ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Tuesday, September 25, 2012

คุณว่า งบประมาณ กทม. สมัยสุดท้ายของคุณชายสุขุมพันธ์เท่าไร ? ลองไปดูกันเล่นๆว่า เขาแบ่งเงินกันอย่างไร ?

ที่มา uddred

 มติชน 25 กันยายน 2555 >>>


มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามใน ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป

สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครให้ตั้งจ่ายเป็น จำนวน 60,000,000,000 บาท

งบกลาง รวม 6,650,323,600 บาท
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม 402,453,000 บาท
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 68,758,500 บาท
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 133,364,000 บาท
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 915,888,400 บาท
สำนักอนามัย รวม 2,180,524,000 บาท

งบประมาณ เขตต่าง ตัวอย่างเช่น สำนักงานเขตพระนคร รวม 414,630,600 บาท

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวม 269,861,500 บาท
สำนักงานเขตบางรัก รวม 229,626,500 บาท
สำนักงานเขตดุสิต รวม 341,459,500 บาท
สำนักงานเขตห้วยขวาง รวม 312,859,600 บาท
สำนักงานเขตบางกะปิ รวม 449,155,000 บาท
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รวม 243,127,300 บาท
สำนักงานเขตหนองแขม รวม 391,026,000 บาท
สำนักงานเขตประเวศ รวม 433,494,100 บาท
สำนักงานเขตจอมทอง รวม 430,018,800 บาท
สำนักงานเขตวังทองหลาง รวม 286,956,600 บาท
สำนักงานเขตทวีวัฒนา รวม 292,293,400 บาท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รวม 2,177,433,700 บาท
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย รวม 2,223,900 บาท