ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Monday, October 1, 2012

เสวนา ๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร

ที่มา thaifreenewsเสวนา ๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร 
รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญ 30 9 2012 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อเสนอของนิติราษฎร์
ให้ย้อนไปสู่กฎเกณฑ์ก่อนปี 2490 คือ 
ต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาเห็นเป็นอย่างอื่นได้
มีโอกาสพูดในที่สาธารณะ 
และมาอภิปรายกันว่า อะไรดีกว่า 
แล้วให้คนส่วนใหญ่ได้เลือกทางของเขา
ที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าอย่างดี 
ที่สุดกับสังคมและประเทศชาติ

“ผมตั้งใจพูดกับท่านเป็นประเด็นหลักประเด็นเดียว
เพราะผมเห็นว่าเป็น 
เรื่องสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้”วรเจตน์ กล่าว

กิจกรรมที่จะทำต่อไปในปีที่ 3 คือ 
จัดทำรัฐธรรมนูญต้นฉบับและนำสู่สาธารณะต่อไปhttp://www.tfn5.info/board/index.php?topic=42153.0