ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, September 24, 2012

คำถามถึงคอป.

ที่มา thaifreenewsเพราะการประกาศตัวเป็น"ผู้ค้นหาความจริงให้กับสังคม" 
เพราะการวางตัวให้เกิดความคาดหวังจากสังคม 
และเพราะชื่อเสียงตำแหน่งงานในอดีตที่ผ่านมา

เมื่อรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมกา
รอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง (คอป.) 
ออกเผยแพร่เป็นที่รับรู้ทั่วไป
คนจำนวนไม่น้อยจึงตั้งข้อสงสัยกับจุดยืน 
รวมไปถึงความน่าเชื่อถือวิธีการในการแสวงหาข้อมูล
ที่นำออกมาแถลงว่าเป็นข้อเท็จจริงนางพวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
"คอป.พยายามช่วยสร้างเกราะกำบัง
ให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำศอฉ.ขณะนั้นว่า 
ได้กำชับแล้วว่าให้ใช้อาวุธอย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
แต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่ได้ทำตามคำสั่ง
แต่ไม่สามารถทำให้เห็นได้ว่า 
ทำไมเจ้าหน้าที่จึงไม่จับกุมหรือว่ายิงชายชุดดำ "