ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Wednesday, September 26, 2012

นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

ที่มา Voice TV

 

  

 

 

 นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่เลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ