ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Friday, July 20, 2012

“ศิริโชค" โชว์หลักฐานเด็ด “กมล" ท้าชนหลักฐานจริง

ที่มา thaifreenewsศิริโชค โสภา วอร์เปเปอร์ส่วนตัวอภิสิทธิ์
โชว์หลักฐานเด็ดอธิบายข้อมูลจริงแทน
นายอภิสิทธิ์ออกมาเป็นชุดกรณีหนีทหารเกณฑ์
อภิสิทธิ์ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเกณฑ์
คุณอภิสิทธิิ์ได้ไปศึกษาต่างประเทศ จึงไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นทหารกองเกิน (สด9)
เมื่ออายุครบ 17 ปี แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(ปี29) 
ก็รีบมาลงทะเบียนทหารกองเกินและได้รับ ใบ สด 9 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2529 
แต่ไม่ได้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเกณฑ์ในช่วงเมษา ปี2530 
เนื่องจากได้ทำการผ่อนผันไปศึกษาปริญญาโทในต่างประเทศ 
ตามหนังสือสด 41 เลขที่ 4892/29 ลงวันที่ 4 .. 2529 
และปรากฎในทะเบียนบัญชียกเว้น หรือผ่อนผันกรณีไปศึกษาต่างประเทศ สด 20 
เมื่อนายอภิสิทธิ์ มีกำหนดให้ไปรับการตรวจเลือกในเดือนเมษายน 2530 แต่ไม่ได้ไป 
เพราะได้มีการผ่อนผันไปเรียนต่างประเทศแล้ว แต่อาจมีข้อบกพร่องในการบันทึกเอกสาร 
ก็เลยมีหลักฐานบันทึกว่า "ขาดการตรวจเลือก" ซึ่งแนวทางปกติก็คือ 
จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกใหม่ในเดือนเมษายนของปี 2531 
แต่ 4 เดือนถัดมาคือเดือนสิงหาคม 2530 นายอภิสิทธิ์ได้รับการบรรจุเข้าเป็น 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร (ตามกฎหมายนับเป็น ข้าราชการทหาร 
แม้จะมีคำว่า "พลเรือน") โดยได้ยื่นสมัครประมาณห้วงเวลา 24 . 29 
ก่อนที่จะครบกำหนดต้องไปเกณฑ์ทหารในวันที่ 7 เมษา 30
ขณะเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ก็มีความตั้งใจ หากไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ 
ก็จะไปเรียนต่อปริญญาโท ก็เลยได้ทำการผ่อนผันเพื่อไปศึกษาปริญญาโท 
ตามหนังสือสด 41 เลขที่ 4892/29 ลงวันที่ 4 .. 2529 
และปรากฎในทะเบียนบัญชียกเว้น 
หรือผ่อนผันกรณีไปศึกษาต่างประเทศ สด 20 ที่ประเทศอังกฤษ 
แต่ต่อมาเดือนสิงหาคม เมื่อนายอภิสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร 
ก็ได้เลื่อนการศึกษาปริญญาโท ต่างประเทศออกไป 
ประเด็นต่อไปที่ต้องวิเคราะห์คือ นายอภิสิทธิ์มีสิทธิที่
จะไปสมัครเป็นข้าราชการทหารหรือไม่?
เกณฑ์การรับสมัครเป็นข้าราชการทหารมีดังนี้
1 อายุไม่ถึง 21 ปีให้ใช้ ใบ สด 9 อย่างเดียว
2อายุเกิน 21 ปีให้ใช้ ใบ สด9 และใบสด 43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร)
หรือ ใบสด 9 และใบผ่อนผันไปเรียนต่างประเทศ สด 41
กรณีของนายอภิสิทธิ์นั้นอายุเกิน 21 ปีจึงเข้าเกณฑ์การใช่้ใบสด
และใบสด 41 มิใช่ใบ สด43 เพราะไม่เคยผ่านการเกณฑ์ทหาร 
แต่ใช้สิทธิในการเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
เพราะฉะนัั้น เลิกเรียกร้องหาใบ สด 43 มันคนละกรณี 
อย่าปล่อยให้แกนนำแดงสร้างกระแสหลอกลวง พี่น้องเสื้อแดงไปเรื่อยๆเลยครับ


" เรื่องนายอภิสิทธิ์หนีทหารเป็นปลายเหตุ” 


กมล บันไดเพชร ทีมกฏหมายพรรคเพื่อไทย
ท้าชนศิริโชค โสภาโชว์หลักฐานจริง 
หากหามาได้ผมจะกราบเท้างามๆ 3 ที