19 กันยา 2549 อำนาจตุลาการวิ่งนอกเลน กระบวนการยุติธรรมเบี่ยงเบนเสียหาย เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
ทั้งนี้ คอ.นธ.ยังจะเสนอให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่คนยากจนมากขึ้น ตั้งแต่การที่ตำรวจตั้งข้อหาสูง ตั้งวงเงินประกันสูง การแถลงข่าวประจานผู้ต้องหา และการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ