ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, February 5, 2012

เพ็ญ ภัคตะ: หากไม่มีนิติราษฎร์

ที่มา ประชาไท

หากไม่มีนิติราษฎร์...
ธรรมศาสตร์ฤๅผงาดประกาศแสง
อุดมการณ์ปรีดีเคยสำแดง
คงเหือดแห้งแล้งเผาเจ้าพระยา
หากไม่มีนิติราษฎร์...
จักมีใครใจฉกาจอาจอาสา
ยอมเป็นหนังหน้าไฟสู้กับฟ้า
ปลุกประชาชัดชี้วิถีชน
หากไม่มีนิติราษฎร์...
สังคมคงเขลาขลาดมิเคี่ยวข้น
มนุษย์ทาสรันทดทุกข์ทุรน
ตีค่าตนต้อยต่ำดั่งหญ้าตฤณ
หากไม่มีนิติราษฎร์...
ใครจักคานอำนาจการตัดสิน
ระบบศาลกลบฝังเกินพังภิณฑ์
ประชาชินสิ้นหวังสถาบัน
หากไม่มีนิติราษฎร์...
วันหนึ่งคุณเองอาจมิคาดฝัน
โดนข้อหาหมิ่นอ้างอย่างทันควัน
แค่อ้าปากถูกฟาดฟันบั่นเสรี
หากไม่มีนิติราษฎร์...
สยามราฐอวสานแล้วศักดิ์ศรี
แค่สบตาพม่าลาวแต่ละที
เขาคงชี้หน้าเย้ย...เฮ้ยไดโน!
หากไม่มีนิติราษฎร์...
กฎหมายทาส "หนึ่งหนึ่งสอง" คือช่องโหว่
ประชาธิปไตยไทยย่อมไม่โต
สลัดโซ่ความชัง มอบ...กำลังใจ