ทรงพระเจริญ

ขัตติยาอัด คอป แต่งนิทานโยนความผิดเสธ แดง 18 9 55

สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

ธงชัย วินิจจะกูล: Truth on Trial

สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

ตุลาการผิดเลน !


ฟังกันให้ชัด! "นิติราษฎร์" ไขข้อข้องใจ ทุกคำถามกรณีลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

VOICE NEWS

Fish
เพื่อไทย

เพื่อไทย
เพื่อ ประชาธิปไตย ขับไล่ เผด็จการ

Sunday, December 11, 2011

กวีประชาไท:ความรักท่ียิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากเสาอากาศทีวี

ที่มา ประชาไท

เรามีสิทธิ์ที่จะรัก

รักใครก็ได้ที่อยากรัก

รักอย่างสุดจิตสุดใจ

แม้วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

พยายามเห่กล่อมเราอย่างทุกลักทุเล

กระทั่งหนังสือแบบเรียนก็เกลี้ยกล่อมเรา

สมุดปฏิทินแจกฟรียังไม่เคยปราณีเราเลย

อีกทั้งถนนหนทาง สะพาน หินดินทราย

ล้วนแล้วกอปรกันร่วมกล่อมเกลาเรา

เบื้องหน้าความรู้สึกนึกคิดของเราเอง

เราเปลือยเปล่าล่อนจ้อน

ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากเสาอากาศทีวี

ซะการีย์ยา อมตยา