ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, September 29, 2012

เครือข่ายญาติ 112 ยื่นหนังสืออธิบดีศาลอาญา จี้ปฏิบัติตามข้อเสนอ คอป.

ที่มา ประชาไท

 
ญาติ 112 ยื่นหนังสืออธิบดีศาลอาญา เรียกร้องให้ดำเนินการให้สิทธิประกันตัวผู้ต้องหา 112 ตามที่ คอป.เสนอ พร้อมชวนประชาชน นักวิชาการร่วมเขียนจดหมายถึงศาล

28 ก.ย.55  ที่ศาลอาญา รัชดา นางสุกัญญา พฤกษาเกษมสุข ตัวแทนเครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตรา 112 เดินทางมายื่นหนังสือถึงอธิบดีศาลอาญา  เรียกร้องให้ให้ศาลยุติธรรมพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้น หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เกี่ยวกับคดีหมิ่นสถาบัน หรือ การใช้มาตรา 112  และเร่งอำนวยความยุติธรรมในเรื่องสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องขังในคดีนี้ ที่ยังอยู่ระหว่างต่อสู้คดี 3 ราย คือ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข, นายสุรภักดิ์

หนังสือ ดังกล่าว อ้างถึงข้อเสนอในรายงานของ คอป. ที่ระบุข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการกล่าวอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อประโยชน์ ทางการเมือง ยุติการใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันกษัตริย์ รัฐบาลและรัฐสภาควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันกษัตริย์ ซึ่งมีปัญหาการบังคับใช้ที่มีบทลงโทษสูงเกินสัดส่วนของความผิด รวมทั้งเสนอให้ดำเนินการจริงจังให้สิทธิการประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา

นาง สุกัญญา กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องให้หน่วยปฏิบัติพิจารณาและดำเนินการตามข้อเสนอของ คอป.อย่างจริงจัง รวมทั้งอยากให้ คอป.เอง  นักวิชาการ หรือประชาชนทั่วไป ช่วยกันเรียกร้องไปยังศาล หรือหน่วยงานยุติธรรมต่างๆ ให้นำข้อเสนอคอป.ไปปฏิบัติ โดยอาจจะทำหนังสือ ทำจดหมาย ส่งตรงไปยังศาลอย่างเช่นที่เครือข่ายญาติได้ดำเนินการในครั้งนี้