ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, July 18, 2012

องค์กร Climate Central ชี้ น้ำท่วมปีที่แล้วเกิดจากมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติ

ที่มา Thai E-News

 รายงานโดย ดวงจำปา
17 กรกฎาคม 2555


รายงานการวิจัยจาก องค์กรไคลเมทเซ็นทรัล (Climate Central) ได้กล่าวถึงเรื่องน้ำท่วมในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2554) ในส่วนหนึ่งของบทความว่า....


" ......น้ำท่วมครั้งนี้ เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 มีพื้นที่บางส่วนที่เหลือจมอยู่ใต้น้ำ 6 ฟุต (1.82 เมตร) มานานกว่าสองเดือนตามรายงานขององค์กรการบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่ง ชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) ภาวะน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายหรือไม่ก็ทำลายศูนย์การการผลิตเทคโนโลยีชั้น สูงเป็นจำนวนมากมายหลายแหล่ง ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการจัดส่งอุปกรณ์เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
ในกรณีนี้นักวิจัยพบหลักฐานว่ามีน้ำท่วมเหล่านั้น เกิดจากการกระทำของมนุษย์ (manmade) แต่ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแต่ประการใด ผลการวิจัยกล่าวต่อไปว่า ปริมาณน้ำฝนไม่ได้ตกลงมาอย่างเป็นประวัติการณ์หรือเป็นจำนวนผิดปกติแต่อย่าง ใดสําหรับประเทศไทย และสรุปว่า การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึง นโยบายการบริหารการเก็บกักน้ำและแนวโน้มจากการกระทำอื่น ๆ บนภาคพื้นดิน เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดน้สภาววะน้ำท่วมขึ้นมา.... "

ลิงก์ที่มา