ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, September 29, 2012

นายกฯ แจงภารกิจประชุมสมัชชา UN

ที่มา Voice TVรายการ"รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบ ประชาชน"วันนี้เป็นการบันทึกเทปจากนครนิวยอร์ค โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่าได้ใช้เวที ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสร้างความเชื่อมั่นเรื่องเด็ก-สตรีและหารือทวิภาคี กับหลายประเทศ
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน โดยเป็นการบันทึกเทปไว้ ซึ่งกล่าวถึงการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้ใช้โอกาสในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในการแสดงความมั่นใจของประเทศไทยในการฟันฝ่าวิกฤติต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และแผนการลงทุน ซึ่งยอมรับว่าเหนื่อยในการปฏิบัติภารกิจ 4 วัน และจะนำมาทำประโยชน์ให้กับประชาชน ทั้งนี้ ในเวทีสหประชาชาติมีผู้นำเข้าร่วมกว่า 190 ประเทศ ได้มีพูดถึงประเด็นความมั่นคง ความสงบ และสวัสดิการ มีการลงนามอนุสัญญาเพื่อการดูแลเด็กและสตรี


นอกจากนี้ ยังมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาร์ เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกัน เพื่อต่อยอดการทำเอ็มโอยูไปสู่การปฏิบัติ มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีจากสหภาพยุโรปเรื่องการลงทุน รวมถึงการเข้าพบนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเพื่อศึกษาเรื่องระบบผังเมือง การหารือกับนักธุรกิจสหรัฐฯเพื่อโอกาสทางการค้า รวมถึงได้มอบนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในนคร นิวยอร์ก


นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องการค้าการลงทุนพบว่าหลายประเทศมองว่าการเปิดการค้าเสรีจะสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยมีนักลงทุนสนใจลงทุนในไทย รวมถึงการท่องเที่ยวในไทย ได้มีการหารือในการส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ส่วนภารกิจอื่นๆยังได้เยี่ยมสถานศึกษาเด็กเล็กย่าน Harlem Children นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการบริหารของท้องถิ่นร่วมกับรัฐบาล เน้นการดูแลพัฒนาการของเด็กตามช่วงอายุ พัฒนาการด้านการศึกษา รวมถึงด้านสาธารณสุข ซึ่งมองว่าเป็นประโยชน์โดยจะมีการนำมาต่อยอดใช้กับประเทศไทย เช่นเดียวกับเรื่องผังเมือง ความปลอดภัยจะนำมาประยุกต์ใช้กับ กทม. และจากการเยี่ยมชมไฮไลน์ พาร์ค (Highline Park) ซึ่งเป็นการแปลงสถานีรถไฟเก่ามาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า มีพื้นที่สีเขียว และสนามเด็กเล่น ซึ่งชื่นชมในการนำความคิดที่สร้างสรรค์มาใช้


29 กันยายน 2555 เวลา 10:36 น.