ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Saturday, October 6, 2012

มุมกลอน: เดือนตุลาวันที่หกตกวินาศ

ที่มา Thai E-News      เดือนตุลาวันที่หกตกวินาศ
ขีดเส้นเด็ดขาดเลิกคบหา
เคยอยู่ร่วมรวมไทยแต่ไรมา
มาไล่ล่าฆ่าฟันกันทำไม
     วีรชนหกตุลากล้าประกาศ
เมื่อเสื้อแดงถึงฆาตเลิกร่ำไห้
มาเชื่อมสองประวัติศาสตร์อันบาดใจ
ฆาตกรคนใดก็คนเดิม
     สามสิบหกปีหนึ่งยุคสมัย
ความคับแค้นในใจก็พูนเพิ่ม
เมื่อหนึ่งเก้า-ห้าสามยังนามเดิ
ใครเพิ่มเชื้อไฟในนาคร?
                จักรภพ เพ็ญแข
                ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

Rak Dang 36 ที่ผ่านมาประชาธิปไตยไทยก็ยังคงเดิม ๆ ประชาชนโดนกดขี่ใส่ร้าย คนผิดเป็นถูก คนถูกเป็นผิดเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง