ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, July 18, 2012

Peace and Reconciliation in Southeast Asia

ที่มา thaifreenewsเว็บไซต์ข่าวจาการ์ตาโพสต์ 
หนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศอินโดนีเซีย รายงานว่า 
บุคคลสำคัญทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นแสดงทัศนะ บนเวทีการเสวนาหัวข้อ 
"Peace and Reconciliation in Southeast Asia" 
(สันติภาพและการปรองดองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
โดยมีอดีตนายกทักษิณ  ชินวัตร ของไทย
เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญร่วมอยู่ด้วย